Tallord på dansk

Tallord på dansk

Stave og uttale av tall på dansk

Tallord på dansk

Tallord på dansk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære dansk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære dansk tall på veldig kort tid!

Tallord på dansk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for dansk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på dansk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
nul
null
1
et
én
2
to
to
3
tre
tre
4
fire
fire
5
fem
fem
6
seks
seks
7
syv
sju
8
otte
åtte
9
ni
ni
10
ti
ti
11
elleve
elleve
12
tolv
tolv
13
tretten
tretten
14
fjorten
fjorten
15
femten
femten
16
seksten
seksten
17
sytten
sytten
18
atten
atten
19
nitten
nitten
20
tyve
tjue
21
enogtyve
tjueén / én og tyve
22
toogtyve
tjueto
23
treogtyve
tjuetre
24
fireogtyve
tjuefire
25
femogtyve
tjuefem
26
seksogtyve
tjueseks
27
syvogtyve
tjuesju
28
otteogtyve
tjueåtte
29
niogtyve
tjueni
30
tredive
tretti
31
enogtredive
trettien
32
toogtredive
trettito
33
treogtredive
trettitre
34
fireogtredive
trettifire
35
femogtredive
trettifem
36
seksogtredive
trettiseks
37
syvogtredive
trettisju
38
otteogtredive
trettiåtte
39
niogtredive
trettini
40
fyrre
førti
41
enogfyrre
førtien
42
toogfyrre
førtito
43
treogfyrre
førtitre
44
fireogfyrre
førtifire
45
femogfyrre
førtifem
46
seksogfyrre
førtiseks
47
syvogfyrre
førtisju
48
otteogfyrre
førtiåtte
49
niogfyrre
førtini / ni og førti
50
halvtreds
femti
51
enoghalvtreds
femtién / en og femti
52
tooghalvtreds
femtito
53
treoghalvtreds
femtitre
54
fireoghalvtreds
femtifire
55
femoghalvtreds
femtifem
56
seksoghalvtreds
femtiseks
57
syvoghalvtreds
femtisju
58
otteoghalvtreds
femtiåtte
59
nioghalvtreds
femtini
60
tres
seksti
61
enogtres
sekstien
62
toogtres
sekstito
63
treogtres
sekstitre
64
fireogtres
sekstifire
65
femogtres
sekstifem
66
seksogtres
sekstiseks
67
syvogtres
sekstisju
68
otteogtres
sekstiåtte
69
niogtres
sekstini
70
halvfjerds
sytti
71
enoghalvfjerds
syttien
72
tooghalvfjerds
syttito
73
treoghalvfjerds
syttitre
74
fireoghalvfjerds
syttifire
75
femoghalvfjerds
syttifem
76
seksoghalvfjerds
syttiseks
77
syvoghalvfjerds
syttisju
78
otteoghalvfjerds
syttiåtte
79
nioghalvfjerds
syttini
80
firs
åtti
81
enogfirs
åttien
82
toogfirs
åttito
83
treogfirs
åttitre
84
fireogfirs
åttifire
85
femogfirs
åttifem
86
seksogfirs
åttiseks
87
syvogfirs
åttisju
88
otteogfirs
åttiåtte
89
niogfirs
åttini
90
halvfems
nitti
91
enoghalvfems
nittien
92
tooghalvfems
nittito
93
treoghalvfems
nittitre
94
fireoghalvfems
nittifire
95
femoghalvfems
nittifem
96
seksoghalvfems
nittiseks
97
syvoghalvfems
nittisju / syv og nitti
98
otteoghalvfems
nittiåtte
99
nioghalvfems
nittini / ni og nitti
100
hundrede
hundre