Čísla v maďarčine

Čísla v maďarčine

Pravopis a výslovnosť čísel v maďarčina

Čísla v maďarčine

Čísla v maďarčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť maďarčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa maďarčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v maďarčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní maďarčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v maďarčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
Nulla
Nula
1
egy
Jeden
2
kettő
Dva
3
három
Tri
4
négy
Štyri
5
öt
Päť
6
hat
Šesť
7
hét
Sedem
8
nyolc
Osem
9
kilenc
Deväť
10
tíz
Desať
11
tizenegy
Jedenásť
12
tizenkettő
Dvanásť
13
tizenhárom
Trinásť
14
tizennégy
Štrnásť
15
tizenöt
Pätnásť
16
tizenhat
Šestnásť
17
tizenhét
Sedemnásť
18
tizennyolc
Osemnásť
19
tizenkilenc
Devätnásť
20
húsz
Dvadsať
21
huszonegy
Dvadsaťjeden
22
huszonkettő
Dvadsaťdva
23
huszonhárom
Dvadsaťtri
24
huszonnégy
Dvadsaťštyri
25
huszonöt
Dvadsaťpäť
26
huszonhat
Dvadsaťšesť
27
huszonhét
Dvadsaťsedem
28
huszonnyolc
Dvadsaťosem
29
huszonkilenc
Dvadsaťdeväť
30
harminc
Tridsať
31
harmincegy
Tridsaťjeden
32
harminckettö
Tridsaťdva
33
harminchárom
Tridsaťtri
34
harmincnégy
Tridsaťštyri
35
harmincöt
Tridsaťpäť
36
harminchat
Tridsaťšesť
37
harminchét
Tridsaťsedem
38
harmincnyolc
Tridsaťosem
39
harminckilenc
Tridsaťdeväť
40
negyven
Štyridsať
41
negyvenegy
Štyridsaťjeden
42
negyvenkettő
Štyridsaťdva
43
negyvenhárom
Štyridsaťdva
44
negyvennégy
Štyridsaťštyri
45
negyvenöt
Štyridsaťpäť
46
negyvenhat
Štyridsaťšesť
47
negyvenhét
Štyridsaťsedem
48
negyvennyolc
Štyridsaťosem
49
negyvenkilenc
Štyridsaťdeväť
50
ötven
Päťdesiat
51
ötvenegy
Päťdesiatjeden
52
ötvenkettő
Päťdesiatdva
53
ötvenhárom
Päťdesiattri
54
ötvennégy
Päťdesiatštyri
55
ötvenöt
Päťdesiatpäť
56
ötvenhat
Päťdesiatšesť
57
ötvenhét
Päťdesiatsedem
58
ötvennyolc
Päťdesiatosem
59
ötvenkilenc
Päťdesiatdeväť
60
hatvan
Šesťdesiat
61
hatvanegy
Šesťdesiatjeden
62
hatvankettő
Šesťdesiatdva
63
hatvanhárom
Šesťdesiattri
64
hatvannégy
Šesťdesiatštyri
65
hatvanöt
Šesťdesiatpäť
66
hatvanhat
Šesťdesiatšesť
67
hatvanhét
Šesťdesiatsedem
68
hatvannyolc
Šesťdesiatosem
69
hatvankilenc
Šesťdesiatdeväť
70
hetven
Sedemdesiat
71
hetvenegy
Sedemdesiatjeden
72
hetvenkettő
Sedemdesiatdva
73
hetvenhárom
Sedemdesiattri
74
hetvennégy
Sedemdesiatštyri
75
hetvenöt
Sedemdesiatpäť
76
hetvenhat
Sedemdesiatšesť
77
hetvenhét
Sedemdesiatsedem
78
hetvennyolc
Sedemdesiatosem
79
hetvenkilenc
Sedemdesiatdeväť
80
nyolcvan
Osemdesiat
81
nyolcvanegy
Osemdesiatjeden
82
nyolcvankettő
Osemdesiatdva
83
nyolcvanhárom
Osemdesiattri
84
nyolcvannégy
Osemdesiatštyri
85
nyolcvanöt
Osemdesiatpäť
86
nyolcvanhat
Osemdesiatšesť
87
nyolcvanhét
Osemdesiatsedem
88
nyolcvannyolc
Osemdesiatosem
89
nyolvankilenc
Osemdesiatdeväť
90
kilencven
Deväťdesiat
91
kilencvenegy
Deväťdesiatjeden
92
kilencvenkettő
Deväťdesiatdva
93
kilencvenhárom
Deväťdesiattri
94
kilencvennégy
Deväťdesiatštyri
95
kilencvenöt
Deväťdesiatpäť
96
kilencvenhat
Deväťdesiatšesť
97
kilencvenhét
Deväťdesiatsedem
98
kilencvennyolc
Deväťdesiatosem
99
kilencvenkilenc
Deväťdesiatdeväť
100
száz
Sto