Čísla v holandčine

Čísla v holandčine

Pravopis a výslovnosť čísel v holandčina

Čísla v holandčine

Čísla v holandčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť holandčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa holandčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v holandčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní holandčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v holandčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
nul
Nula
1
een
Jeden
2
twee
Dva
3
drie
Tri
4
vier
Štyri
5
vijf
Päť
6
zes
Šesť
7
zeven
Sedem
8
acht
Osem
9
negen
Deväť
10
tien
Desať
11
elf
Jedenásť
12
twaalf
Dvanásť
13
dertien
Trinásť
14
veertien
Štrnásť
15
vijftien
Pätnásť
16
zestien
Šestnásť
17
zeventien
Sedemnásť
18
achttien
Osemnásť
19
negentien
Devätnásť
20
twintig
Dvadsať
21
eenentwintig
Dvadsaťjeden
22
tweeëntwintig
Dvadsaťdva
23
drieëntwintig
Dvadsaťtri
24
vierentwintig
Dvadsaťštyri
25
vijfentwintig
Dvadsaťpäť
26
zesentwintig
Dvadsaťšesť
27
zevenentwintig
Dvadsaťsedem
28
achtentwintig
Dvadsaťosem
29
negenentwintig
Dvadsaťdeväť
30
dertig
Tridsať
31
eenendertig
Tridsaťjeden
32
tweeëndertig
Tridsaťdva
33
drieëndertig
Tridsaťtri
34
vierendertig
Tridsaťštyri
35
vijfendertig
Tridsaťpäť
36
zesendertig
Tridsaťšesť
37
zevenendertig
Tridsaťsedem
38
achtendertig
Tridsaťosem
39
negenendertig
Tridsaťdeväť
40
veertig
Štyridsať
41
eenenveertig
Štyridsaťjeden
42
tweeënveertig
Štyridsaťdva
43
drieënveertig
Štyridsaťdva
44
vierenveertig
Štyridsaťštyri
45
vijfenveertig
Štyridsaťpäť
46
zesenveertig
Štyridsaťšesť
47
zevenenveertig
Štyridsaťsedem
48
achtenveertig
Štyridsaťosem
49
negenenveertig
Štyridsaťdeväť
50
vijftig
Päťdesiat
51
eenenvijftig
Päťdesiatjeden
52
tweeënvijftig
Päťdesiatdva
53
drieënvijftig
Päťdesiattri
54
vierenvijftig
Päťdesiatštyri
55
vijfenvijftig
Päťdesiatpäť
56
zesenvijftig
Päťdesiatšesť
57
zevenenvijftig
Päťdesiatsedem
58
achtenvijftig
Päťdesiatosem
59
negenenvijftig
Päťdesiatdeväť
60
zestig
Šesťdesiat
61
eenenzestig
Šesťdesiatjeden
62
tweeënzestig
Šesťdesiatdva
63
drieënzestig
Šesťdesiattri
64
vierenzestig
Šesťdesiatštyri
65
vijfenzestig
Šesťdesiatpäť
66
zesenzestig
Šesťdesiatšesť
67
zevenenzestig
Šesťdesiatsedem
68
achtenzestig
Šesťdesiatosem
69
negenenzestig
Šesťdesiatdeväť
70
zeventig
Sedemdesiat
71
eenenzeventig
Sedemdesiatjeden
72
tweeënzeventig
Sedemdesiatdva
73
drieënzeventig
Sedemdesiattri
74
vierenzeventig
Sedemdesiatštyri
75
vijfenzeventig
Sedemdesiatpäť
76
zesenzeventig
Sedemdesiatšesť
77
zevenenzeventig
Sedemdesiatsedem
78
achtenzeventig
Sedemdesiatosem
79
negenenzeventig
Sedemdesiatdeväť
80
tachtig
Osemdesiat
81
eenentachtig
Osemdesiatjeden
82
tweeëntachtig
Osemdesiatdva
83
drieëntachtig
Osemdesiattri
84
vierentachtig
Osemdesiatštyri
85
vijfentachtig
Osemdesiatpäť
86
zesentachtig
Osemdesiatšesť
87
zevenentachtig
Osemdesiatsedem
88
achtentachtig
Osemdesiatosem
89
negenentachtig
Osemdesiatdeväť
90
negentig
Deväťdesiat
91
eenennegentig
Deväťdesiatjeden
92
tweeënnegentig
Deväťdesiatdva
93
drieënnegentig
Deväťdesiattri
94
vierennegentig
Deväťdesiatštyri
95
vijfennegentig
Deväťdesiatpäť
96
zesennegentig
Deväťdesiatšesť
97
zevenennegentig
Deväťdesiatsedem
98
achtennegentig
Deväťdesiatosem
99
negenennegentig
Deväťdesiatdeväť
100
honderd
Sto