Čísla v kazašskom jazyku

Čísla v kazašskom jazyku

Pravopis a výslovnosť čísel v kazaština

Čísla v kazašskom jazyku, zaberá prevažnú väčšinu nášho každodenného života. Aj keď sa rozprávate s ostatnými ľuďmi; Musíme ho použiť v mnohých oblastiach, ako sú telefónne čísla, sumy peňazí, dátumy atď. Je dôležité mať okrem znalosti čísel aj správny prízvuk. Preto sa musíme naučiť čísla so správnym prízvukom.

Ak sa chcete dozvedieť kazaština čísla najrýchlejším spôsobom, musíte si postupne precvičovať čítanie a počúvanie čísel, ktoré vám ponúkame. Môžete tiež sledovať a počúvať obsah videa, ktoré sme pripravili, aby ste sa mohli ľahko dozvedieť čísla. Vďaka neustálemu počúvaniu sa kazaština čísla naučíte vo veľmi krátkom čase!

Čísla v kazašskom jazyku a ich výslovnosti sú považované za jeden z najdôležitejších problémov, ktoré si musíte na začiatku osvojiť pri jazykovom vzdelávaní kazaština. Z tohto dôvodu sa musíte veľmi dobre učiť, aby ste správne absolvovali jazykové vzdelávanie.

Nižšie sú uvedené Čísla v kazašskom jazyku hodnoty od 1 do 100. Pravidelným sledovaním čísel každý deň môžete ľahko posilniť svoje jazykové vzdelávanie vďaka videu, ktoré sme pre vás pripravili.

0
нөл
Nula
1
бір
Jeden
2
екі
Dva
3
үш
Tri
4
төрт
Štyri
5
бес
Päť
6
алты
Šesť
7
жеті
Sedem
8
сегіз
Osem
9
тоғыз
Deväť
10
он
Desať
11
он бір
Jedenásť
12
он екі
Dvanásť
13
он үш
Trinásť
14
он төрт
Štrnásť
15
он бес
Pätnásť
16
он алты
Šestnásť
17
он жеті
Sedemnásť
18
он сегіз
Osemnásť
19
он тоғыз
Devätnásť
20
жиырма
Dvadsať
21
жиырма бір
Dvadsaťjeden
22
жиырма екі
Dvadsaťdva
23
жиырма үш
Dvadsaťtri
24
жиырма төрт
Dvadsaťštyri
25
жиырма бес
Dvadsaťpäť
26
жиырма алты
Dvadsaťšesť
27
жиырма жеті
Dvadsaťsedem
28
жиырма сегіз
Dvadsaťosem
29
жиырма тоғыз
Dvadsaťdeväť
30
отыз
Tridsať
31
Отыз бір
Tridsaťjeden
32
Отыз екі
Tridsaťdva
33
отыз үш
Tridsaťtri
34
Отыз төрт
Tridsaťštyri
35
Отыз бес
Tridsaťpäť
36
отыз алты
Tridsaťšesť
37
Отыз жеті
Tridsaťsedem
38
Отыз сегіз
Tridsaťosem
39
Отыз тоғыз
Tridsaťdeväť
40
қырық
Štyridsať
41
Қырық бір
Štyridsaťjeden
42
қырық екі
Štyridsaťdva
43
қырық үш
Štyridsaťdva
44
қырық төрт
Štyridsaťštyri
45
қырық бес
Štyridsaťpäť
46
Қырық алты
Štyridsaťšesť
47
қырық жеті
Štyridsaťsedem
48
қырық сегіз
Štyridsaťosem
49
қырық тоғыз
Štyridsaťdeväť
50
елу
Päťdesiat
51
елу бір
Päťdesiatjeden
52
елу екі
Päťdesiatdva
53
елу үш
Päťdesiattri
54
елу төрт
Päťdesiatštyri
55
елу бес
Päťdesiatpäť
56
елу алты
Päťdesiatšesť
57
елу жеті
Päťdesiatsedem
58
елу сегіз
Päťdesiatosem
59
елу тоғыз
Päťdesiatdeväť
60
алпыс
Šesťdesiat
61
Алпыс бір
Šesťdesiatjeden
62
алпыс екі
Šesťdesiatdva
63
алпыс үш
Šesťdesiattri
64
Алпыс төрт
Šesťdesiatštyri
65
алпыс бес
Šesťdesiatpäť
66
Алпыс алты
Šesťdesiatšesť
67
Алпыс жеті
Šesťdesiatsedem
68
алпыс сегіз
Šesťdesiatosem
69
Алпыс тоғыз
Šesťdesiatdeväť
70
жетпіс
Sedemdesiat
71
жетпіс бір
Sedemdesiatjeden
72
жетпіс екі
Sedemdesiatdva
73
жетпіс үш
Sedemdesiattri
74
жетпіс төрт
Sedemdesiatštyri
75
жетпіс бес
Sedemdesiatpäť
76
жетпіс алты
Sedemdesiatšesť
77
жетпіс жеті
Sedemdesiatsedem
78
жетпіс сегіз
Sedemdesiatosem
79
жетпіс тоғыз
Sedemdesiatdeväť
80
сексен
Osemdesiat
81
сексен бір
Osemdesiatjeden
82
сексен екі
Osemdesiatdva
83
сексен үш
Osemdesiattri
84
сексен төрт
Osemdesiatštyri
85
сексен бес
Osemdesiatpäť
86
сексен алты
Osemdesiatšesť
87
сексен жеті
Osemdesiatsedem
88
сексен сегіз
Osemdesiatosem
89
сексен тоғыз
Osemdesiatdeväť
90
тоқсан
Deväťdesiat
91
тоқсан бір
Deväťdesiatjeden
92
тоқсан екі
Deväťdesiatdva
93
тоқсан үш
Deväťdesiattri
94
тоқсан төрт
Deväťdesiatštyri
95
тоқсан бес
Deväťdesiatpäť
96
тоқсан алты
Deväťdesiatšesť
97
тоқсан жеті
Deväťdesiatsedem
98
тоқсан сегіз
Deväťdesiatosem
99
тоқсан тоғыз
Deväťdesiatdeväť
100
жүз
Sto