Čísla v slovinčine

Čísla v slovinčine

Pravopis a výslovnosť čísel v slovinčina

Čísla v slovinčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť slovinčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa slovinčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v slovinčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní slovinčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v slovinčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
Nič
Nula
1
Ena
Jeden
2
Dve
Dva
3
Tri
Tri
4
štiri
Štyri
5
Pet
Päť
6
šest
Šesť
7
Sedem
Sedem
8
Osem
Osem
9
Devet
Deväť
10
Deset
Desať
11
Enajst
Jedenásť
12
Dvanajst
Dvanásť
13
Trinajst
Trinásť
14
štirinajst
Štrnásť
15
Petnajst
Pätnásť
16
šestnajst
Šestnásť
17
Sedemnajst
Sedemnásť
18
Osemnajst
Osemnásť
19
Devetnajst
Devätnásť
20
Dvajset
Dvadsať
21
Enaindvajset
Dvadsaťjeden
22
Dvaindvajset
Dvadsaťdva
23
Triindvajset
Dvadsaťtri
24
štiriindvajset
Dvadsaťštyri
25
Petindvajset
Dvadsaťpäť
26
šestindvajset
Dvadsaťšesť
27
Sedemindvajset
Dvadsaťsedem
28
Osemindvajset
Dvadsaťosem
29
Devetindvajset
Dvadsaťdeväť
30
Trideset
Tridsať
31
Enaintrideset
Tridsaťjeden
32
Dváintrídeset
Tridsaťdva
33
Tríintrídeset
Tridsaťtri
34
štíriintrídeset
Tridsaťštyri
35
Pétintrídeset
Tridsaťpäť
36
šéstintrídeset
Tridsaťšesť
37
Sédemintrídeset
Tridsaťsedem
38
ósemintrídeset
Tridsaťosem
39
Devétintrídeset
Tridsaťdeväť
40
štirideset
Štyridsať
41
ênainštírideset
Štyridsaťjeden
42
dváinštírideset
Štyridsaťdva
43
Tríinštírideset
Štyridsaťdva
44
štíriinštírideset
Štyridsaťštyri
45
Pétinštírideset
Štyridsaťpäť
46
šéstinštírideset
Štyridsaťšesť
47
Sédeminštírideset
Štyridsaťsedem
48
óseminštírideset
Štyridsaťosem
49
Devétinštírideset
Štyridsaťdeväť
50
Pétdeset
Päťdesiat
51
ênainpétdeset
Päťdesiatjeden
52
Dváinpétdeset
Päťdesiatdva
53
Tríinpétdeset
Päťdesiattri
54
štíriinpétdeset
Päťdesiatštyri
55
Pétinpétdeset
Päťdesiatpäť
56
šéstinpétdeset
Päťdesiatšesť
57
sédeminpétdeset
Päťdesiatsedem
58
óseminpétdeset
Päťdesiatosem
59
devétinpétdeset
Päťdesiatdeväť
60
šéstdeset
Šesťdesiat
61
ênainšéstdeset
Šesťdesiatjeden
62
dváinšéstdeset
Šesťdesiatdva
63
tríinšéstdeset
Šesťdesiattri
64
štíriinšéstdeset
Šesťdesiatštyri
65
pétinšéstdeset
Šesťdesiatpäť
66
šéstinšéstdeset
Šesťdesiatšesť
67
sédeminšéstdeset
Šesťdesiatsedem
68
óseminšéstdeset
Šesťdesiatosem
69
devétinšéstdeset
Šesťdesiatdeväť
70
Sédemdeset
Sedemdesiat
71
ênainsédemdeset
Sedemdesiatjeden
72
dváinsédemdeset
Sedemdesiatdva
73
tríinsédemdeset
Sedemdesiattri
74
štíriinsédemdeset
Sedemdesiatštyri
75
pétinsédemdeset
Sedemdesiatpäť
76
šéstinsédemdeset
Sedemdesiatšesť
77
sédeminsédemdeset
Sedemdesiatsedem
78
óseminsédemdeset
Sedemdesiatosem
79
devétinsédemdeset
Sedemdesiatdeväť
80
ósemdeset
Osemdesiat
81
ênainósemdeset
Osemdesiatjeden
82
dváinósemdeset
Osemdesiatdva
83
tríinósemdeset
Osemdesiattri
84
štíriinósemdeset
Osemdesiatštyri
85
pétinósemdeset
Osemdesiatpäť
86
šéstinósemdeset
Osemdesiatšesť
87
sédeminósemdeset
Osemdesiatsedem
88
óseminósemdeset
Osemdesiatosem
89
devétinósemdeset
Osemdesiatdeväť
90
devétdeset
Deväťdesiat
91
ênaindevétdeset
Deväťdesiatjeden
92
dváindevétdeset
Deväťdesiatdva
93
tríindevétdeset
Deväťdesiattri
94
štíriindevétdeset
Deväťdesiatštyri
95
pétindevétdeset
Deväťdesiatpäť
96
šéstindevétdeset
Deväťdesiatšesť
97
sédemindevétdeset
Deväťdesiatsedem
98
ósemindevétdeset
Deväťdesiatosem
99
devétindevétdeset
Deväťdesiatdeväť
100
Stó
Sto