Čísla v albánčine

Čísla v albánčine

Pravopis a výslovnosť čísel v albánčina

Čísla v albánčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť albánčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa albánčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v albánčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní albánčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v albánčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
zero
Nula
1
njё
Jeden
2
dy
Dva
3
tre
Tri
4
katёr
Štyri
5
pesё
Päť
6
gjashtё
Šesť
7
shtatё
Sedem
8
tetё
Osem
9
nёntё
Deväť
10
dhjetё
Desať
11
njёmbёdhjetё
Jedenásť
12
dymbёdhjetё
Dvanásť
13
trembёdhjetё
Trinásť
14
katёrmbёdhjetё
Štrnásť
15
pesёmbёdhjetё
Pätnásť
16
gjashtёmbёdhjetё
Šestnásť
17
shtatёmbёdhjetё
Sedemnásť
18
tetёmbёdhjetё
Osemnásť
19
nёntёmbёdhjetё
Devätnásť
20
njёzet
Dvadsať
21
njёzetenjё
Dvadsaťjeden
22
njёzetedy
Dvadsaťdva
23
njёzetetre
Dvadsaťtri
24
njёzetekatёr
Dvadsaťštyri
25
njёzetepesё
Dvadsaťpäť
26
njёzetegjashtё
Dvadsaťšesť
27
njёzeteshtatё
Dvadsaťsedem
28
njёzetetetё
Dvadsaťosem
29
njёzetenёntё
Dvadsaťdeväť
30
tridhjetё
Tridsať
31
tridhjetёenjё
Tridsaťjeden
32
tridhjetёedy
Tridsaťdva
33
tridhjetёetre
Tridsaťtri
34
tridhjetёekatёr
Tridsaťštyri
35
tridhjetёepesё
Tridsaťpäť
36
tridhjetёegjashtё
Tridsaťšesť
37
tridhjetёeshtatё
Tridsaťsedem
38
tridhjetёetetё
Tridsaťosem
39
tridhjetёenёntё
Tridsaťdeväť
40
dyzet
Štyridsať
41
dyzetenjё
Štyridsaťjeden
42
dyzetёedy
Štyridsaťdva
43
dyzetёetre
Štyridsaťdva
44
dyzetёekatёr
Štyridsaťštyri
45
dyzetёepesё
Štyridsaťpäť
46
dyzetёegjashtё
Štyridsaťšesť
47
dyzetёeshtatё
Štyridsaťsedem
48
dyzetёetetё
Štyridsaťosem
49
dyzetёenёntё
Štyridsaťdeväť
50
pesёdhjetё
Päťdesiat
51
pesёdhjetёenjё
Päťdesiatjeden
52
pesёdhjetёedy
Päťdesiatdva
53
pesёdhjetёetre
Päťdesiattri
54
pesёdhjetёekatёr
Päťdesiatštyri
55
pesёdhjetёepesё
Päťdesiatpäť
56
pesёdhjetёegjashtё
Päťdesiatšesť
57
pesёdhjetёeshtatё
Päťdesiatsedem
58
pesёdhjetёetetё
Päťdesiatosem
59
pesёdhjetёenёntё
Päťdesiatdeväť
60
gjashtёdhjetё
Šesťdesiat
61
gjashtёdhjetёenjё
Šesťdesiatjeden
62
gjashtёdhjetёedy
Šesťdesiatdva
63
gjashtёdhjetёetre
Šesťdesiattri
64
gjashtёdhjetёekatёr
Šesťdesiatštyri
65
gjashtёdhjetёepesё
Šesťdesiatpäť
66
gjashtёdhjetёegjashtё
Šesťdesiatšesť
67
gjashtёdhjetёeshtatё
Šesťdesiatsedem
68
gjashtёdhjetёetetё
Šesťdesiatosem
69
gjashtёdhjetёenёntё
Šesťdesiatdeväť
70
shtatёdhjetё
Sedemdesiat
71
shtatёdhjetёenjё
Sedemdesiatjeden
72
shtatёdhjetёedy
Sedemdesiatdva
73
shtatёdhjetёetre
Sedemdesiattri
74
shtatёdhjetёekatёr
Sedemdesiatštyri
75
shtatёdhjetёepesё
Sedemdesiatpäť
76
shtatёdhjetёegjashtё
Sedemdesiatšesť
77
shtatёdhjetёeshtatё
Sedemdesiatsedem
78
shtatёdhjetёetetё
Sedemdesiatosem
79
shtatёdhjetёenёntё
Sedemdesiatdeväť
80
tetёdhjetё
Osemdesiat
81
tetёdhjetёenjё
Osemdesiatjeden
82
tetёdhjetёedy
Osemdesiatdva
83
tetёdhjetёetre
Osemdesiattri
84
tetёdhjetёekatёr
Osemdesiatštyri
85
tetёdhjetёepesё
Osemdesiatpäť
86
tetёdhjetёegjashtё
Osemdesiatšesť
87
tetёdhjetёeshtatё
Osemdesiatsedem
88
tetёdhjetёetetё
Osemdesiatosem
89
tetёdhjetёenёntё
Osemdesiatdeväť
90
nёntёdhjetё
Deväťdesiat
91
nёntёdhjetёenjё
Deväťdesiatjeden
92
nёntёdhjetёedy
Deväťdesiatdva
93
nёntёdhjetёetre
Deväťdesiattri
94
nёntёdhjetёekatёr
Deväťdesiatštyri
95
nёntёdhjetёepesё
Deväťdesiatpäť
96
nёntёdhjetёegjashtё
Deväťdesiatšesť
97
nёntёdhjetёeshtatё
Deväťdesiatsedem
98
nёntёdhjetёetetё
Deväťdesiatosem
99
nёntёdhjetёenёntё
Deväťdesiatdeväť
100
njёqind
Sto