Čísla v dánčine

Čísla v dánčine

Pravopis a výslovnosť čísel v dánčina

Čísla v dánčine

Čísla v dánčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť dánčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa dánčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v dánčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní dánčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v dánčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
nul
Nula
1
et
Jeden
2
to
Dva
3
tre
Tri
4
fire
Štyri
5
fem
Päť
6
seks
Šesť
7
syv
Sedem
8
otte
Osem
9
ni
Deväť
10
ti
Desať
11
elleve
Jedenásť
12
tolv
Dvanásť
13
tretten
Trinásť
14
fjorten
Štrnásť
15
femten
Pätnásť
16
seksten
Šestnásť
17
sytten
Sedemnásť
18
atten
Osemnásť
19
nitten
Devätnásť
20
tyve
Dvadsať
21
enogtyve
Dvadsaťjeden
22
toogtyve
Dvadsaťdva
23
treogtyve
Dvadsaťtri
24
fireogtyve
Dvadsaťštyri
25
femogtyve
Dvadsaťpäť
26
seksogtyve
Dvadsaťšesť
27
syvogtyve
Dvadsaťsedem
28
otteogtyve
Dvadsaťosem
29
niogtyve
Dvadsaťdeväť
30
tredive
Tridsať
31
enogtredive
Tridsaťjeden
32
toogtredive
Tridsaťdva
33
treogtredive
Tridsaťtri
34
fireogtredive
Tridsaťštyri
35
femogtredive
Tridsaťpäť
36
seksogtredive
Tridsaťšesť
37
syvogtredive
Tridsaťsedem
38
otteogtredive
Tridsaťosem
39
niogtredive
Tridsaťdeväť
40
fyrre
Štyridsať
41
enogfyrre
Štyridsaťjeden
42
toogfyrre
Štyridsaťdva
43
treogfyrre
Štyridsaťdva
44
fireogfyrre
Štyridsaťštyri
45
femogfyrre
Štyridsaťpäť
46
seksogfyrre
Štyridsaťšesť
47
syvogfyrre
Štyridsaťsedem
48
otteogfyrre
Štyridsaťosem
49
niogfyrre
Štyridsaťdeväť
50
halvtreds
Päťdesiat
51
enoghalvtreds
Päťdesiatjeden
52
tooghalvtreds
Päťdesiatdva
53
treoghalvtreds
Päťdesiattri
54
fireoghalvtreds
Päťdesiatštyri
55
femoghalvtreds
Päťdesiatpäť
56
seksoghalvtreds
Päťdesiatšesť
57
syvoghalvtreds
Päťdesiatsedem
58
otteoghalvtreds
Päťdesiatosem
59
nioghalvtreds
Päťdesiatdeväť
60
tres
Šesťdesiat
61
enogtres
Šesťdesiatjeden
62
toogtres
Šesťdesiatdva
63
treogtres
Šesťdesiattri
64
fireogtres
Šesťdesiatštyri
65
femogtres
Šesťdesiatpäť
66
seksogtres
Šesťdesiatšesť
67
syvogtres
Šesťdesiatsedem
68
otteogtres
Šesťdesiatosem
69
niogtres
Šesťdesiatdeväť
70
halvfjerds
Sedemdesiat
71
enoghalvfjerds
Sedemdesiatjeden
72
tooghalvfjerds
Sedemdesiatdva
73
treoghalvfjerds
Sedemdesiattri
74
fireoghalvfjerds
Sedemdesiatštyri
75
femoghalvfjerds
Sedemdesiatpäť
76
seksoghalvfjerds
Sedemdesiatšesť
77
syvoghalvfjerds
Sedemdesiatsedem
78
otteoghalvfjerds
Sedemdesiatosem
79
nioghalvfjerds
Sedemdesiatdeväť
80
firs
Osemdesiat
81
enogfirs
Osemdesiatjeden
82
toogfirs
Osemdesiatdva
83
treogfirs
Osemdesiattri
84
fireogfirs
Osemdesiatštyri
85
femogfirs
Osemdesiatpäť
86
seksogfirs
Osemdesiatšesť
87
syvogfirs
Osemdesiatsedem
88
otteogfirs
Osemdesiatosem
89
niogfirs
Osemdesiatdeväť
90
halvfems
Deväťdesiat
91
enoghalvfems
Deväťdesiatjeden
92
tooghalvfems
Deväťdesiatdva
93
treoghalvfems
Deväťdesiattri
94
fireoghalvfems
Deväťdesiatštyri
95
femoghalvfems
Deväťdesiatpäť
96
seksoghalvfems
Deväťdesiatšesť
97
syvoghalvfems
Deväťdesiatsedem
98
otteoghalvfems
Deväťdesiatosem
99
nioghalvfems
Deväťdesiatdeväť
100
hundrede
Sto