Tallord på slovensk

Tallord på slovensk

Stave og uttale av tall på slovensk

0
Nič
null
1
Ena
én
2
Dve
to
3
Tri
tre
4
štiri
fire
5
Pet
fem
6
šest
seks
7
Sedem
sju
8
Osem
åtte
9
Devet
ni
10
Deset
ti
11
Enajst
elleve
12
Dvanajst
tolv
13
Trinajst
tretten
14
štirinajst
fjorten
15
Petnajst
femten
16
šestnajst
seksten
17
Sedemnajst
sytten
18
Osemnajst
atten
19
Devetnajst
nitten
20
Dvajset
tjue
21
Enaindvajset
tjueén / én og tyve
22
Dvaindvajset
tjueto
23
Triindvajset
tjuetre
24
štiriindvajset
tjuefire
25
Petindvajset
tjuefem
26
šestindvajset
tjueseks
27
Sedemindvajset
tjuesju
28
Osemindvajset
tjueåtte
29
Devetindvajset
tjueni
30
Trideset
tretti
31
Enaintrideset
trettien
32
Dváintrídeset
trettito
33
Tríintrídeset
trettitre
34
štíriintrídeset
trettifire
35
Pétintrídeset
trettifem
36
šéstintrídeset
trettiseks
37
Sédemintrídeset
trettisju
38
ósemintrídeset
trettiåtte
39
Devétintrídeset
trettini
40
štirideset
førti
41
ênainštírideset
førtien
42
dváinštírideset
førtito
43
Tríinštírideset
førtitre
44
štíriinštírideset
førtifire
45
Pétinštírideset
førtifem
46
šéstinštírideset
førtiseks
47
Sédeminštírideset
førtisju
48
óseminštírideset
førtiåtte
49
Devétinštírideset
førtini / ni og førti
50
Pétdeset
femti
51
ênainpétdeset
femtién / en og femti
52
Dváinpétdeset
femtito
53
Tríinpétdeset
femtitre
54
štíriinpétdeset
femtifire
55
Pétinpétdeset
femtifem
56
šéstinpétdeset
femtiseks
57
sédeminpétdeset
femtisju
58
óseminpétdeset
femtiåtte
59
devétinpétdeset
femtini
60
šéstdeset
seksti
61
ênainšéstdeset
sekstien
62
dváinšéstdeset
sekstito
63
tríinšéstdeset
sekstitre
64
štíriinšéstdeset
sekstifire
65
pétinšéstdeset
sekstifem
66
šéstinšéstdeset
sekstiseks
67
sédeminšéstdeset
sekstisju
68
óseminšéstdeset
sekstiåtte
69
devétinšéstdeset
sekstini
70
Sédemdeset
sytti
71
ênainsédemdeset
syttien
72
dváinsédemdeset
syttito
73
tríinsédemdeset
syttitre
74
štíriinsédemdeset
syttifire
75
pétinsédemdeset
syttifem
76
šéstinsédemdeset
syttiseks
77
sédeminsédemdeset
syttisju
78
óseminsédemdeset
syttiåtte
79
devétinsédemdeset
syttini
80
ósemdeset
åtti
81
ênainósemdeset
åttien
82
dváinósemdeset
åttito
83
tríinósemdeset
åttitre
84
štíriinósemdeset
åttifire
85
pétinósemdeset
åttifem
86
šéstinósemdeset
åttiseks
87
sédeminósemdeset
åttisju
88
óseminósemdeset
åttiåtte
89
devétinósemdeset
åttini
90
devétdeset
nitti
91
ênaindevétdeset
nittien
92
dváindevétdeset
nittito
93
tríindevétdeset
nittitre
94
štíriindevétdeset
nittifire
95
pétindevétdeset
nittifem
96
šéstindevétdeset
nittiseks
97
sédemindevétdeset
nittisju / syv og nitti
98
ósemindevétdeset
nittiåtte
99
devétindevétdeset
nittini / ni og nitti
100
Stó
hundre

Tallord på slovensk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære slovensk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære slovensk tall på veldig kort tid!

Tallord på slovensk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for slovensk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på slovensk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.