Čísla v gréčtine

Čísla v gréčtine

Pravopis a výslovnosť čísel v gréčtina

Čísla v gréčtine

Čísla v gréčtine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť gréčtina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa gréčtina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v gréčtine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní gréčtina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v gréčtine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
μηδέν
Nula
1
ένα
Jeden
2
δύο
Dva
3
τρία
Tri
4
τέσσερα
Štyri
5
πέντε
Päť
6
έξι
Šesť
7
εφτά
Sedem
8
οχτώ
Osem
9
εννέα
Deväť
10
δέκα
Desať
11
ένδεκα
Jedenásť
12
δώδεκα
Dvanásť
13
δεκατρία
Trinásť
14
δεκατέσσερα
Štrnásť
15
δεκαπέντε
Pätnásť
16
δεκαέξι
Šestnásť
17
δεκαεπτά
Sedemnásť
18
δεκαοκτώ
Osemnásť
19
δεκαεννιά
Devätnásť
20
είκοσι
Dvadsať
21
Είκοσι ένα
Dvadsaťjeden
22
Είκοσι δύο
Dvadsaťdva
23
Είκοσι τρία
Dvadsaťtri
24
Είκοσι τέσσερα
Dvadsaťštyri
25
Είκοσι πέντε
Dvadsaťpäť
26
Είκοσι έξι
Dvadsaťšesť
27
Είκοσι επτά
Dvadsaťsedem
28
Είκοσι οκτώ
Dvadsaťosem
29
Είκοσι εννέα
Dvadsaťdeväť
30
τριάντα
Tridsať
31
Τριάντα ένα
Tridsaťjeden
32
Τριάντα δύο
Tridsaťdva
33
Τριάντα τρία
Tridsaťtri
34
Τριάντα τέσσερα
Tridsaťštyri
35
Τριάντα πέντε
Tridsaťpäť
36
Τριάντα έξι
Tridsaťšesť
37
Τριάντα επτά
Tridsaťsedem
38
Τριάντα οκτώ
Tridsaťosem
39
Τριάντα εννέα
Tridsaťdeväť
40
σαράντα
Štyridsať
41
Σαράντα ένα
Štyridsaťjeden
42
Σαράντα δύο
Štyridsaťdva
43
Σαράντα τρεις
Štyridsaťdva
44
Σαράντα τέσσερα
Štyridsaťštyri
45
Σαράντα πέντε
Štyridsaťpäť
46
Σαράντα έξι
Štyridsaťšesť
47
Σαράντα επτά
Štyridsaťsedem
48
Σαράντα οκτώ
Štyridsaťosem
49
Σαράντα εννέα
Štyridsaťdeväť
50
πενήντα
Päťdesiat
51
Πενήντα ένα
Päťdesiatjeden
52
Πενήντα δύο
Päťdesiatdva
53
Πενήντα τρία
Päťdesiattri
54
Πενήντα τέσσερις
Päťdesiatštyri
55
Πενήντα πέντε
Päťdesiatpäť
56
Πενήντα έξι
Päťdesiatšesť
57
Πενήντα επτά
Päťdesiatsedem
58
Πενήντα οκτώ
Päťdesiatosem
59
Πενήντα εννέα
Päťdesiatdeväť
60
εξήντα
Šesťdesiat
61
Εξήντα ένα
Šesťdesiatjeden
62
Εξήντα δύο
Šesťdesiatdva
63
Εξήντα τρεις
Šesťdesiattri
64
Εξήντα τέσσερις
Šesťdesiatštyri
65
Εξήντα πέντε
Šesťdesiatpäť
66
Εξήντα έξι
Šesťdesiatšesť
67
Εξήντα επτά
Šesťdesiatsedem
68
Εξήντα οκτώ
Šesťdesiatosem
69
Εξήντα εννέα
Šesťdesiatdeväť
70
εβδομήντα
Sedemdesiat
71
Εβδομήντα ένα
Sedemdesiatjeden
72
Εβδομήντα δύο
Sedemdesiatdva
73
Εβδομήντα τρία
Sedemdesiattri
74
Εβδομήντα τέσσερα
Sedemdesiatštyri
75
Εβδομήντα πέντε
Sedemdesiatpäť
76
Εβδομήντα έξι
Sedemdesiatšesť
77
Εβδομήντα επτά
Sedemdesiatsedem
78
Εβδομήντα οκτώ
Sedemdesiatosem
79
Εβδομήντα εννέα
Sedemdesiatdeväť
80
ογδόντα
Osemdesiat
81
Ογδόντα ένα
Osemdesiatjeden
82
Ογδόντα δύο
Osemdesiatdva
83
Ογδόντα τρεις
Osemdesiattri
84
Ογδόντα τέσσερις
Osemdesiatštyri
85
ογδόντα πέντε
Osemdesiatpäť
86
Ογδόντα έξι
Osemdesiatšesť
87
Ογδόντα επτά
Osemdesiatsedem
88
Ογδόντα οκτώ
Osemdesiatosem
89
Ογδόντα εννέα
Osemdesiatdeväť
90
ενενήντα
Deväťdesiat
91
Ενενήντα ένας
Deväťdesiatjeden
92
Ενενήντα δύο
Deväťdesiatdva
93
Ενενήντα τρία
Deväťdesiattri
94
Ενενήντα τέσσερα
Deväťdesiatštyri
95
Ενενήντα πέντε
Deväťdesiatpäť
96
Ενενήντα έξι
Deväťdesiatšesť
97
Ενενήντα επτά
Deväťdesiatsedem
98
Ενενήντα οκτώ
Deväťdesiatosem
99
Ενενήντα εννέα
Deväťdesiatdeväť
100
εκατό
Sto