Tallord på hindi

Tallord på hindi

Stave og uttale av tall på hindi

Tallord på hindi

Tallord på hindi, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære hindi tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære hindi tall på veldig kort tid!

Tallord på hindi og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for hindi språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på hindi er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
शून्य
null
1
एक
én
2
दो
to
3
तीन
tre
4
चार
fire
5
पाँच
fem
6
छः
seks
7
सात
sju
8
आठ
åtte
9
नौ
ni
10
दस
ti
11
ग्यारह
elleve
12
बारह
tolv
13
तेरह
tretten
14
चौदह
fjorten
15
पंद्रह
femten
16
सोलह
seksten
17
सत्रह
sytten
18
अट्ठारह
atten
19
उन्नीस
nitten
20
बीस
tjue
21
इक्कीस
tjueén / én og tyve
22
बाईस
tjueto
23
तेईस
tjuetre
24
चौबीस
tjuefire
25
पच्चीस
tjuefem
26
छब्बीस
tjueseks
27
सत्ताईस
tjuesju
28
अट्ठाईस
tjueåtte
29
उनतीस
tjueni
30
तीस
tretti
31
इकतीस
trettien
32
बत्तीस
trettito
33
तैंतीस
trettitre
34
चौतीस
trettifire
35
पैंतीस
trettifem
36
छ्त्तीस
trettiseks
37
सैंतीस
trettisju
38
अड़तीस
trettiåtte
39
उनतालीस
trettini
40
चालीस
førti
41
इकतालीस
førtien
42
बयालीस
førtito
43
तैंतालीस
førtitre
44
चवालीस
førtifire
45
पैंतालीस
førtifem
46
छियालीस
førtiseks
47
सैंतालीस
førtisju
48
अ़ड़तालीस
førtiåtte
49
उनचास
førtini / ni og førti
50
पचास
femti
51
इक्यावन
femtién / en og femti
52
बावन
femtito
53
तिरपन
femtitre
54
चौवन
femtifire
55
पचपन
femtifem
56
छप्पन
femtiseks
57
सत्तावन
femtisju
58
अठ्ठावन
femtiåtte
59
उनसठ
femtini
60
साठ
seksti
61
इकसठ
sekstien
62
बासठ
sekstito
63
तिरसठ
sekstitre
64
चौसठ
sekstifire
65
पैंसठ
sekstifem
66
छियासठ
sekstiseks
67
सड़सठ
sekstisju
68
अड़सठ
sekstiåtte
69
उनहत्तर
sekstini
70
सत्तर
sytti
71
इकहत्तर
syttien
72
बहत्तर
syttito
73
तिहत्तर
syttitre
74
चौहत्तर
syttifire
75
पचहत्तर
syttifem
76
छिहत्तर
syttiseks
77
सतहत्तर
syttisju
78
अठहत्तर
syttiåtte
79
उन्यासी
syttini
80
अस्सी
åtti
81
इक्यासी
åttien
82
बयासी
åttito
83
तिरासी
åttitre
84
चौरासी
åttifire
85
पचासी
åttifem
86
छियासी
åttiseks
87
सत्तासी
åttisju
88
अठ्ठासी
åttiåtte
89
नवासी
åttini
90
नब्बे
nitti
91
इक्यानवे
nittien
92
बानवे
nittito
93
तिरानवे
nittitre
94
चौरानवे
nittifire
95
पचानवे
nittifem
96
छियानवे
nittiseks
97
सत्तानवे
nittisju / syv og nitti
98
अट्ठानवे
nittiåtte
99
निन्यानवे
nittini / ni og nitti
100
एक सौ
hundre