Tallord på engelsk

Tallord på engelsk

Stave og uttale av tall på engelsk

Tallord på engelsk
0
Zero
null
1
One
én
2
Two
to
3
Three
tre
4
Four
fire
5
Five
fem
6
Six
seks
7
Seven
sju
8
Eight
åtte
9
Nine
ni
10
Ten
ti
11
Eleven
elleve
12
Twelve
tolv
13
Thirteen
tretten
14
Fourteen
fjorten
15
Fifteen
femten
16
Sixteen
seksten
17
Seventeen
sytten
18
Eighteen
atten
19
Nineteen
nitten
20
Twenty
tjue
21
Twenty one
tjueén / én og tyve
22
Twenty two
tjueto
23
Twenty three
tjuetre
24
Twenty four
tjuefire
25
Twenty five
tjuefem
26
Twenty six
tjueseks
27
Twenty seven
tjuesju
28
Twenty eight
tjueåtte
29
Twenty nine
tjueni
30
Thirty
tretti
31
Thirty one
trettien
32
Thirty two
trettito
33
Thirty three
trettitre
34
Thirty four
trettifire
35
Thirty five
trettifem
36
Thirty six
trettiseks
37
Thirty seven
trettisju
38
Thirty eight
trettiåtte
39
Thirty nine
trettini
40
Forty
førti
41
Forty one
førtien
42
Forty two
førtito
43
Forty three
førtitre
44
Forty four
førtifire
45
Forty five
førtifem
46
Forty six
førtiseks
47
Forty seven
førtisju
48
Forty eight
førtiåtte
49
Forty nine
førtini / ni og førti
50
Fifty
femti
51
Fifty one
femtién / en og femti
52
Fifty two
femtito
53
Fifty three
femtitre
54
Fifty four
femtifire
55
Fifty five
femtifem
56
Fifty six
femtiseks
57
Fifty seven
femtisju
58
Fifty eight
femtiåtte
59
Fifty nine
femtini
60
Sixty
seksti
61
Sixty one
sekstien
62
Sixty two
sekstito
63
Sixty three
sekstitre
64
Sixty four
sekstifire
65
Sixty five
sekstifem
66
Sixty six
sekstiseks
67
Sixty seven
sekstisju
68
Sixty eight
sekstiåtte
69
Sixty nine
sekstini
70
Seventy
sytti
71
Seventy one
syttien
72
Seventy two
syttito
73
Seventy three
syttitre
74
Seventy four
syttifire
75
Seventy five
syttifem
76
Seventy six
syttiseks
77
Seventy seven
syttisju
78
Seventy eight
syttiåtte
79
Seventy nine
syttini
80
Eighty
åtti
81
Eighty one
åttien
82
Eighty two
åttito
83
Eighty three
åttitre
84
Eighty four
åttifire
85
Eighty five
åttifem
86
Eighty six
åttiseks
87
Eighty seven
åttisju
88
Eighty eight
åttiåtte
89
Eighty nine
åttini
90
Ninety
nitti
91
Ninety one
nittien
92
Ninety two
nittito
93
Ninety three
nittitre
94
Ninety four
nittifire
95
Ninety five
nittifem
96
Ninety six
nittiseks
97
Ninety seven
nittisju / syv og nitti
98
Ninety eight
nittiåtte
99
Ninety nine
nittini / ni og nitti
100
One hundred
hundre

Tallord på engelsk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære engelsk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære engelsk tall på veldig kort tid!

Tallord på engelsk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for engelsk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på engelsk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.