Čísla v bosniančine

Čísla v bosniančine

Pravopis a výslovnosť čísel v bosniančina

Čísla v bosniančine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť bosniančina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa bosniančina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v bosniančine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní bosniančina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v bosniančine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
nula
Nula
1
jedan
Jeden
2
dva
Dva
3
tri
Tri
4
četiri
Štyri
5
pet
Päť
6
šest
Šesť
7
sedam
Sedem
8
osam
Osem
9
devet
Deväť
10
deset
Desať
11
jedanaest
Jedenásť
12
dvanaest
Dvanásť
13
trinaest
Trinásť
14
četrnaest
Štrnásť
15
petnaest
Pätnásť
16
šesnaest
Šestnásť
17
sedamnaest
Sedemnásť
18
osamnaest
Osemnásť
19
devetnaest
Devätnásť
20
dvadeset
Dvadsať
21
dvadeset i jedan
Dvadsaťjeden
22
dvadeset i dva
Dvadsaťdva
23
dvadeset i tri
Dvadsaťtri
24
dvadeset i četiri
Dvadsaťštyri
25
dvadeset i pet
Dvadsaťpäť
26
dvadeset i šest
Dvadsaťšesť
27
dvadeset i sedam
Dvadsaťsedem
28
dvadeset i osam
Dvadsaťosem
29
dvadeset i devet
Dvadsaťdeväť
30
trideset
Tridsať
31
trideset i jedan
Tridsaťjeden
32
trideset i dva
Tridsaťdva
33
trideset i tri
Tridsaťtri
34
trideset i četiri
Tridsaťštyri
35
trideset i pet
Tridsaťpäť
36
trideset i šest
Tridsaťšesť
37
trideset i sedam
Tridsaťsedem
38
trideset i osam
Tridsaťosem
39
trideset i devet
Tridsaťdeväť
40
četrdeset
Štyridsať
41
četrdeset i jedan
Štyridsaťjeden
42
četrdeset i dva
Štyridsaťdva
43
četrdeset i tri
Štyridsaťdva
44
četrdeset i četiri
Štyridsaťštyri
45
četrdeset i pet
Štyridsaťpäť
46
četrdeset i šest
Štyridsaťšesť
47
četrdeset i sedam
Štyridsaťsedem
48
četrdeset i osam
Štyridsaťosem
49
četrdeset i devet
Štyridsaťdeväť
50
pedeset
Päťdesiat
51
pedeset i jedan
Päťdesiatjeden
52
pedeset i dva
Päťdesiatdva
53
pedeset i tri
Päťdesiattri
54
pedeset i četiri
Päťdesiatštyri
55
pedeset i pet
Päťdesiatpäť
56
pedeset i šest
Päťdesiatšesť
57
pedeset i sedam
Päťdesiatsedem
58
pedeset i osam
Päťdesiatosem
59
pedeset i devet
Päťdesiatdeväť
60
šezdeset
Šesťdesiat
61
šezdeset i jedan
Šesťdesiatjeden
62
šezdeset i dva
Šesťdesiatdva
63
šezdeset i tri
Šesťdesiattri
64
šezdeset i četiri
Šesťdesiatštyri
65
šezdeset i pet
Šesťdesiatpäť
66
šezdeset i šest
Šesťdesiatšesť
67
šezdeset i sedam
Šesťdesiatsedem
68
šezdeset i osam
Šesťdesiatosem
69
šezdeset i devet
Šesťdesiatdeväť
70
sedamdeset
Sedemdesiat
71
sedamdeset i jedan
Sedemdesiatjeden
72
sedamdeset i dva
Sedemdesiatdva
73
sedamdeset i tri
Sedemdesiattri
74
sedamdeset i četiri
Sedemdesiatštyri
75
sedamdeset i pet
Sedemdesiatpäť
76
sedamdeset i šest
Sedemdesiatšesť
77
sedamdeset i sedam
Sedemdesiatsedem
78
sedamdeset i osam
Sedemdesiatosem
79
sedamdeset i devet
Sedemdesiatdeväť
80
osamdeset
Osemdesiat
81
osamdeset i jedan
Osemdesiatjeden
82
osamdeset i dva
Osemdesiatdva
83
osamdeset i tri
Osemdesiattri
84
osamdeset i četiri
Osemdesiatštyri
85
osamdeset i pet
Osemdesiatpäť
86
osamdeset i šest
Osemdesiatšesť
87
osamdeset i sedam
Osemdesiatsedem
88
osamdeset i osam
Osemdesiatosem
89
osamdeset i devet
Osemdesiatdeväť
90
devedeset
Deväťdesiat
91
devedeset i jedan
Deväťdesiatjeden
92
devedeset i dva
Deväťdesiatdva
93
devedeset i tri
Deväťdesiattri
94
devedeset i četiri
Deväťdesiatštyri
95
devedeset i pet
Deväťdesiatpäť
96
devedeset i šest
Deväťdesiatšesť
97
devedeset i sedam
Deväťdesiatsedem
98
devedeset i osam
Deväťdesiatosem
99
devedeset i devet
Deväťdesiatdeväť
100
stotina
Sto