Tallord på armensk

Tallord på armensk

Stave og uttale av tall på armensk

Tallord på armensk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære armensk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære armensk tall på veldig kort tid!

Tallord på armensk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for armensk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på armensk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
զէրօ
null
1
մեկ
én
2
երկու
to
3
երեք
tre
4
չորս
fire
5
հինգ
fem
6
վեց
seks
7
յոթ
sju
8
ութ
åtte
9
ինը
ni
10
տաս
ti
11
տասնմեկ
elleve
12
տասներկու
tolv
13
տասներեք
tretten
14
տասնչորս
fjorten
15
տասնհինգ
femten
16
տասնվեց
seksten
17
տասնյոթ
sytten
18
տասնութ
atten
19
տասնինը
nitten
20
քսան
tjue
21
քսանմեկ
tjueén / én og tyve
22
քսաներկու
tjueto
23
քսաներեք
tjuetre
24
քսանչորս
tjuefire
25
քսանհինգ
tjuefem
26
քսանվեց
tjueseks
27
քսանյոթ
tjuesju
28
քսանութ
tjueåtte
29
քսանինը
tjueni
30
երեսուն
tretti
31
երեսունմեկ
trettien
32
երեսուներեք
trettito
33
երեսուներեք
trettitre
34
երեսունչորս
trettifire
35
երեսունհինգ
trettifem
36
երեսունվեց
trettiseks
37
երեսունյոթ
trettisju
38
երեսունութ
trettiåtte
39
երեսունինը
trettini
40
քառասուն
førti
41
քառասունմեկ
førtien
42
քառասուներկու
førtito
43
քառասուներեք
førtitre
44
քառասունչորս
førtifire
45
քառասունհինգ
førtifem
46
քառասունվեց
førtiseks
47
քառասունյոթ
førtisju
48
քառասունութ
førtiåtte
49
քառասունինը
førtini / ni og førti
50
հիսուն
femti
51
հիսունմեկ
femtién / en og femti
52
հիսուներկու
femtito
53
հիսուներեք
femtitre
54
հիսունչորս
femtifire
55
հիսունհինգ
femtifem
56
հիսունվեց
femtiseks
57
հիսունյոթ
femtisju
58
հիսունութ
femtiåtte
59
հիսունինը
femtini
60
վաթսուն
seksti
61
վաթսունմեկ
sekstien
62
Վաթսուն
sekstito
63
վաթսուներեք
sekstitre
64
վաթսունչորս
sekstifire
65
վաթսունհինգ
sekstifem
66
վաթսունվեց
sekstiseks
67
վաթսունյոթ
sekstisju
68
վաթսունութ
sekstiåtte
69
վաթսունինը
sekstini
70
յոթանասուն
sytti
71
յոթանասունմեկ
syttien
72
յոթանասուներկու
syttito
73
յոթանասուներեք
syttitre
74
յոթանասունչորս
syttifire
75
յոթանասունհինգ
syttifem
76
յոթանասունվեց
syttiseks
77
յոթանասունյոթ
syttisju
78
յոթանասունութ
syttiåtte
79
յոթանասունինը
syttini
80
ութանասուն
åtti
81
ութանասունմեկ
åttien
82
ութանասուներկու
åttito
83
ութանասուներեք
åttitre
84
ութանասունչորս
åttifire
85
ութանասունհինգ
åttifem
86
ութանասունվեց
åttiseks
87
ութանասունյոթ
åttisju
88
ութանասունութ
åttiåtte
89
ութանասունինը
åttini
90
իննսուն
nitti
91
իննսունմեկ
nittien
92
իննսուներկու
nittito
93
իննսուներեք
nittitre
94
իննսունչորս
nittifire
95
իննսունհինգ
nittifem
96
իննսունվեց
nittiseks
97
իննսունյոթ
nittisju / syv og nitti
98
իննսունութ
nittiåtte
99
իննսունինը
nittini / ni og nitti
100
հարյուր
hundre