Tallord på ungarsk

Tallord på ungarsk

Stave og uttale av tall på ungarsk

Tallord på ungarsk

Tallord på ungarsk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære ungarsk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære ungarsk tall på veldig kort tid!

Tallord på ungarsk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for ungarsk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på ungarsk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
Nulla
null
1
egy
én
2
kettő
to
3
három
tre
4
négy
fire
5
öt
fem
6
hat
seks
7
hét
sju
8
nyolc
åtte
9
kilenc
ni
10
tíz
ti
11
tizenegy
elleve
12
tizenkettő
tolv
13
tizenhárom
tretten
14
tizennégy
fjorten
15
tizenöt
femten
16
tizenhat
seksten
17
tizenhét
sytten
18
tizennyolc
atten
19
tizenkilenc
nitten
20
húsz
tjue
21
huszonegy
tjueén / én og tyve
22
huszonkettő
tjueto
23
huszonhárom
tjuetre
24
huszonnégy
tjuefire
25
huszonöt
tjuefem
26
huszonhat
tjueseks
27
huszonhét
tjuesju
28
huszonnyolc
tjueåtte
29
huszonkilenc
tjueni
30
harminc
tretti
31
harmincegy
trettien
32
harminckettö
trettito
33
harminchárom
trettitre
34
harmincnégy
trettifire
35
harmincöt
trettifem
36
harminchat
trettiseks
37
harminchét
trettisju
38
harmincnyolc
trettiåtte
39
harminckilenc
trettini
40
negyven
førti
41
negyvenegy
førtien
42
negyvenkettő
førtito
43
negyvenhárom
førtitre
44
negyvennégy
førtifire
45
negyvenöt
førtifem
46
negyvenhat
førtiseks
47
negyvenhét
førtisju
48
negyvennyolc
førtiåtte
49
negyvenkilenc
førtini / ni og førti
50
ötven
femti
51
ötvenegy
femtién / en og femti
52
ötvenkettő
femtito
53
ötvenhárom
femtitre
54
ötvennégy
femtifire
55
ötvenöt
femtifem
56
ötvenhat
femtiseks
57
ötvenhét
femtisju
58
ötvennyolc
femtiåtte
59
ötvenkilenc
femtini
60
hatvan
seksti
61
hatvanegy
sekstien
62
hatvankettő
sekstito
63
hatvanhárom
sekstitre
64
hatvannégy
sekstifire
65
hatvanöt
sekstifem
66
hatvanhat
sekstiseks
67
hatvanhét
sekstisju
68
hatvannyolc
sekstiåtte
69
hatvankilenc
sekstini
70
hetven
sytti
71
hetvenegy
syttien
72
hetvenkettő
syttito
73
hetvenhárom
syttitre
74
hetvennégy
syttifire
75
hetvenöt
syttifem
76
hetvenhat
syttiseks
77
hetvenhét
syttisju
78
hetvennyolc
syttiåtte
79
hetvenkilenc
syttini
80
nyolcvan
åtti
81
nyolcvanegy
åttien
82
nyolcvankettő
åttito
83
nyolcvanhárom
åttitre
84
nyolcvannégy
åttifire
85
nyolcvanöt
åttifem
86
nyolcvanhat
åttiseks
87
nyolcvanhét
åttisju
88
nyolcvannyolc
åttiåtte
89
nyolvankilenc
åttini
90
kilencven
nitti
91
kilencvenegy
nittien
92
kilencvenkettő
nittito
93
kilencvenhárom
nittitre
94
kilencvennégy
nittifire
95
kilencvenöt
nittifem
96
kilencvenhat
nittiseks
97
kilencvenhét
nittisju / syv og nitti
98
kilencvennyolc
nittiåtte
99
kilencvenkilenc
nittini / ni og nitti
100
száz
hundre