Tallord på Azeri

Tallord på Azeri

Stave og uttale av tall på aserbajdsjansk

Tallord på Azeri, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære aserbajdsjansk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære aserbajdsjansk tall på veldig kort tid!

Tallord på Azeri og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for aserbajdsjansk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på Azeri er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
Sıfır
null
1
Bir
én
2
Iki
to
3
Üç
tre
4
Dörd
fire
5
Beş
fem
6
Altı
seks
7
Yeddi
sju
8
Səkkiz
åtte
9
Doqquz
ni
10
On
ti
11
On bir
elleve
12
On iki
tolv
13
On üç
tretten
14
On dörd
fjorten
15
On beş
femten
16
On altı
seksten
17
On yeddi
sytten
18
On səkkiz
atten
19
On doqquz
nitten
20
Iyirmi
tjue
21
Iyirmi bir
tjueén / én og tyve
22
İyirmi iki
tjueto
23
Iyirmi üç
tjuetre
24
Iyirmi dörd
tjuefire
25
Iyirmi beş
tjuefem
26
Iyirmi altı
tjueseks
27
Iyirmi yeddi
tjuesju
28
Iyirmi səkkiz
tjueåtte
29
Iyirmi doqquz
tjueni
30
Otuz
tretti
31
Otuz bir
trettien
32
Otuz iki
trettito
33
Otuz üç
trettitre
34
Otuz dörd
trettifire
35
Otuz beş
trettifem
36
Otuz altı
trettiseks
37
Otuz yeddi
trettisju
38
Otuz səkkiz
trettiåtte
39
Otuz doqquz
trettini
40
Qırx
førti
41
Qırx bir
førtien
42
Qırx iki
førtito
43
Qırx üç
førtitre
44
Qırx dörd
førtifire
45
Qırx beş
førtifem
46
Qırx altı
førtiseks
47
Qırx yeddi
førtisju
48
Qırx səkkiz
førtiåtte
49
Qırx doqquz
førtini / ni og førti
50
Əlli
femti
51
Əlli bir
femtién / en og femti
52
Əlli iki
femtito
53
Əlli üç
femtitre
54
Əlli dörd
femtifire
55
Əlli beş
femtifem
56
Əlli altı
femtiseks
57
Əlli yeddi
femtisju
58
Əlli səkkiz
femtiåtte
59
Əlli doqquz
femtini
60
Altmış
seksti
61
Altmış bir
sekstien
62
Altmış iki
sekstito
63
Altmış üç
sekstitre
64
Altmış dörd
sekstifire
65
Altmış beş
sekstifem
66
Altmış altı
sekstiseks
67
Altmış yeddi
sekstisju
68
Altmış səkkiz
sekstiåtte
69
Altmış doqquz
sekstini
70
Yetmiş
sytti
71
Yetmiş bir
syttien
72
Yetmiş iki
syttito
73
Yetmiş üç
syttitre
74
Yetmiş dörd
syttifire
75
Yetmiş beş
syttifem
76
Yetmiş altı
syttiseks
77
Yetmiş yeddi
syttisju
78
Yetmiş səkkiz
syttiåtte
79
Yetmiş doqquz
syttini
80
Səksən
åtti
81
Səksən bir
åttien
82
Səksən iki
åttito
83
Səksən üç
åttitre
84
Səksən dörd
åttifire
85
Səksən beş
åttifem
86
Səksən altı
åttiseks
87
Səksən yeddi
åttisju
88
Səksən səkkiz
åttiåtte
89
Səksən doqquz
åttini
90
Doxsan
nitti
91
Doxsan bir
nittien
92
Doxsan iki
nittito
93
Doxsan üç
nittitre
94
Doxsan dörd
nittifire
95
Doxsan beş
nittifem
96
Doxsan altı
nittiseks
97
Doxsan yeddi
nittisju / syv og nitti
98
Doxsan səkkiz
nittiåtte
99
Doxsan doqquz
nittini / ni og nitti
100
Yüz
hundre