Čísla v češtine

Čísla v češtine

Pravopis a výslovnosť čísel v čeština

Čísla v češtine

Čísla v češtine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť čeština čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa čeština čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v češtine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní čeština. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v češtine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
nula
Nula
1
jedna
Jeden
2
dvě
Dva
3
tři
Tri
4
čtyři
Štyri
5
pět
Päť
6
šest
Šesť
7
sedm
Sedem
8
osm
Osem
9
devět
Deväť
10
deset
Desať
11
jedenáct
Jedenásť
12
dvanáct
Dvanásť
13
třináct
Trinásť
14
čtrnáct
Štrnásť
15
patnáct
Pätnásť
16
šestnáct
Šestnásť
17
sedmnáct
Sedemnásť
18
osmnáct
Osemnásť
19
devatenáct
Devätnásť
20
dvacet
Dvadsať
21
dvacet jedna
Dvadsaťjeden
22
dvacet dva
Dvadsaťdva
23
dvacet tři
Dvadsaťtri
24
dvacet čtyři
Dvadsaťštyri
25
dvacet pět
Dvadsaťpäť
26
dvacet šest
Dvadsaťšesť
27
dvacet sedm
Dvadsaťsedem
28
dvacet osm
Dvadsaťosem
29
dvacet devět
Dvadsaťdeväť
30
třicet
Tridsať
31
třicet jedna
Tridsaťjeden
32
třicet dva
Tridsaťdva
33
třicet tři
Tridsaťtri
34
třicet čtyři
Tridsaťštyri
35
třicet pět
Tridsaťpäť
36
třicet šest
Tridsaťšesť
37
třicet sedm
Tridsaťsedem
38
třicet osm
Tridsaťosem
39
třicet devět
Tridsaťdeväť
40
čtyřicet
Štyridsať
41
čtyřicet jedna
Štyridsaťjeden
42
čtyřicet dva
Štyridsaťdva
43
čtyřicet tři
Štyridsaťdva
44
čtyřicet čtyři
Štyridsaťštyri
45
čtyřicet pět
Štyridsaťpäť
46
čtyřicet šest
Štyridsaťšesť
47
čtyřicet sedm
Štyridsaťsedem
48
čtyřicet osm
Štyridsaťosem
49
čtyřicet devět
Štyridsaťdeväť
50
padesát
Päťdesiat
51
padesát jedna
Päťdesiatjeden
52
padesát dva
Päťdesiatdva
53
padesát tři
Päťdesiattri
54
padesát čtyři
Päťdesiatštyri
55
padesát pět
Päťdesiatpäť
56
padesát šest
Päťdesiatšesť
57
padesát sedm
Päťdesiatsedem
58
padesát osm
Päťdesiatosem
59
padesát devět
Päťdesiatdeväť
60
šedesát
Šesťdesiat
61
šedesát jedna
Šesťdesiatjeden
62
šedesát dva
Šesťdesiatdva
63
šedesát tři
Šesťdesiattri
64
šedesát čtyři
Šesťdesiatštyri
65
šedesát pět
Šesťdesiatpäť
66
šedesát šest
Šesťdesiatšesť
67
šedesát sedm
Šesťdesiatsedem
68
šedesát osm
Šesťdesiatosem
69
šedesát devět
Šesťdesiatdeväť
70
sedmdesát
Sedemdesiat
71
sedmdesát jedna
Sedemdesiatjeden
72
sedmdesát dva
Sedemdesiatdva
73
sedmdesát tři
Sedemdesiattri
74
sedmdesát čtyři
Sedemdesiatštyri
75
sedmdesát pět
Sedemdesiatpäť
76
sedmdesát šest
Sedemdesiatšesť
77
sedmdesát sedm
Sedemdesiatsedem
78
sedmdesát osm
Sedemdesiatosem
79
sedmdesát devět
Sedemdesiatdeväť
80
osmdesát
Osemdesiat
81
osmdesát jedna
Osemdesiatjeden
82
osmdesát dva
Osemdesiatdva
83
osmdesát tři
Osemdesiattri
84
osmdesát čtyři
Osemdesiatštyri
85
osmdesát pět
Osemdesiatpäť
86
osmdesát šest
Osemdesiatšesť
87
osmdesát sedm
Osemdesiatsedem
88
osmdesát osm
Osemdesiatosem
89
osmdesát devět
Osemdesiatdeväť
90
devadesát
Deväťdesiat
91
devadesát jedna
Deväťdesiatjeden
92
devadesát dva
Deväťdesiatdva
93
devadesát tři
Deväťdesiattri
94
devadesát čtyři
Deväťdesiatštyri
95
devadesát pět
Deväťdesiatpäť
96
devadesát šest
Deväťdesiatšesť
97
devadesát sedm
Deväťdesiatsedem
98
devadesát osm
Deväťdesiatosem
99
devadesát devět
Deväťdesiatdeväť
100
sto
Sto