Tallord på koreansk

Tallord på koreansk

Stave og uttale av tall på koreansk

Tallord på koreansk

Tallord på koreansk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære koreansk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære koreansk tall på veldig kort tid!

Tallord på koreansk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for koreansk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på koreansk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
null
1
하나
én
2
to
3
tre
4
fire
5
다섯
fem
6
여섯
seks
7
일곱
sju
8
여덟
åtte
9
아홉
ni
10
ti
11
열하나
elleve
12
열둘
tolv
13
열셋
tretten
14
열넷
fjorten
15
열다섯
femten
16
열여섯
seksten
17
열일곱
sytten
18
열여덟
atten
19
열아홉
nitten
20
스물
tjue
21
스물하나
tjueén / én og tyve
22
스물둘
tjueto
23
스물셋
tjuetre
24
스물넷
tjuefire
25
스물 다섯
tjuefem
26
스물 여섯
tjueseks
27
스물 일곱
tjuesju
28
스물여덟
tjueåtte
29
스물아홉
tjueni
30
서른
tretti
31
서른하나
trettien
32
서른둘
trettito
33
서른셋
trettitre
34
서른넷
trettifire
35
서른다섯
trettifem
36
서른여섯
trettiseks
37
서른일곱
trettisju
38
서른여덟
trettiåtte
39
서른아홉
trettini
40
마흔
førti
41
마흔하나
førtien
42
마흔둘
førtito
43
마흔셋
førtitre
44
마흔넷
førtifire
45
마흔다섯
førtifem
46
마흔여섯
førtiseks
47
마흔일곱
førtisju
48
마흔여덟
førtiåtte
49
마흔아홉
førtini / ni og førti
50
femti
51
쉰하나
femtién / en og femti
52
쉰둘
femtito
53
쉰셋
femtitre
54
쉰넷
femtifire
55
쉰다섯
femtifem
56
쉰여섯
femtiseks
57
쉰일곱
femtisju
58
쉰여덟
femtiåtte
59
쉰아홉
femtini
60
예순
seksti
61
예순하나
sekstien
62
예순둘
sekstito
63
예순셋
sekstitre
64
예순넷
sekstifire
65
예순다섯
sekstifem
66
예순여섯
sekstiseks
67
예순일곱
sekstisju
68
예순여덟
sekstiåtte
69
예순아홉
sekstini
70
일흔
sytti
71
일흔하나
syttien
72
일흔둘
syttito
73
일흔셋
syttitre
74
일흔넷
syttifire
75
일흔다섯
syttifem
76
일흔여섯
syttiseks
77
일흔일곱
syttisju
78
일흔여덟
syttiåtte
79
일흔아홉
syttini
80
여든
åtti
81
여든하나
åttien
82
여든둘
åttito
83
여든셋
åttitre
84
여든넷
åttifire
85
여든다섯
åttifem
86
여든여섯
åttiseks
87
여든일곱
åttisju
88
여든여덟
åttiåtte
89
여든아홉
åttini
90
아흔
nitti
91
아흔하나
nittien
92
아흔둘
nittito
93
아흔셋
nittitre
94
아흔넷
nittifire
95
아흔다섯
nittifem
96
아흔여섯
nittiseks
97
아흔일곱
nittisju / syv og nitti
98
아흔여덟
nittiåtte
99
아흔아홉
nittini / ni og nitti
100
hundre