Tallord på bengali

Tallord på bengali

Stave og uttale av tall på bengali

Tallord på bengali

Tallord på bengali, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære bengali tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære bengali tall på veldig kort tid!

Tallord på bengali og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for bengali språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på bengali er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
শূন্য
null
1
এক
én
2
দুই
to
3
তিন
tre
4
চার
fire
5
পাঁচ
fem
6
ছয়
seks
7
সাত
sju
8
আট
åtte
9
নয়
ni
10
দশ
ti
11
এগারো
elleve
12
বারো
tolv
13
তেরো
tretten
14
চৌদ্দ
fjorten
15
পনেরো
femten
16
ষোল
seksten
17
সতেরো
sytten
18
আঠারো
atten
19
উনিশ
nitten
20
বিশ
tjue
21
একুশ
tjueén / én og tyve
22
বাইশ
tjueto
23
তেইশ
tjuetre
24
চব্বিশ
tjuefire
25
পঁচিশ
tjuefem
26
ছাব্বিশ
tjueseks
27
সাতাশ
tjuesju
28
আটাশ
tjueåtte
29
ঊনত্রিশ
tjueni
30
ত্রিশ
tretti
31
একত্রিশ
trettien
32
বত্রিশ
trettito
33
তেত্রিশ
trettitre
34
চৌত্রিশ
trettifire
35
পঁয়ত্রিশ
trettifem
36
ছত্রিশ
trettiseks
37
সাঁইত্রিশ
trettisju
38
আটত্রিশ
trettiåtte
39
ঊনচল্লিশ
trettini
40
চল্লিশ
førti
41
একচল্লিশ
førtien
42
বিয়াল্লিশ
førtito
43
তেতাল্লিশ
førtitre
44
চুয়াল্লিশ
førtifire
45
পঁয়তাল্লিশ
førtifem
46
ছেচল্লিশ
førtiseks
47
সাতচল্লিশ
førtisju
48
আটচল্লিশ
førtiåtte
49
ঊনপঞ্চাশ
førtini / ni og førti
50
পঞ্চাশ
femti
51
একান্ন
femtién / en og femti
52
বাহান্ন
femtito
53
তিপ্পান্ন
femtitre
54
চুয়ান্ন
femtifire
55
পঞ্চান্ন
femtifem
56
ছাপ্পান্ন
femtiseks
57
সাতান্ন
femtisju
58
আটান্ন
femtiåtte
59
ঊনষাট
femtini
60
ষাট
seksti
61
একষট্টি
sekstien
62
বাষট্টি
sekstito
63
তেষট্টি
sekstitre
64
চৌষট্টি
sekstifire
65
পঁয়ষট্টি
sekstifem
66
ছেষট্টি
sekstiseks
67
সাতষট্টি
sekstisju
68
আটষট্টি
sekstiåtte
69
ঊনসত্তর
sekstini
70
সত্তর
sytti
71
একাত্তর
syttien
72
বাহাত্তর
syttito
73
তিয়াত্তর
syttitre
74
চুয়াত্তর
syttifire
75
পঁচাত্তর
syttifem
76
ছিয়াত্তর
syttiseks
77
সাতাত্তর
syttisju
78
আটাত্তর
syttiåtte
79
ঊনআশি
syttini
80
আশি
åtti
81
একাশি
åttien
82
বিরাশি
åttito
83
তিরাশি
åttitre
84
চুরাশি
åttifire
85
পঁচাশি
åttifem
86
ছিয়াশি
åttiseks
87
সাতাশি
åttisju
88
আটাশি
åttiåtte
89
ঊননব্বই
åttini
90
নব্বই
nitti
91
একানব্বই
nittien
92
বিরানব্বই
nittito
93
তিরানব্বই
nittitre
94
চুরানব্বই
nittifire
95
পঁচানব্বই
nittifem
96
ছিয়ানব্বই
nittiseks
97
সাতানব্বই
nittisju / syv og nitti
98
আটানব্বই
nittiåtte
99
নিরানব্বই
nittini / ni og nitti
100
একশত
hundre