Tallord på svensk

Tallord på svensk

Stave og uttale av tall på svensk

Tallord på svensk

Tallord på svensk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære svensk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære svensk tall på veldig kort tid!

Tallord på svensk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for svensk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på svensk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
noll
null
1
ett
én
2
två
to
3
tre
tre
4
fyra
fire
5
fem
fem
6
sex
seks
7
sju
sju
8
åtta
åtte
9
nio
ni
10
tio
ti
11
elva
elleve
12
tolv
tolv
13
tretton
tretten
14
fjorton
fjorten
15
femton
femten
16
sexton
seksten
17
sjutton
sytten
18
arton
atten
19
nitton
nitten
20
tjugo
tjue
21
tjugoett
tjueén / én og tyve
22
tjugotvå
tjueto
23
tjugotre
tjuetre
24
tjugofyra
tjuefire
25
tjugofem
tjuefem
26
tjugosex
tjueseks
27
tjugosju
tjuesju
28
tjugoåtta
tjueåtte
29
tjugonio
tjueni
30
trettio
tretti
31
trettioett
trettien
32
trettiotvå
trettito
33
trettiotre
trettitre
34
trettiofyra
trettifire
35
trettiofem
trettifem
36
trettiosex
trettiseks
37
trettiosju
trettisju
38
trettioåtta
trettiåtte
39
trettionio
trettini
40
fyrtio
førti
41
fyrtioett
førtien
42
fyrtiotvå
førtito
43
fyrtiotre
førtitre
44
fyrtiofyra
førtifire
45
fyrtiofem
førtifem
46
fyrtiosex
førtiseks
47
fyrtiosju
førtisju
48
fyrtiåtta
førtiåtte
49
fyrtionio
førtini / ni og førti
50
femtio
femti
51
femtioett
femtién / en og femti
52
femtiotvå
femtito
53
femtiotre
femtitre
54
femtiofyra
femtifire
55
femtiofem
femtifem
56
femtiosex
femtiseks
57
femtiosju
femtisju
58
femtioåtta
femtiåtte
59
femtionio
femtini
60
sextio
seksti
61
sextioett
sekstien
62
sextiotvå
sekstito
63
sextiotre
sekstitre
64
sextiofyra
sekstifire
65
sextiofem
sekstifem
66
sextiosex
sekstiseks
67
sextiosju
sekstisju
68
sextioåtta
sekstiåtte
69
sextionio
sekstini
70
sjuttio
sytti
71
sjuttioett
syttien
72
sjuttiotvå
syttito
73
sjuttiotre
syttitre
74
sjuttiofyra
syttifire
75
sjuttiofem
syttifem
76
sjuttiosex
syttiseks
77
sjuttiosju
syttisju
78
sjuttioåtta
syttiåtte
79
sjuttionio
syttini
80
åttio
åtti
81
åttoiett
åttien
82
åttiotvå
åttito
83
åttiotre
åttitre
84
åttiofyra
åttifire
85
åttiofem
åttifem
86
åttiosex
åttiseks
87
åttiosju
åttisju
88
åttioåtta
åttiåtte
89
åttionio
åttini
90
nittio
nitti
91
nittioett
nittien
92
nittiotvå
nittito
93
nittiotre
nittitre
94
nittiofyra
nittifire
95
nittiofem
nittifem
96
nittiosex
nittiseks
97
nittiosju
nittisju / syv og nitti
98
nittioåtta
nittiåtte
99
nittionio
nittini / ni og nitti
100
hundra
hundre