Tallord på finsk

Tallord på finsk

Stave og uttale av tall på finsk

Tallord på finsk
0
Nolla
null
1
yksi
én
2
kaksi
to
3
kolme
tre
4
neljä
fire
5
viisi
fem
6
kuusi
seks
7
seitsemän
sju
8
kahdeksan
åtte
9
yhdeksän
ni
10
kymmenen
ti
11
yksitoista
elleve
12
kaksitoista
tolv
13
kolmetoista
tretten
14
neljätoista
fjorten
15
viisitoista
femten
16
kuusitoista
seksten
17
seitsemäntoista
sytten
18
kahdeksantoista
atten
19
yhdeksäntoista
nitten
20
kaksikymmentä
tjue
21
kaksikymmentäyksi
tjueén / én og tyve
22
kaksikymmentäkaksi
tjueto
23
kaksikymmentäkolme
tjuetre
24
kaksikymmentäneljä
tjuefire
25
kaksikymmentäviisi
tjuefem
26
kaksikymmentäkuusi
tjueseks
27
kaksikymmentäseitsemän
tjuesju
28
kaksikymmentäkahdeksan
tjueåtte
29
kaksikymmentäyhdeksän
tjueni
30
kolmekymmentä
tretti
31
kolmekymmentäyksi
trettien
32
kolmekymmentäkaksi
trettito
33
kolmekymmentäkolme
trettitre
34
kolmekymmentäneljä
trettifire
35
kolmekymmentäviisi
trettifem
36
kolmekymmentäkuusi
trettiseks
37
kolmekymmentäseitsemän
trettisju
38
kolmekymmentäkahdeksan
trettiåtte
39
kolmekymmentäyhdeksän
trettini
40
neljäkymmentä
førti
41
neljäkymmentäyksi
førtien
42
neljäkymmentäkaksi
førtito
43
neljäkymmentäkolme
førtitre
44
neljäkymmentäneljä
førtifire
45
neljäkymmentäviisi
førtifem
46
neljäkymmentäkuusi
førtiseks
47
neljäkymmentäseitsemän
førtisju
48
neljäkymmentäkahdeksan
førtiåtte
49
neljäkymmentäyhdeksän
førtini / ni og førti
50
viisikymmentä
femti
51
viisikymmentäyksi
femtién / en og femti
52
viisikymmentäkaksi
femtito
53
viisikymmentäkolme
femtitre
54
viisikymmentäneljä
femtifire
55
viisikymmentäviisi
femtifem
56
viisikymmentäkuusi
femtiseks
57
viisikymmentäseitsemän
femtisju
58
viisikymmentäkahdeksan
femtiåtte
59
viisikymmentäyhdeksän
femtini
60
kuusikymmentä
seksti
61
kuusikymmentäyksi
sekstien
62
kuusikymmentäkaksi
sekstito
63
kuusikymmentäkolme
sekstitre
64
kuusikymmentäneljä
sekstifire
65
kuusikymmentäviisi
sekstifem
66
kuusikymmentäkuusi
sekstiseks
67
kuusikymmentäseitsemän
sekstisju
68
kuusikymmentäkahdeksan
sekstiåtte
69
kuusikymmentäyhdeksän
sekstini
70
seitsemänkymmentä
sytti
71
seitsemänkymmentäyksi
syttien
72
seitsemänkymmentäkaksi
syttito
73
seitsemänkymmentäkolme
syttitre
74
seitsemänkymmentäneljä
syttifire
75
seitsemänkymmentäviisi
syttifem
76
seitsemänkymmentäkuusi
syttiseks
77
seitsemänkymmentäseitsemän
syttisju
78
seitsemänkymmentäkahdeksan
syttiåtte
79
seitsemänkymmentäyhdeksän
syttini
80
kahdeksankymmentä
åtti
81
kahdeksankymmentäyksi
åttien
82
kahdeksankymmentäkaksi
åttito
83
kahdeksankymmentäkolme
åttitre
84
kahdeksankymmentäneljä
åttifire
85
kahdeksankymmentäviisi
åttifem
86
kahdeksankymmentäkuusi
åttiseks
87
kahdeksankymmentäseitsemän
åttisju
88
kahdeksankymmentäkahdeksan
åttiåtte
89
kahdeksankymmentäyhdeksän
åttini
90
yhdeksänkymmentä
nitti
91
yhdeksänkymmentäyksi
nittien
92
yhdeksänkymmentäkaksi
nittito
93
yhdeksänkymmentäkolme
nittitre
94
yhdeksänkymmentäneljä
nittifire
95
yhdeksänkymmentäviisi
nittifem
96
yhdeksänkymmentäkuusi
nittiseks
97
yhdeksänkymmentäseitsemän
nittisju / syv og nitti
98
yhdeksänkymmentäkahdeksan
nittiåtte
99
yhdeksänkymmentäyhdeksän
nittini / ni og nitti
100
sata
hundre

Tallord på finsk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære finsk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære finsk tall på veldig kort tid!

Tallord på finsk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for finsk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på finsk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.