Tallord på albansk

Tallord på albansk

Stave og uttale av tall på albansk

Tallord på albansk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære albansk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære albansk tall på veldig kort tid!

Tallord på albansk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for albansk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på albansk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
zero
null
1
njё
én
2
dy
to
3
tre
tre
4
katёr
fire
5
pesё
fem
6
gjashtё
seks
7
shtatё
sju
8
tetё
åtte
9
nёntё
ni
10
dhjetё
ti
11
njёmbёdhjetё
elleve
12
dymbёdhjetё
tolv
13
trembёdhjetё
tretten
14
katёrmbёdhjetё
fjorten
15
pesёmbёdhjetё
femten
16
gjashtёmbёdhjetё
seksten
17
shtatёmbёdhjetё
sytten
18
tetёmbёdhjetё
atten
19
nёntёmbёdhjetё
nitten
20
njёzet
tjue
21
njёzetenjё
tjueén / én og tyve
22
njёzetedy
tjueto
23
njёzetetre
tjuetre
24
njёzetekatёr
tjuefire
25
njёzetepesё
tjuefem
26
njёzetegjashtё
tjueseks
27
njёzeteshtatё
tjuesju
28
njёzetetetё
tjueåtte
29
njёzetenёntё
tjueni
30
tridhjetё
tretti
31
tridhjetёenjё
trettien
32
tridhjetёedy
trettito
33
tridhjetёetre
trettitre
34
tridhjetёekatёr
trettifire
35
tridhjetёepesё
trettifem
36
tridhjetёegjashtё
trettiseks
37
tridhjetёeshtatё
trettisju
38
tridhjetёetetё
trettiåtte
39
tridhjetёenёntё
trettini
40
dyzet
førti
41
dyzetenjё
førtien
42
dyzetёedy
førtito
43
dyzetёetre
førtitre
44
dyzetёekatёr
førtifire
45
dyzetёepesё
førtifem
46
dyzetёegjashtё
førtiseks
47
dyzetёeshtatё
førtisju
48
dyzetёetetё
førtiåtte
49
dyzetёenёntё
førtini / ni og førti
50
pesёdhjetё
femti
51
pesёdhjetёenjё
femtién / en og femti
52
pesёdhjetёedy
femtito
53
pesёdhjetёetre
femtitre
54
pesёdhjetёekatёr
femtifire
55
pesёdhjetёepesё
femtifem
56
pesёdhjetёegjashtё
femtiseks
57
pesёdhjetёeshtatё
femtisju
58
pesёdhjetёetetё
femtiåtte
59
pesёdhjetёenёntё
femtini
60
gjashtёdhjetё
seksti
61
gjashtёdhjetёenjё
sekstien
62
gjashtёdhjetёedy
sekstito
63
gjashtёdhjetёetre
sekstitre
64
gjashtёdhjetёekatёr
sekstifire
65
gjashtёdhjetёepesё
sekstifem
66
gjashtёdhjetёegjashtё
sekstiseks
67
gjashtёdhjetёeshtatё
sekstisju
68
gjashtёdhjetёetetё
sekstiåtte
69
gjashtёdhjetёenёntё
sekstini
70
shtatёdhjetё
sytti
71
shtatёdhjetёenjё
syttien
72
shtatёdhjetёedy
syttito
73
shtatёdhjetёetre
syttitre
74
shtatёdhjetёekatёr
syttifire
75
shtatёdhjetёepesё
syttifem
76
shtatёdhjetёegjashtё
syttiseks
77
shtatёdhjetёeshtatё
syttisju
78
shtatёdhjetёetetё
syttiåtte
79
shtatёdhjetёenёntё
syttini
80
tetёdhjetё
åtti
81
tetёdhjetёenjё
åttien
82
tetёdhjetёedy
åttito
83
tetёdhjetёetre
åttitre
84
tetёdhjetёekatёr
åttifire
85
tetёdhjetёepesё
åttifem
86
tetёdhjetёegjashtё
åttiseks
87
tetёdhjetёeshtatё
åttisju
88
tetёdhjetёetetё
åttiåtte
89
tetёdhjetёenёntё
åttini
90
nёntёdhjetё
nitti
91
nёntёdhjetёenjё
nittien
92
nёntёdhjetёedy
nittito
93
nёntёdhjetёetre
nittitre
94
nёntёdhjetёekatёr
nittifire
95
nёntёdhjetёepesё
nittifem
96
nёntёdhjetёegjashtё
nittiseks
97
nёntёdhjetёeshtatё
nittisju / syv og nitti
98
nёntёdhjetёetetё
nittiåtte
99
nёntёdhjetёenёntё
nittini / ni og nitti
100
njёqind
hundre