Čísla vo švédčine

Čísla vo švédčine

Pravopis a výslovnosť čísel v švédčina

Čísla vo švédčine

Čísla vo švédčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť švédčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa švédčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla vo švédčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní švédčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla vo švédčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
noll
Nula
1
ett
Jeden
2
två
Dva
3
tre
Tri
4
fyra
Štyri
5
fem
Päť
6
sex
Šesť
7
sju
Sedem
8
åtta
Osem
9
nio
Deväť
10
tio
Desať
11
elva
Jedenásť
12
tolv
Dvanásť
13
tretton
Trinásť
14
fjorton
Štrnásť
15
femton
Pätnásť
16
sexton
Šestnásť
17
sjutton
Sedemnásť
18
arton
Osemnásť
19
nitton
Devätnásť
20
tjugo
Dvadsať
21
tjugoett
Dvadsaťjeden
22
tjugotvå
Dvadsaťdva
23
tjugotre
Dvadsaťtri
24
tjugofyra
Dvadsaťštyri
25
tjugofem
Dvadsaťpäť
26
tjugosex
Dvadsaťšesť
27
tjugosju
Dvadsaťsedem
28
tjugoåtta
Dvadsaťosem
29
tjugonio
Dvadsaťdeväť
30
trettio
Tridsať
31
trettioett
Tridsaťjeden
32
trettiotvå
Tridsaťdva
33
trettiotre
Tridsaťtri
34
trettiofyra
Tridsaťštyri
35
trettiofem
Tridsaťpäť
36
trettiosex
Tridsaťšesť
37
trettiosju
Tridsaťsedem
38
trettioåtta
Tridsaťosem
39
trettionio
Tridsaťdeväť
40
fyrtio
Štyridsať
41
fyrtioett
Štyridsaťjeden
42
fyrtiotvå
Štyridsaťdva
43
fyrtiotre
Štyridsaťdva
44
fyrtiofyra
Štyridsaťštyri
45
fyrtiofem
Štyridsaťpäť
46
fyrtiosex
Štyridsaťšesť
47
fyrtiosju
Štyridsaťsedem
48
fyrtiåtta
Štyridsaťosem
49
fyrtionio
Štyridsaťdeväť
50
femtio
Päťdesiat
51
femtioett
Päťdesiatjeden
52
femtiotvå
Päťdesiatdva
53
femtiotre
Päťdesiattri
54
femtiofyra
Päťdesiatštyri
55
femtiofem
Päťdesiatpäť
56
femtiosex
Päťdesiatšesť
57
femtiosju
Päťdesiatsedem
58
femtioåtta
Päťdesiatosem
59
femtionio
Päťdesiatdeväť
60
sextio
Šesťdesiat
61
sextioett
Šesťdesiatjeden
62
sextiotvå
Šesťdesiatdva
63
sextiotre
Šesťdesiattri
64
sextiofyra
Šesťdesiatštyri
65
sextiofem
Šesťdesiatpäť
66
sextiosex
Šesťdesiatšesť
67
sextiosju
Šesťdesiatsedem
68
sextioåtta
Šesťdesiatosem
69
sextionio
Šesťdesiatdeväť
70
sjuttio
Sedemdesiat
71
sjuttioett
Sedemdesiatjeden
72
sjuttiotvå
Sedemdesiatdva
73
sjuttiotre
Sedemdesiattri
74
sjuttiofyra
Sedemdesiatštyri
75
sjuttiofem
Sedemdesiatpäť
76
sjuttiosex
Sedemdesiatšesť
77
sjuttiosju
Sedemdesiatsedem
78
sjuttioåtta
Sedemdesiatosem
79
sjuttionio
Sedemdesiatdeväť
80
åttio
Osemdesiat
81
åttoiett
Osemdesiatjeden
82
åttiotvå
Osemdesiatdva
83
åttiotre
Osemdesiattri
84
åttiofyra
Osemdesiatštyri
85
åttiofem
Osemdesiatpäť
86
åttiosex
Osemdesiatšesť
87
åttiosju
Osemdesiatsedem
88
åttioåtta
Osemdesiatosem
89
åttionio
Osemdesiatdeväť
90
nittio
Deväťdesiat
91
nittioett
Deväťdesiatjeden
92
nittiotvå
Deväťdesiatdva
93
nittiotre
Deväťdesiattri
94
nittiofyra
Deväťdesiatštyri
95
nittiofem
Deväťdesiatpäť
96
nittiosex
Deväťdesiatšesť
97
nittiosju
Deväťdesiatsedem
98
nittioåtta
Deväťdesiatosem
99
nittionio
Deväťdesiatdeväť
100
hundra
Sto