Tallord på gujarati

Tallord på gujarati

Stave og uttale av tall på gujarati

Tallord på gujarati, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære gujarati tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære gujarati tall på veldig kort tid!

Tallord på gujarati og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for gujarati språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på gujarati er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
શૂન્ય
null
1
એક
én
2
બે
to
3
ત્રણ
tre
4
ચાર
fire
5
પાંચ
fem
6
seks
7
સાત
sju
8
આઠ
åtte
9
નવ
ni
10
દસ
ti
11
અગિયાર
elleve
12
બાર
tolv
13
તેર
tretten
14
ચૌદ
fjorten
15
પંદર
femten
16
સોળ
seksten
17
સત્તર
sytten
18
અઢાર
atten
19
ઓગણિસ
nitten
20
વીસ
tjue
21
એકવીસ
tjueén / én og tyve
22
બાવીસ
tjueto
23
તેવીસ
tjuetre
24
ચોવીસ
tjuefire
25
પચ્ચીસ
tjuefem
26
છવીસ
tjueseks
27
સત્તાવીસ
tjuesju
28
અઠ્ઠાવીસ
tjueåtte
29
ઓગણત્રીસ
tjueni
30
ત્રીસ
tretti
31
એકત્રીસ
trettien
32
બત્રીસ
trettito
33
તેત્રીસ
trettitre
34
ચોત્રીસ
trettifire
35
પાંત્રીસ
trettifem
36
છત્રીસ
trettiseks
37
સડત્રીસ
trettisju
38
અડત્રીસ
trettiåtte
39
ઓગણચાલીસ
trettini
40
ચાલીસ
førti
41
એકતાલીસ
førtien
42
બેતાલીસ
førtito
43
ત્રેતાલીસ
førtitre
44
ચુંમાલીસ
førtifire
45
પિસ્તાલીસ
førtifem
46
છેતાલીસ
førtiseks
47
સુડતાલીસ
førtisju
48
અડતાલીસ
førtiåtte
49
ઓગણપચાસ
førtini / ni og førti
50
પચાસ
femti
51
એકાવન
femtién / en og femti
52
બાવન
femtito
53
ત્રેપન
femtitre
54
ચોપન
femtifire
55
પંચાવન
femtifem
56
છપ્પન
femtiseks
57
સત્તાવન
femtisju
58
અઠ્ઠાવન
femtiåtte
59
ઓગણસાઠ
femtini
60
સાઈઠ
seksti
61
એકસઠ
sekstien
62
બાસઠ
sekstito
63
ત્રેસઠ
sekstitre
64
ચોસઠ
sekstifire
65
પાંસઠ
sekstifem
66
છાસઠ
sekstiseks
67
સડસઠ
sekstisju
68
અડસઠ
sekstiåtte
69
અગણોસિત્તેર
sekstini
70
સિત્તેર
sytti
71
એકોતેર
syttien
72
બોતેર
syttito
73
તોતેર
syttitre
74
ચુમોતેર
syttifire
75
પંચોતેર
syttifem
76
છોતેર
syttiseks
77
સિત્યોતેર
syttisju
78
ઇઠ્યોતેર
syttiåtte
79
ઓગણાએંસી
syttini
80
એંસી
åtti
81
એક્યાસી
åttien
82
બ્યાસી
åttito
83
ત્યાસી
åttitre
84
ચોર્યાસી
åttifire
85
પંચાસી
åttifem
86
છ્યાસી
åttiseks
87
સિત્યાસી
åttisju
88
ઈઠ્યાસી
åttiåtte
89
નેવ્યાસી
åttini
90
નેવું
nitti
91
એકાણું
nittien
92
બાણું
nittito
93
ત્રાણું
nittitre
94
ચોરાણું
nittifire
95
પંચાણું
nittifem
96
છન્નું
nittiseks
97
સત્તાણું
nittisju / syv og nitti
98
અઠ્ઠાણું
nittiåtte
99
નવ્વાણું
nittini / ni og nitti
100
સો
hundre