Čísla v turečtine

Čísla v turečtine

Pravopis a výslovnosť čísel v turečtina

Čísla v turečtine

Čísla v turečtine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť turečtina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa turečtina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v turečtine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní turečtina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v turečtine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
Sıfır
Nula
1
Bir
Jeden
2
Iki
Dva
3
Üç
Tri
4
Dört
Štyri
5
Beş
Päť
6
Altı
Šesť
7
Yedi
Sedem
8
Sekiz
Osem
9
Dokuz
Deväť
10
On
Desať
11
On bir
Jedenásť
12
On iki
Dvanásť
13
On üç
Trinásť
14
On dört
Štrnásť
15
On beş
Pätnásť
16
On altı
Šestnásť
17
On yedi
Sedemnásť
18
On sekiz
Osemnásť
19
On dokuz
Devätnásť
20
Yirmi
Dvadsať
21
Yirmi bir
Dvadsaťjeden
22
Yirmi iki
Dvadsaťdva
23
Yirmi üç
Dvadsaťtri
24
Yirmi dört
Dvadsaťštyri
25
Yirmi beş
Dvadsaťpäť
26
Yirmi altı
Dvadsaťšesť
27
Yirmi yedi
Dvadsaťsedem
28
Yirmi sekiz
Dvadsaťosem
29
Yirmi dokuz
Dvadsaťdeväť
30
Otuz
Tridsať
31
Otuz bir
Tridsaťjeden
32
Otuz iki
Tridsaťdva
33
Otuz üç
Tridsaťtri
34
Otuz dört
Tridsaťštyri
35
Otuz beş
Tridsaťpäť
36
Otuz altı
Tridsaťšesť
37
Otuz yedi
Tridsaťsedem
38
Otuz sekiz
Tridsaťosem
39
Otuz dokuz
Tridsaťdeväť
40
Kırk
Štyridsať
41
Kırk bir
Štyridsaťjeden
42
Kırk iki
Štyridsaťdva
43
Kırk üç
Štyridsaťdva
44
Kırk dört
Štyridsaťštyri
45
Kırk beş
Štyridsaťpäť
46
Kırk altı
Štyridsaťšesť
47
Kırk yedi
Štyridsaťsedem
48
Kırk sekiz
Štyridsaťosem
49
Kırk dokuz
Štyridsaťdeväť
50
Elli
Päťdesiat
51
Elli bir
Päťdesiatjeden
52
Elli iki
Päťdesiatdva
53
Elli üç
Päťdesiattri
54
Elli dört
Päťdesiatštyri
55
Elli beş
Päťdesiatpäť
56
Elli altı
Päťdesiatšesť
57
Elli yedi
Päťdesiatsedem
58
Elli sekiz
Päťdesiatosem
59
Elli dokuz
Päťdesiatdeväť
60
Altmış
Šesťdesiat
61
Altmış bir
Šesťdesiatjeden
62
Altmış iki
Šesťdesiatdva
63
Altmış üç
Šesťdesiattri
64
Altmış dört
Šesťdesiatštyri
65
Altmış beş
Šesťdesiatpäť
66
Altmış altı
Šesťdesiatšesť
67
Altmış yedi
Šesťdesiatsedem
68
Altmış sekiz
Šesťdesiatosem
69
Altmış dokuz
Šesťdesiatdeväť
70
Yetmiş
Sedemdesiat
71
Yetmiş bir
Sedemdesiatjeden
72
Yetmiş iki
Sedemdesiatdva
73
Yetmiş üç
Sedemdesiattri
74
Yetmiş dört
Sedemdesiatštyri
75
Yetmiş beş
Sedemdesiatpäť
76
Yetmiş altı
Sedemdesiatšesť
77
Yetmiş yedi
Sedemdesiatsedem
78
Yetmiş sekiz
Sedemdesiatosem
79
Yetmiş dokuz
Sedemdesiatdeväť
80
Seksen
Osemdesiat
81
Seksen bir
Osemdesiatjeden
82
Seksen iki
Osemdesiatdva
83
Seksen üç
Osemdesiattri
84
Seksen dört
Osemdesiatštyri
85
Seksen beş
Osemdesiatpäť
86
Seksen altı
Osemdesiatšesť
87
Seksen yedi
Osemdesiatsedem
88
Seksen sekiz
Osemdesiatosem
89
Seksen dokuz
Osemdesiatdeväť
90
Doksan
Deväťdesiat
91
Doksan bir
Deväťdesiatjeden
92
Doksan iki
Deväťdesiatdva
93
Doksan üç
Deväťdesiattri
94
Doksan dört
Deväťdesiatštyri
95
Doksan beş
Deväťdesiatpäť
96
Doksan altı
Deväťdesiatšesť
97
Doksan yedi
Deväťdesiatsedem
98
Doksan sekiz
Deväťdesiatosem
99
Doksan dokuz
Deväťdesiatdeväť
100
Yüz
Sto