Čísla v kórejčine

Čísla v kórejčine

Pravopis a výslovnosť čísel v kórejčina

Čísla v kórejčine

Čísla v kórejčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť kórejčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa kórejčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v kórejčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní kórejčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v kórejčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
Nula
1
하나
Jeden
2
Dva
3
Tri
4
Štyri
5
다섯
Päť
6
여섯
Šesť
7
일곱
Sedem
8
여덟
Osem
9
아홉
Deväť
10
Desať
11
열하나
Jedenásť
12
열둘
Dvanásť
13
열셋
Trinásť
14
열넷
Štrnásť
15
열다섯
Pätnásť
16
열여섯
Šestnásť
17
열일곱
Sedemnásť
18
열여덟
Osemnásť
19
열아홉
Devätnásť
20
스물
Dvadsať
21
스물하나
Dvadsaťjeden
22
스물둘
Dvadsaťdva
23
스물셋
Dvadsaťtri
24
스물넷
Dvadsaťštyri
25
스물 다섯
Dvadsaťpäť
26
스물 여섯
Dvadsaťšesť
27
스물 일곱
Dvadsaťsedem
28
스물여덟
Dvadsaťosem
29
스물아홉
Dvadsaťdeväť
30
서른
Tridsať
31
서른하나
Tridsaťjeden
32
서른둘
Tridsaťdva
33
서른셋
Tridsaťtri
34
서른넷
Tridsaťštyri
35
서른다섯
Tridsaťpäť
36
서른여섯
Tridsaťšesť
37
서른일곱
Tridsaťsedem
38
서른여덟
Tridsaťosem
39
서른아홉
Tridsaťdeväť
40
마흔
Štyridsať
41
마흔하나
Štyridsaťjeden
42
마흔둘
Štyridsaťdva
43
마흔셋
Štyridsaťdva
44
마흔넷
Štyridsaťštyri
45
마흔다섯
Štyridsaťpäť
46
마흔여섯
Štyridsaťšesť
47
마흔일곱
Štyridsaťsedem
48
마흔여덟
Štyridsaťosem
49
마흔아홉
Štyridsaťdeväť
50
Päťdesiat
51
쉰하나
Päťdesiatjeden
52
쉰둘
Päťdesiatdva
53
쉰셋
Päťdesiattri
54
쉰넷
Päťdesiatštyri
55
쉰다섯
Päťdesiatpäť
56
쉰여섯
Päťdesiatšesť
57
쉰일곱
Päťdesiatsedem
58
쉰여덟
Päťdesiatosem
59
쉰아홉
Päťdesiatdeväť
60
예순
Šesťdesiat
61
예순하나
Šesťdesiatjeden
62
예순둘
Šesťdesiatdva
63
예순셋
Šesťdesiattri
64
예순넷
Šesťdesiatštyri
65
예순다섯
Šesťdesiatpäť
66
예순여섯
Šesťdesiatšesť
67
예순일곱
Šesťdesiatsedem
68
예순여덟
Šesťdesiatosem
69
예순아홉
Šesťdesiatdeväť
70
일흔
Sedemdesiat
71
일흔하나
Sedemdesiatjeden
72
일흔둘
Sedemdesiatdva
73
일흔셋
Sedemdesiattri
74
일흔넷
Sedemdesiatštyri
75
일흔다섯
Sedemdesiatpäť
76
일흔여섯
Sedemdesiatšesť
77
일흔일곱
Sedemdesiatsedem
78
일흔여덟
Sedemdesiatosem
79
일흔아홉
Sedemdesiatdeväť
80
여든
Osemdesiat
81
여든하나
Osemdesiatjeden
82
여든둘
Osemdesiatdva
83
여든셋
Osemdesiattri
84
여든넷
Osemdesiatštyri
85
여든다섯
Osemdesiatpäť
86
여든여섯
Osemdesiatšesť
87
여든일곱
Osemdesiatsedem
88
여든여덟
Osemdesiatosem
89
여든아홉
Osemdesiatdeväť
90
아흔
Deväťdesiat
91
아흔하나
Deväťdesiatjeden
92
아흔둘
Deväťdesiatdva
93
아흔셋
Deväťdesiattri
94
아흔넷
Deväťdesiatštyri
95
아흔다섯
Deväťdesiatpäť
96
아흔여섯
Deväťdesiatšesť
97
아흔일곱
Deväťdesiatsedem
98
아흔여덟
Deväťdesiatosem
99
아흔아홉
Deväťdesiatdeväť
100
Sto