Čísla v thajčine

Čísla v thajčine

Pravopis a výslovnosť čísel v thajčina

0
ศูนย์
Nula
1
หนึ่ง
Jeden
2
สอง
Dva
3
สาม
Tri
4
สี่
Štyri
5
ห้า
Päť
6
หก
Šesť
7
เจ็ด
Sedem
8
แปด
Osem
9
เก้า
Deväť
10
สิบ
Desať
11
สิบเอ็ด
Jedenásť
12
สิบสอง
Dvanásť
13
สิบสาม
Trinásť
14
สิบสี่
Štrnásť
15
สิบห้า
Pätnásť
16
สิบหก
Šestnásť
17
สิบเจ็ด
Sedemnásť
18
สิบแปด
Osemnásť
19
สิบเก้า
Devätnásť
20
ยี่สิบ
Dvadsať
21
ยี่สิบเอ็ด
Dvadsaťjeden
22
ยี่สิบสอง
Dvadsaťdva
23
ยี่สิบสาม
Dvadsaťtri
24
ยี่สิบสี่
Dvadsaťštyri
25
ยี่สิบห้า
Dvadsaťpäť
26
ยี่สิบหก
Dvadsaťšesť
27
ยี่สิบเจ็ด
Dvadsaťsedem
28
ยี่สิบแปด
Dvadsaťosem
29
ยี่สิบเก้า
Dvadsaťdeväť
30
สามสิบ
Tridsať
31
สามสิบเอ็ด
Tridsaťjeden
32
สามสิบสอง
Tridsaťdva
33
สามสิบสาม
Tridsaťtri
34
สามสิบสี่
Tridsaťštyri
35
สามสิบห้า
Tridsaťpäť
36
สามสิบหก
Tridsaťšesť
37
สามสิบเจ็ด
Tridsaťsedem
38
สามสิบแปด
Tridsaťosem
39
สามสิบเก้า
Tridsaťdeväť
40
สี่สิบ
Štyridsať
41
สี่สิบเอ็ด
Štyridsaťjeden
42
สี่สิบสอง
Štyridsaťdva
43
สี่สิบสาม
Štyridsaťdva
44
สี่สิบสี่
Štyridsaťštyri
45
สี่สิบห้า
Štyridsaťpäť
46
สี่สิบหก
Štyridsaťšesť
47
สี่สิบเจ็ด
Štyridsaťsedem
48
สี่สิบแปด
Štyridsaťosem
49
สี่สิบเก้า
Štyridsaťdeväť
50
ห้าสิบ
Päťdesiat
51
ห้าสิบเอ็ด
Päťdesiatjeden
52
ห้าสิบสอง
Päťdesiatdva
53
ห้าสิบสาม
Päťdesiattri
54
ห้าสิบสี่
Päťdesiatštyri
55
ห้าสิบห้า
Päťdesiatpäť
56
ห้าสิบหก
Päťdesiatšesť
57
ห้าสิบเจ็ด
Päťdesiatsedem
58
ห้าสิบแปด
Päťdesiatosem
59
ห้าสิบเก้า
Päťdesiatdeväť
60
หกสิบ
Šesťdesiat
61
หกสิบเอ็ด
Šesťdesiatjeden
62
หกสิบสอง
Šesťdesiatdva
63
หกสิบสาม
Šesťdesiattri
64
หกสิบสี่
Šesťdesiatštyri
65
หกสิบห้า
Šesťdesiatpäť
66
หกสิบหก
Šesťdesiatšesť
67
หกสิบเจ็ด
Šesťdesiatsedem
68
หกสิบแปด
Šesťdesiatosem
69
หกสิบเก้า
Šesťdesiatdeväť
70
เจ็ดสิบ
Sedemdesiat
71
เจ็ดสิบเอ็ด
Sedemdesiatjeden
72
เจ็ดสิบสอง
Sedemdesiatdva
73
เจ็ดสิบสาม
Sedemdesiattri
74
เจ็ดสิบสี่
Sedemdesiatštyri
75
เจ็ดสิบห้า
Sedemdesiatpäť
76
เจ็ดสิบหก
Sedemdesiatšesť
77
เจ็ดสิบเจ็ด
Sedemdesiatsedem
78
เจ็ดสิบแปด
Sedemdesiatosem
79
เจ็ดสิบเก้า
Sedemdesiatdeväť
80
แปดสิบ
Osemdesiat
81
แปดสิบเอ็ด
Osemdesiatjeden
82
แปดสิบสอง
Osemdesiatdva
83
แปดสิบสาม
Osemdesiattri
84
แปดสิบสี่
Osemdesiatštyri
85
แปดสิบห้า
Osemdesiatpäť
86
แปดสิบหก
Osemdesiatšesť
87
แปดสิบเจ็ด
Osemdesiatsedem
88
แปดสิบแปด
Osemdesiatosem
89
แปดสิบเก้า
Osemdesiatdeväť
90
เก้าสิบ
Deväťdesiat
91
เก้าสิบเอ็ด
Deväťdesiatjeden
92
เก้าสิบสอง
Deväťdesiatdva
93
เก้าสิบสาม
Deväťdesiattri
94
เก้าสิบสี่
Deväťdesiatštyri
95
เก้าสิบห้า
Deväťdesiatpäť
96
เก้าสิบหก
Deväťdesiatšesť
97
เก้าสิบเจ็ด
Deväťdesiatsedem
98
เก้าสิบแปด
Deväťdesiatosem
99
เก้าสิบเก้า
Deväťdesiatdeväť
100
หนึ่งร้อย
Sto

Čísla v thajčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť thajčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa thajčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v thajčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní thajčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v thajčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.