Čísla v nemčine

Čísla v nemčine

Pravopis a výslovnosť čísel v nemčina

Čísla v nemčine

Čísla v nemčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť nemčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa nemčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v nemčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní nemčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v nemčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
Null
Nula
1
Eins
Jeden
2
Zwei
Dva
3
Drei
Tri
4
Vier
Štyri
5
Fünf
Päť
6
Sechs
Šesť
7
Sieben
Sedem
8
Acht
Osem
9
Neun
Deväť
10
Zehn
Desať
11
Elf
Jedenásť
12
Zwölf
Dvanásť
13
Dreizehn
Trinásť
14
Vierzehn
Štrnásť
15
Fünfzehn
Pätnásť
16
Sechzehn
Šestnásť
17
Siebzehn
Sedemnásť
18
Achtzehn
Osemnásť
19
Neunzehn
Devätnásť
20
Zwanzig
Dvadsať
21
Einundzwanzig
Dvadsaťjeden
22
Zweiundzwanzig
Dvadsaťdva
23
Dreiundzwanzig
Dvadsaťtri
24
Vierundzwanzig
Dvadsaťštyri
25
Fϋnfundzwanzig
Dvadsaťpäť
26
Sechsundzwanzig
Dvadsaťšesť
27
Siebenundzwanzig
Dvadsaťsedem
28
Achtundzwanzig
Dvadsaťosem
29
Neunundzwanzig
Dvadsaťdeväť
30
Dreißig
Tridsať
31
Einunddreißig
Tridsaťjeden
32
Zweiunddreißig
Tridsaťdva
33
Dreiunddreißig
Tridsaťtri
34
Vierunddreißig
Tridsaťštyri
35
Fϋnfunddreißig
Tridsaťpäť
36
Sechsunddreißig
Tridsaťšesť
37
Siebenunddreißig
Tridsaťsedem
38
Achtunddreißig
Tridsaťosem
39
Neununddreißig
Tridsaťdeväť
40
Vierzig
Štyridsať
41
Einundvierzig
Štyridsaťjeden
42
Zweiundvierzig
Štyridsaťdva
43
Dreiundvierzig
Štyridsaťdva
44
Vierundvierzig
Štyridsaťštyri
45
Fϋnfundvierzig
Štyridsaťpäť
46
Sechsundvierzig
Štyridsaťšesť
47
Siebenundvierzig
Štyridsaťsedem
48
Achtundvierzig
Štyridsaťosem
49
Neunundvierzig
Štyridsaťdeväť
50
Fϋnfzig
Päťdesiat
51
Einundfϋnfzig
Päťdesiatjeden
52
Zweiundfϋnfzig
Päťdesiatdva
53
Dreiundfϋnfzig
Päťdesiattri
54
Vierundfϋnfzig
Päťdesiatštyri
55
Fϋnfundfϋnfzig
Päťdesiatpäť
56
Sechsundfϋnfzig
Päťdesiatšesť
57
Siebenundfϋnfzig
Päťdesiatsedem
58
Achtundfϋnfzig
Päťdesiatosem
59
Neunundfünfzig
Päťdesiatdeväť
60
Sechzig
Šesťdesiat
61
Einundsechzig
Šesťdesiatjeden
62
Zweiundsechzig
Šesťdesiatdva
63
Dreiundsechzig
Šesťdesiattri
64
Vierundsechzig
Šesťdesiatštyri
65
Fϋnfundsechzig
Šesťdesiatpäť
66
Sechsundsechzig
Šesťdesiatšesť
67
Siebenundsechzig
Šesťdesiatsedem
68
Achtundsechzig
Šesťdesiatosem
69
Neunundsechzig
Šesťdesiatdeväť
70
Siebzig
Sedemdesiat
71
Einundsiebzig
Sedemdesiatjeden
72
Zweiundsiebzig
Sedemdesiatdva
73
Dreiundsiebzig
Sedemdesiattri
74
Vierundsiebzig
Sedemdesiatštyri
75
Fϋnfundsiebzig
Sedemdesiatpäť
76
Sechsundsiebzig
Sedemdesiatšesť
77
Siebenundsiebzig
Sedemdesiatsedem
78
Achtundsiebzig
Sedemdesiatosem
79
Neunundsiebzig
Sedemdesiatdeväť
80
Achtzig
Osemdesiat
81
Einundachtzig
Osemdesiatjeden
82
Zweiundachtzig
Osemdesiatdva
83
Dreiundachtzig
Osemdesiattri
84
Vierundachtzig
Osemdesiatštyri
85
Fϋnfundachtzig
Osemdesiatpäť
86
Sechsundachtzig
Osemdesiatšesť
87
Siebenundachtzig
Osemdesiatsedem
88
Achtundachtzig
Osemdesiatosem
89
Neunundachtzig
Osemdesiatdeväť
90
Neunzig
Deväťdesiat
91
Einundneunzig
Deväťdesiatjeden
92
Zweiundneunzig
Deväťdesiatdva
93
Dreiundneunzig
Deväťdesiattri
94
Vierundneunzig
Deväťdesiatštyri
95
Fϋnfundneunzig
Deväťdesiatpäť
96
Sechsundneunzig
Deväťdesiatšesť
97
Siebenundneunzig
Deväťdesiatsedem
98
Achtundneunzig
Deväťdesiatosem
99
Neunundneunzig
Deväťdesiatdeväť
100
Hundert
Sto