Čísla v katalánčine

Čísla v katalánčine

Pravopis a výslovnosť čísel v katalánčina

0
zero
Nula
1
u
Jeden
2
dos
Dva
3
tres
Tri
4
quatre
Štyri
5
cinc
Päť
6
sis
Šesť
7
set
Sedem
8
vuit
Osem
9
nou
Deväť
10
deu
Desať
11
onze
Jedenásť
12
dotze
Dvanásť
13
tretze
Trinásť
14
catorze
Štrnásť
15
quinze
Pätnásť
16
setze
Šestnásť
17
disset
Sedemnásť
18
divuit
Osemnásť
19
dinou
Devätnásť
20
vint
Dvadsať
21
vint-i-u
Dvadsaťjeden
22
vint-i-dos
Dvadsaťdva
23
vint-i-tres
Dvadsaťtri
24
vint-i-quatre
Dvadsaťštyri
25
vint-i-cinc
Dvadsaťpäť
26
vint-i-sis
Dvadsaťšesť
27
vint-i-set
Dvadsaťsedem
28
vint-i-vuit
Dvadsaťosem
29
vint-i-nou
Dvadsaťdeväť
30
trenta
Tridsať
31
trenta-u
Tridsaťjeden
32
trenta-dos
Tridsaťdva
33
trenta-tres
Tridsaťtri
34
trenta-quatre
Tridsaťštyri
35
trenta-cinc
Tridsaťpäť
36
trenta-sis
Tridsaťšesť
37
trenta-set
Tridsaťsedem
38
trenta-vuit
Tridsaťosem
39
trenta-nou
Tridsaťdeväť
40
quaranta
Štyridsať
41
quaranta-u
Štyridsaťjeden
42
quaranta-dos
Štyridsaťdva
43
quaranta-tres
Štyridsaťdva
44
quaranta-quatre
Štyridsaťštyri
45
quaranta-cinc
Štyridsaťpäť
46
quaranta-sis
Štyridsaťšesť
47
quaranta-set
Štyridsaťsedem
48
quaranta-vuit
Štyridsaťosem
49
quaranta-nou
Štyridsaťdeväť
50
cinquanta
Päťdesiat
51
cinquanta-u
Päťdesiatjeden
52
cinquanta-dos
Päťdesiatdva
53
cinquanta-tres
Päťdesiattri
54
cinquanta-quatre
Päťdesiatštyri
55
cinquanta-cinc
Päťdesiatpäť
56
cinquanta-sis
Päťdesiatšesť
57
cinquanta-set
Päťdesiatsedem
58
cinquanta-vuit
Päťdesiatosem
59
cinquanta-nou
Päťdesiatdeväť
60
seixanta
Šesťdesiat
61
seixanta-u
Šesťdesiatjeden
62
seixanta-dos
Šesťdesiatdva
63
seixanta-tres
Šesťdesiattri
64
seixanta-quatre
Šesťdesiatštyri
65
seixanta-cinc
Šesťdesiatpäť
66
seixanta-sis
Šesťdesiatšesť
67
seixanta-set
Šesťdesiatsedem
68
seixanta-vuit
Šesťdesiatosem
69
seixanta-nou
Šesťdesiatdeväť
70
setanta
Sedemdesiat
71
setanta
Sedemdesiatjeden
72
setanta-dos
Sedemdesiatdva
73
setanta-tres
Sedemdesiattri
74
setanta-quatre
Sedemdesiatštyri
75
setanta-cinc
Sedemdesiatpäť
76
setanta-sis
Sedemdesiatšesť
77
setanta-set
Sedemdesiatsedem
78
setanta-vuit
Sedemdesiatosem
79
setanta-nou
Sedemdesiatdeväť
80
vuitanta
Osemdesiat
81
vuitanta-u
Osemdesiatjeden
82
vuitanta-dos
Osemdesiatdva
83
vuitanta-tres
Osemdesiattri
84
vuitanta-quatre
Osemdesiatštyri
85
vuitanta-cinc
Osemdesiatpäť
86
vuitanta-sis
Osemdesiatšesť
87
vuitanta-set
Osemdesiatsedem
88
vuitanta-vuit
Osemdesiatosem
89
vuitanta-nou
Osemdesiatdeväť
90
noranta
Deväťdesiat
91
noranta-u
Deväťdesiatjeden
92
noranta-dos
Deväťdesiatdva
93
noranta-tres
Deväťdesiattri
94
noranta-quatre
Deväťdesiatštyri
95
noranta-cinc
Deväťdesiatpäť
96
noranta-sis
Deväťdesiatšesť
97
noranta-set
Deväťdesiatsedem
98
noranta-vuit
Deväťdesiatosem
99
noranta-nou
Deväťdesiatdeväť
100
per cent
Sto

Čísla v katalánčine, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť katalánčina čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa katalánčina čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v katalánčine a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní katalánčina. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v katalánčine hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.