Tallord på tyrkisk

Tallord på tyrkisk

Stave og uttale av tall på tyrkisk

Tallord på tyrkisk

Tallord på tyrkisk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære tyrkisk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære tyrkisk tall på veldig kort tid!

Tallord på tyrkisk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for tyrkisk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på tyrkisk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
Sıfır
null
1
Bir
én
2
Iki
to
3
Üç
tre
4
Dört
fire
5
Beş
fem
6
Altı
seks
7
Yedi
sju
8
Sekiz
åtte
9
Dokuz
ni
10
On
ti
11
On bir
elleve
12
On iki
tolv
13
On üç
tretten
14
On dört
fjorten
15
On beş
femten
16
On altı
seksten
17
On yedi
sytten
18
On sekiz
atten
19
On dokuz
nitten
20
Yirmi
tjue
21
Yirmi bir
tjueén / én og tyve
22
Yirmi iki
tjueto
23
Yirmi üç
tjuetre
24
Yirmi dört
tjuefire
25
Yirmi beş
tjuefem
26
Yirmi altı
tjueseks
27
Yirmi yedi
tjuesju
28
Yirmi sekiz
tjueåtte
29
Yirmi dokuz
tjueni
30
Otuz
tretti
31
Otuz bir
trettien
32
Otuz iki
trettito
33
Otuz üç
trettitre
34
Otuz dört
trettifire
35
Otuz beş
trettifem
36
Otuz altı
trettiseks
37
Otuz yedi
trettisju
38
Otuz sekiz
trettiåtte
39
Otuz dokuz
trettini
40
Kırk
førti
41
Kırk bir
førtien
42
Kırk iki
førtito
43
Kırk üç
førtitre
44
Kırk dört
førtifire
45
Kırk beş
førtifem
46
Kırk altı
førtiseks
47
Kırk yedi
førtisju
48
Kırk sekiz
førtiåtte
49
Kırk dokuz
førtini / ni og førti
50
Elli
femti
51
Elli bir
femtién / en og femti
52
Elli iki
femtito
53
Elli üç
femtitre
54
Elli dört
femtifire
55
Elli beş
femtifem
56
Elli altı
femtiseks
57
Elli yedi
femtisju
58
Elli sekiz
femtiåtte
59
Elli dokuz
femtini
60
Altmış
seksti
61
Altmış bir
sekstien
62
Altmış iki
sekstito
63
Altmış üç
sekstitre
64
Altmış dört
sekstifire
65
Altmış beş
sekstifem
66
Altmış altı
sekstiseks
67
Altmış yedi
sekstisju
68
Altmış sekiz
sekstiåtte
69
Altmış dokuz
sekstini
70
Yetmiş
sytti
71
Yetmiş bir
syttien
72
Yetmiş iki
syttito
73
Yetmiş üç
syttitre
74
Yetmiş dört
syttifire
75
Yetmiş beş
syttifem
76
Yetmiş altı
syttiseks
77
Yetmiş yedi
syttisju
78
Yetmiş sekiz
syttiåtte
79
Yetmiş dokuz
syttini
80
Seksen
åtti
81
Seksen bir
åttien
82
Seksen iki
åttito
83
Seksen üç
åttitre
84
Seksen dört
åttifire
85
Seksen beş
åttifem
86
Seksen altı
åttiseks
87
Seksen yedi
åttisju
88
Seksen sekiz
åttiåtte
89
Seksen dokuz
åttini
90
Doksan
nitti
91
Doksan bir
nittien
92
Doksan iki
nittito
93
Doksan üç
nittitre
94
Doksan dört
nittifire
95
Doksan beş
nittifem
96
Doksan altı
nittiseks
97
Doksan yedi
nittisju / syv og nitti
98
Doksan sekiz
nittiåtte
99
Doksan dokuz
nittini / ni og nitti
100
Yüz
hundre