Čísla vo francúzštine

Čísla vo francúzštine

Pravopis a výslovnosť čísel v francúzština

Čísla vo francúzštine

Čísla vo francúzštine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť francúzština čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa francúzština čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla vo francúzštine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní francúzština. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla vo francúzštine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
Zéro
Nula
1
un
Jeden
2
deux
Dva
3
trois
Tri
4
quatre
Štyri
5
cinq
Päť
6
six
Šesť
7
sept
Sedem
8
huit
Osem
9
neuf
Deväť
10
dix
Desať
11
onze
Jedenásť
12
douze
Dvanásť
13
treize
Trinásť
14
quatorze
Štrnásť
15
quinze
Pätnásť
16
seize
Šestnásť
17
dix-sept
Sedemnásť
18
dix-huit
Osemnásť
19
dix-neuf
Devätnásť
20
vingt
Dvadsať
21
vingt et un
Dvadsaťjeden
22
vingt-deux
Dvadsaťdva
23
vingt-trois
Dvadsaťtri
24
vingt-quatre
Dvadsaťštyri
25
vingt-cinq
Dvadsaťpäť
26
vingt-six
Dvadsaťšesť
27
vingt-sept
Dvadsaťsedem
28
vingt-huit
Dvadsaťosem
29
vingt-neuf
Dvadsaťdeväť
30
trente
Tridsať
31
trente et un
Tridsaťjeden
32
trente-deux
Tridsaťdva
33
trente-trois
Tridsaťtri
34
trente-quatre
Tridsaťštyri
35
trente-cinq
Tridsaťpäť
36
trente-six
Tridsaťšesť
37
trente-sept
Tridsaťsedem
38
trente-huit
Tridsaťosem
39
trente-neuf
Tridsaťdeväť
40
quarante
Štyridsať
41
quarante et un
Štyridsaťjeden
42
quarante-deux
Štyridsaťdva
43
quarante-trois
Štyridsaťdva
44
quarante-quatre
Štyridsaťštyri
45
quarante-cinq
Štyridsaťpäť
46
quarante-six
Štyridsaťšesť
47
quarante-sept
Štyridsaťsedem
48
quarante-huit
Štyridsaťosem
49
quarante-neuf
Štyridsaťdeväť
50
cinquante
Päťdesiat
51
cinquante et un
Päťdesiatjeden
52
cinquante-deux
Päťdesiatdva
53
cinquante-trois
Päťdesiattri
54
cinquante-quatre
Päťdesiatštyri
55
cinquante-cinq
Päťdesiatpäť
56
cinquante-six
Päťdesiatšesť
57
cinquante-sept
Päťdesiatsedem
58
cinquante-huit
Päťdesiatosem
59
cinquante-neuf
Päťdesiatdeväť
60
soixante
Šesťdesiat
61
soixante et un
Šesťdesiatjeden
62
soixante-deux
Šesťdesiatdva
63
soixante-trois
Šesťdesiattri
64
soixante-quatre
Šesťdesiatštyri
65
soixante-cinq
Šesťdesiatpäť
66
soixante-six
Šesťdesiatšesť
67
soixante-sept
Šesťdesiatsedem
68
soixante-huit
Šesťdesiatosem
69
soixante-neuf
Šesťdesiatdeväť
70
soixante-dix
Sedemdesiat
71
soixante et onze
Sedemdesiatjeden
72
soixante-douze
Sedemdesiatdva
73
soixante-treize
Sedemdesiattri
74
soixante-quatorze
Sedemdesiatštyri
75
soixante-quinze
Sedemdesiatpäť
76
soixante-seize
Sedemdesiatšesť
77
soixante-dix-sept
Sedemdesiatsedem
78
soixante-dix-huit
Sedemdesiatosem
79
soixante-dix-neuf
Sedemdesiatdeväť
80
quatre-vingt
Osemdesiat
81
quatre-vingt-un
Osemdesiatjeden
82
quatre-vingt-deux
Osemdesiatdva
83
quatre-vingt-trois
Osemdesiattri
84
quatre-vingt-quatre
Osemdesiatštyri
85
quatre-vingt-cinq
Osemdesiatpäť
86
quatre-vingt-six
Osemdesiatšesť
87
quatre-vingt-sept
Osemdesiatsedem
88
quatre-vingt-huit
Osemdesiatosem
89
quatre-vingt-neuf
Osemdesiatdeväť
90
quatre-vingt-dix
Deväťdesiat
91
quatre-vingt-onze
Deväťdesiatjeden
92
quatre-vingt-douze
Deväťdesiatdva
93
quatre-vingt-treize
Deväťdesiattri
94
quatre-vingt-quatorze
Deväťdesiatštyri
95
quatre-vingt-quinze
Deväťdesiatpäť
96
quatre-vingt-seize
Deväťdesiatšesť
97
quatre-vingt-dix-sept
Deväťdesiatsedem
98
quatre-vingt-dix-huit
Deväťdesiatosem
99
quatre-vingt-dix-neuf
Deväťdesiatdeväť
100
cent
Sto