Tallord på norsk

Tallord på norsk

Stave og uttale av tall på norsk

Tallord på norsk

Tallord på norsk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære norsk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære norsk tall på veldig kort tid!

Tallord på norsk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for norsk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på norsk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
null
null
1
én
én
2
to
to
3
tre
tre
4
fire
fire
5
fem
fem
6
seks
seks
7
sju
sju
8
åtte
åtte
9
ni
ni
10
ti
ti
11
elleve
elleve
12
tolv
tolv
13
tretten
tretten
14
fjorten
fjorten
15
femten
femten
16
seksten
seksten
17
sytten
sytten
18
atten
atten
19
nitten
nitten
20
tjue
tjue
21
tjueén / én og tyve
tjueén / én og tyve
22
tjueto
tjueto
23
tjuetre
tjuetre
24
tjuefire
tjuefire
25
tjuefem
tjuefem
26
tjueseks
tjueseks
27
tjuesju
tjuesju
28
tjueåtte
tjueåtte
29
tjueni
tjueni
30
tretti
tretti
31
trettien
trettien
32
trettito
trettito
33
trettitre
trettitre
34
trettifire
trettifire
35
trettifem
trettifem
36
trettiseks
trettiseks
37
trettisju
trettisju
38
trettiåtte
trettiåtte
39
trettini
trettini
40
førti
førti
41
førtien
førtien
42
førtito
førtito
43
førtitre
førtitre
44
førtifire
førtifire
45
førtifem
førtifem
46
førtiseks
førtiseks
47
førtisju
førtisju
48
førtiåtte
førtiåtte
49
førtini / ni og førti
førtini / ni og førti
50
femti
femti
51
femtién / en og femti
femtién / en og femti
52
femtito
femtito
53
femtitre
femtitre
54
femtifire
femtifire
55
femtifem
femtifem
56
femtiseks
femtiseks
57
femtisju
femtisju
58
femtiåtte
femtiåtte
59
femtini
femtini
60
seksti
seksti
61
sekstien
sekstien
62
sekstito
sekstito
63
sekstitre
sekstitre
64
sekstifire
sekstifire
65
sekstifem
sekstifem
66
sekstiseks
sekstiseks
67
sekstisju
sekstisju
68
sekstiåtte
sekstiåtte
69
sekstini
sekstini
70
sytti
sytti
71
syttien
syttien
72
syttito
syttito
73
syttitre
syttitre
74
syttifire
syttifire
75
syttifem
syttifem
76
syttiseks
syttiseks
77
syttisju
syttisju
78
syttiåtte
syttiåtte
79
syttini
syttini
80
åtti
åtti
81
åttien
åttien
82
åttito
åttito
83
åttitre
åttitre
84
åttifire
åttifire
85
åttifem
åttifem
86
åttiseks
åttiseks
87
åttisju
åttisju
88
åttiåtte
åttiåtte
89
åttini
åttini
90
nitti
nitti
91
nittien
nittien
92
nittito
nittito
93
nittitre
nittitre
94
nittifire
nittifire
95
nittifem
nittifem
96
nittiseks
nittiseks
97
nittisju / syv og nitti
nittisju / syv og nitti
98
nittiåtte
nittiåtte
99
nittini / ni og nitti
nittini / ni og nitti
100
hundre
hundre