Čísla v hindčine

Čísla v hindčine

Pravopis a výslovnosť čísel v hindčina

Čísla v hindčine

Čísla v hindčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť hindčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa hindčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v hindčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní hindčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v hindčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
शून्य
Nula
1
एक
Jeden
2
दो
Dva
3
तीन
Tri
4
चार
Štyri
5
पाँच
Päť
6
छः
Šesť
7
सात
Sedem
8
आठ
Osem
9
नौ
Deväť
10
दस
Desať
11
ग्यारह
Jedenásť
12
बारह
Dvanásť
13
तेरह
Trinásť
14
चौदह
Štrnásť
15
पंद्रह
Pätnásť
16
सोलह
Šestnásť
17
सत्रह
Sedemnásť
18
अट्ठारह
Osemnásť
19
उन्नीस
Devätnásť
20
बीस
Dvadsať
21
इक्कीस
Dvadsaťjeden
22
बाईस
Dvadsaťdva
23
तेईस
Dvadsaťtri
24
चौबीस
Dvadsaťštyri
25
पच्चीस
Dvadsaťpäť
26
छब्बीस
Dvadsaťšesť
27
सत्ताईस
Dvadsaťsedem
28
अट्ठाईस
Dvadsaťosem
29
उनतीस
Dvadsaťdeväť
30
तीस
Tridsať
31
इकतीस
Tridsaťjeden
32
बत्तीस
Tridsaťdva
33
तैंतीस
Tridsaťtri
34
चौतीस
Tridsaťštyri
35
पैंतीस
Tridsaťpäť
36
छ्त्तीस
Tridsaťšesť
37
सैंतीस
Tridsaťsedem
38
अड़तीस
Tridsaťosem
39
उनतालीस
Tridsaťdeväť
40
चालीस
Štyridsať
41
इकतालीस
Štyridsaťjeden
42
बयालीस
Štyridsaťdva
43
तैंतालीस
Štyridsaťdva
44
चवालीस
Štyridsaťštyri
45
पैंतालीस
Štyridsaťpäť
46
छियालीस
Štyridsaťšesť
47
सैंतालीस
Štyridsaťsedem
48
अ़ड़तालीस
Štyridsaťosem
49
उनचास
Štyridsaťdeväť
50
पचास
Päťdesiat
51
इक्यावन
Päťdesiatjeden
52
बावन
Päťdesiatdva
53
तिरपन
Päťdesiattri
54
चौवन
Päťdesiatštyri
55
पचपन
Päťdesiatpäť
56
छप्पन
Päťdesiatšesť
57
सत्तावन
Päťdesiatsedem
58
अठ्ठावन
Päťdesiatosem
59
उनसठ
Päťdesiatdeväť
60
साठ
Šesťdesiat
61
इकसठ
Šesťdesiatjeden
62
बासठ
Šesťdesiatdva
63
तिरसठ
Šesťdesiattri
64
चौसठ
Šesťdesiatštyri
65
पैंसठ
Šesťdesiatpäť
66
छियासठ
Šesťdesiatšesť
67
सड़सठ
Šesťdesiatsedem
68
अड़सठ
Šesťdesiatosem
69
उनहत्तर
Šesťdesiatdeväť
70
सत्तर
Sedemdesiat
71
इकहत्तर
Sedemdesiatjeden
72
बहत्तर
Sedemdesiatdva
73
तिहत्तर
Sedemdesiattri
74
चौहत्तर
Sedemdesiatštyri
75
पचहत्तर
Sedemdesiatpäť
76
छिहत्तर
Sedemdesiatšesť
77
सतहत्तर
Sedemdesiatsedem
78
अठहत्तर
Sedemdesiatosem
79
उन्यासी
Sedemdesiatdeväť
80
अस्सी
Osemdesiat
81
इक्यासी
Osemdesiatjeden
82
बयासी
Osemdesiatdva
83
तिरासी
Osemdesiattri
84
चौरासी
Osemdesiatštyri
85
पचासी
Osemdesiatpäť
86
छियासी
Osemdesiatšesť
87
सत्तासी
Osemdesiatsedem
88
अठ्ठासी
Osemdesiatosem
89
नवासी
Osemdesiatdeväť
90
नब्बे
Deväťdesiat
91
इक्यानवे
Deväťdesiatjeden
92
बानवे
Deväťdesiatdva
93
तिरानवे
Deväťdesiattri
94
चौरानवे
Deväťdesiatštyri
95
पचानवे
Deväťdesiatpäť
96
छियानवे
Deväťdesiatšesť
97
सत्तानवे
Deväťdesiatsedem
98
अट्ठानवे
Deväťdesiatosem
99
निन्यानवे
Deväťdesiatdeväť
100
एक सौ
Sto