Čísla v rumunčine

Čísla v rumunčine

Pravopis a výslovnosť čísel v rumunčina

Čísla v rumunčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť rumunčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa rumunčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v rumunčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní rumunčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v rumunčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
Zero
Nula
1
unu
Jeden
2
doi
Dva
3
trei
Tri
4
patru
Štyri
5
cinci
Päť
6
şase
Šesť
7
şapte
Sedem
8
opt
Osem
9
nouă
Deväť
10
zece
Desať
11
unsprezece
Jedenásť
12
doisprezece
Dvanásť
13
treisprezece
Trinásť
14
paisprezece
Štrnásť
15
cincisprezece
Pätnásť
16
şaisprezece
Šestnásť
17
şaptesprezece
Sedemnásť
18
optsprezece
Osemnásť
19
nouăsprezece
Devätnásť
20
douăzeci
Dvadsať
21
douăzeci şi unu
Dvadsaťjeden
22
douăzeci şi doi
Dvadsaťdva
23
douăzeci şi trei
Dvadsaťtri
24
douăzeci şi patru
Dvadsaťštyri
25
douăzeci şi cinci
Dvadsaťpäť
26
douăzeci şi şase
Dvadsaťšesť
27
douăzeci şi şapte
Dvadsaťsedem
28
douăzeci şi opt
Dvadsaťosem
29
douăzeci şi nouă
Dvadsaťdeväť
30
treizeci
Tridsať
31
treizeci şi unu
Tridsaťjeden
32
treizeci şi doi
Tridsaťdva
33
treizeci şi trei
Tridsaťtri
34
treizeci şi patru
Tridsaťštyri
35
treizeci şi cinci
Tridsaťpäť
36
treizeci şi şase
Tridsaťšesť
37
treizeci şi şapte
Tridsaťsedem
38
treizeci şi opt
Tridsaťosem
39
treizeci şi nouă
Tridsaťdeväť
40
patruzeci
Štyridsať
41
patruzeci şi unu
Štyridsaťjeden
42
patruzeci şi doi
Štyridsaťdva
43
patruzeci şi trei
Štyridsaťdva
44
patruzeci şi patru
Štyridsaťštyri
45
patruzeci şi cinci
Štyridsaťpäť
46
patruzeci şi şase
Štyridsaťšesť
47
patruzeci şi şapte
Štyridsaťsedem
48
patruzeci şi opt
Štyridsaťosem
49
patruzeci şi nouă
Štyridsaťdeväť
50
cincizeci
Päťdesiat
51
cincizeci şi unu
Päťdesiatjeden
52
cincizeci şi doi
Päťdesiatdva
53
cincizeci şi trei
Päťdesiattri
54
cincizeci şi patru
Päťdesiatštyri
55
cincizeci şi cinci
Päťdesiatpäť
56
cincizeci şi şase
Päťdesiatšesť
57
cincizeci şi şapte
Päťdesiatsedem
58
cincizeci şi opt
Päťdesiatosem
59
cincizeci şi nouă
Päťdesiatdeväť
60
şaizeci
Šesťdesiat
61
şaizeci şi unu
Šesťdesiatjeden
62
şaizeci şi doi
Šesťdesiatdva
63
şaizeci şi trei
Šesťdesiattri
64
şaizeci şi patru
Šesťdesiatštyri
65
şaizeci şi cinci
Šesťdesiatpäť
66
şaizeci şi şase
Šesťdesiatšesť
67
şaizeci şi şapte
Šesťdesiatsedem
68
şaizeci şi opt
Šesťdesiatosem
69
şaizeci şi nouă
Šesťdesiatdeväť
70
şaptezeci
Sedemdesiat
71
şaptezeci şi unu
Sedemdesiatjeden
72
şaptezeci şi doi
Sedemdesiatdva
73
şaptezeci şi trei
Sedemdesiattri
74
şaptezeci şi patru
Sedemdesiatštyri
75
şaptezeci şi cinci
Sedemdesiatpäť
76
şaptezeci şi şase
Sedemdesiatšesť
77
şaptezeci şi şapte
Sedemdesiatsedem
78
şaptezeci şi opt
Sedemdesiatosem
79
şaptezeci şi nouă
Sedemdesiatdeväť
80
optzeci
Osemdesiat
81
optzeci şi unu
Osemdesiatjeden
82
optzeci şi doi
Osemdesiatdva
83
optzeci şi trei
Osemdesiattri
84
optzeci şi patru
Osemdesiatštyri
85
optzeci şi cinci
Osemdesiatpäť
86
optzeci şi şase
Osemdesiatšesť
87
optzeci şi şapte
Osemdesiatsedem
88
optzeci şi opt
Osemdesiatosem
89
optzeci şi nouă
Osemdesiatdeväť
90
nouăzeci
Deväťdesiat
91
nouăzeci şi unu
Deväťdesiatjeden
92
nouăzeci şi doi
Deväťdesiatdva
93
nouăzeci şi trei
Deväťdesiattri
94
nouăzeci şi patru
Deväťdesiatštyri
95
nouăzeci şi cinci
Deväťdesiatpäť
96
nouăzeci şi şase
Deväťdesiatšesť
97
nouăzeci şi şapte
Deväťdesiatsedem
98
nouăzeci şi opt
Deväťdesiatosem
99
nouăzeci şi nouă
Deväťdesiatdeväť
100
o sută
Sto