Čísla v afrikánčine

Čísla v afrikánčine

Pravopis a výslovnosť čísel v afrikánčina

Čísla v afrikánčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť afrikánčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa afrikánčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v afrikánčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní afrikánčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v afrikánčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
nul
Nula
1
een
Jeden
2
twee
Dva
3
drie
Tri
4
vier
Štyri
5
vyf
Päť
6
ses
Šesť
7
sewe
Sedem
8
agt
Osem
9
nege
Deväť
10
tien
Desať
11
elf
Jedenásť
12
twaalf
Dvanásť
13
dertien
Trinásť
14
veertien
Štrnásť
15
vyftien
Pätnásť
16
sestien
Šestnásť
17
sewentien
Sedemnásť
18
agttien
Osemnásť
19
negentien
Devätnásť
20
twintig
Dvadsať
21
een en twintig
Dvadsaťjeden
22
twee en twintig
Dvadsaťdva
23
drie en twintig
Dvadsaťtri
24
vier en twintig
Dvadsaťštyri
25
vyf en twintig
Dvadsaťpäť
26
ses en twintig
Dvadsaťšesť
27
sewe en twintig
Dvadsaťsedem
28
agt en twintig
Dvadsaťosem
29
nege en twintig
Dvadsaťdeväť
30
dertig
Tridsať
31
een en dertig
Tridsaťjeden
32
twee en dertig
Tridsaťdva
33
drie en dertig
Tridsaťtri
34
vier en dertig
Tridsaťštyri
35
vyf en dertig
Tridsaťpäť
36
ses en dertig
Tridsaťšesť
37
sewe en dertig
Tridsaťsedem
38
agt en dertig
Tridsaťosem
39
nege en dertig
Tridsaťdeväť
40
veertig
Štyridsať
41
een en veertig
Štyridsaťjeden
42
twee en veertig
Štyridsaťdva
43
drie en veertig
Štyridsaťdva
44
vier en veertig
Štyridsaťštyri
45
vyf en veertig
Štyridsaťpäť
46
ses en veertig
Štyridsaťšesť
47
sewe en veertig
Štyridsaťsedem
48
agt en veertig
Štyridsaťosem
49
nege en veertig
Štyridsaťdeväť
50
vyftig
Päťdesiat
51
een en vyftig
Päťdesiatjeden
52
twee en vyftig
Päťdesiatdva
53
drie en vyftig
Päťdesiattri
54
vier en vyftig
Päťdesiatštyri
55
vyf en vyftig
Päťdesiatpäť
56
ses en vyftig
Päťdesiatšesť
57
sewe en vyftig
Päťdesiatsedem
58
agt en vyftig
Päťdesiatosem
59
nege en vyftig
Päťdesiatdeväť
60
sestig
Šesťdesiat
61
een en sestig
Šesťdesiatjeden
62
twee en sestig
Šesťdesiatdva
63
drie en sestig
Šesťdesiattri
64
vier en sestig
Šesťdesiatštyri
65
vyf en sestig
Šesťdesiatpäť
66
ses en sestig
Šesťdesiatšesť
67
sewe en sestig
Šesťdesiatsedem
68
agt en sestig
Šesťdesiatosem
69
nege en sestig
Šesťdesiatdeväť
70
sewentig
Sedemdesiat
71
een en sewentig
Sedemdesiatjeden
72
twee en sewentig
Sedemdesiatdva
73
drie en sewentig
Sedemdesiattri
74
vier en sewentig
Sedemdesiatštyri
75
vyf en sewentig
Sedemdesiatpäť
76
ses en sewentig
Sedemdesiatšesť
77
sewe en sewentig
Sedemdesiatsedem
78
agt en sewentig
Sedemdesiatosem
79
nege en sewentig
Sedemdesiatdeväť
80
tagtig
Osemdesiat
81
een en tagtig
Osemdesiatjeden
82
twee en tagtig
Osemdesiatdva
83
drie en tagtig
Osemdesiattri
84
vier en tagtig
Osemdesiatštyri
85
vyf en tagtig
Osemdesiatpäť
86
ses en tagtig
Osemdesiatšesť
87
sewe en tagtig
Osemdesiatsedem
88
agt en tagtig
Osemdesiatosem
89
nege en tagtig
Osemdesiatdeväť
90
negentig
Deväťdesiat
91
een en negentig
Deväťdesiatjeden
92
twee en negentig
Deväťdesiatdva
93
drie en negentig
Deväťdesiattri
94
vier en negentig
Deväťdesiatštyri
95
vyf en negentig
Deväťdesiatpäť
96
ses en negentig
Deväťdesiatšesť
97
sewe en negentig
Deväťdesiatsedem
98
agt en negentig
Deväťdesiatosem
99
nege en negentig
Deväťdesiatdeväť
100
een honderd
Sto