Tallord på nederlandsk

Tallord på nederlandsk

Stave og uttale av tall på nederlandsk

Tallord på nederlandsk

Tallord på nederlandsk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære nederlandsk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære nederlandsk tall på veldig kort tid!

Tallord på nederlandsk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for nederlandsk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på nederlandsk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
nul
null
1
een
én
2
twee
to
3
drie
tre
4
vier
fire
5
vijf
fem
6
zes
seks
7
zeven
sju
8
acht
åtte
9
negen
ni
10
tien
ti
11
elf
elleve
12
twaalf
tolv
13
dertien
tretten
14
veertien
fjorten
15
vijftien
femten
16
zestien
seksten
17
zeventien
sytten
18
achttien
atten
19
negentien
nitten
20
twintig
tjue
21
eenentwintig
tjueén / én og tyve
22
tweeëntwintig
tjueto
23
drieëntwintig
tjuetre
24
vierentwintig
tjuefire
25
vijfentwintig
tjuefem
26
zesentwintig
tjueseks
27
zevenentwintig
tjuesju
28
achtentwintig
tjueåtte
29
negenentwintig
tjueni
30
dertig
tretti
31
eenendertig
trettien
32
tweeëndertig
trettito
33
drieëndertig
trettitre
34
vierendertig
trettifire
35
vijfendertig
trettifem
36
zesendertig
trettiseks
37
zevenendertig
trettisju
38
achtendertig
trettiåtte
39
negenendertig
trettini
40
veertig
førti
41
eenenveertig
førtien
42
tweeënveertig
førtito
43
drieënveertig
førtitre
44
vierenveertig
førtifire
45
vijfenveertig
førtifem
46
zesenveertig
førtiseks
47
zevenenveertig
førtisju
48
achtenveertig
førtiåtte
49
negenenveertig
førtini / ni og førti
50
vijftig
femti
51
eenenvijftig
femtién / en og femti
52
tweeënvijftig
femtito
53
drieënvijftig
femtitre
54
vierenvijftig
femtifire
55
vijfenvijftig
femtifem
56
zesenvijftig
femtiseks
57
zevenenvijftig
femtisju
58
achtenvijftig
femtiåtte
59
negenenvijftig
femtini
60
zestig
seksti
61
eenenzestig
sekstien
62
tweeënzestig
sekstito
63
drieënzestig
sekstitre
64
vierenzestig
sekstifire
65
vijfenzestig
sekstifem
66
zesenzestig
sekstiseks
67
zevenenzestig
sekstisju
68
achtenzestig
sekstiåtte
69
negenenzestig
sekstini
70
zeventig
sytti
71
eenenzeventig
syttien
72
tweeënzeventig
syttito
73
drieënzeventig
syttitre
74
vierenzeventig
syttifire
75
vijfenzeventig
syttifem
76
zesenzeventig
syttiseks
77
zevenenzeventig
syttisju
78
achtenzeventig
syttiåtte
79
negenenzeventig
syttini
80
tachtig
åtti
81
eenentachtig
åttien
82
tweeëntachtig
åttito
83
drieëntachtig
åttitre
84
vierentachtig
åttifire
85
vijfentachtig
åttifem
86
zesentachtig
åttiseks
87
zevenentachtig
åttisju
88
achtentachtig
åttiåtte
89
negenentachtig
åttini
90
negentig
nitti
91
eenennegentig
nittien
92
tweeënnegentig
nittito
93
drieënnegentig
nittitre
94
vierennegentig
nittifire
95
vijfennegentig
nittifem
96
zesennegentig
nittiseks
97
zevenennegentig
nittisju / syv og nitti
98
achtennegentig
nittiåtte
99
negenennegentig
nittini / ni og nitti
100
honderd
hundre