Tallord på slovakisk

Tallord på slovakisk

Stave og uttale av tall på slovakisk

Tallord på slovakisk

Tallord på slovakisk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære slovakisk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære slovakisk tall på veldig kort tid!

Tallord på slovakisk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for slovakisk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på slovakisk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
Nula
null
1
Jeden
én
2
Dva
to
3
Tri
tre
4
Štyri
fire
5
Päť
fem
6
Šesť
seks
7
Sedem
sju
8
Osem
åtte
9
Deväť
ni
10
Desať
ti
11
Jedenásť
elleve
12
Dvanásť
tolv
13
Trinásť
tretten
14
Štrnásť
fjorten
15
Pätnásť
femten
16
Šestnásť
seksten
17
Sedemnásť
sytten
18
Osemnásť
atten
19
Devätnásť
nitten
20
Dvadsať
tjue
21
Dvadsaťjeden
tjueén / én og tyve
22
Dvadsaťdva
tjueto
23
Dvadsaťtri
tjuetre
24
Dvadsaťštyri
tjuefire
25
Dvadsaťpäť
tjuefem
26
Dvadsaťšesť
tjueseks
27
Dvadsaťsedem
tjuesju
28
Dvadsaťosem
tjueåtte
29
Dvadsaťdeväť
tjueni
30
Tridsať
tretti
31
Tridsaťjeden
trettien
32
Tridsaťdva
trettito
33
Tridsaťtri
trettitre
34
Tridsaťštyri
trettifire
35
Tridsaťpäť
trettifem
36
Tridsaťšesť
trettiseks
37
Tridsaťsedem
trettisju
38
Tridsaťosem
trettiåtte
39
Tridsaťdeväť
trettini
40
Štyridsať
førti
41
Štyridsaťjeden
førtien
42
Štyridsaťdva
førtito
43
Štyridsaťdva
førtitre
44
Štyridsaťštyri
førtifire
45
Štyridsaťpäť
førtifem
46
Štyridsaťšesť
førtiseks
47
Štyridsaťsedem
førtisju
48
Štyridsaťosem
førtiåtte
49
Štyridsaťdeväť
førtini / ni og førti
50
Päťdesiat
femti
51
Päťdesiatjeden
femtién / en og femti
52
Päťdesiatdva
femtito
53
Päťdesiattri
femtitre
54
Päťdesiatštyri
femtifire
55
Päťdesiatpäť
femtifem
56
Päťdesiatšesť
femtiseks
57
Päťdesiatsedem
femtisju
58
Päťdesiatosem
femtiåtte
59
Päťdesiatdeväť
femtini
60
Šesťdesiat
seksti
61
Šesťdesiatjeden
sekstien
62
Šesťdesiatdva
sekstito
63
Šesťdesiattri
sekstitre
64
Šesťdesiatštyri
sekstifire
65
Šesťdesiatpäť
sekstifem
66
Šesťdesiatšesť
sekstiseks
67
Šesťdesiatsedem
sekstisju
68
Šesťdesiatosem
sekstiåtte
69
Šesťdesiatdeväť
sekstini
70
Sedemdesiat
sytti
71
Sedemdesiatjeden
syttien
72
Sedemdesiatdva
syttito
73
Sedemdesiattri
syttitre
74
Sedemdesiatštyri
syttifire
75
Sedemdesiatpäť
syttifem
76
Sedemdesiatšesť
syttiseks
77
Sedemdesiatsedem
syttisju
78
Sedemdesiatosem
syttiåtte
79
Sedemdesiatdeväť
syttini
80
Osemdesiat
åtti
81
Osemdesiatjeden
åttien
82
Osemdesiatdva
åttito
83
Osemdesiattri
åttitre
84
Osemdesiatštyri
åttifire
85
Osemdesiatpäť
åttifem
86
Osemdesiatšesť
åttiseks
87
Osemdesiatsedem
åttisju
88
Osemdesiatosem
åttiåtte
89
Osemdesiatdeväť
åttini
90
Deväťdesiat
nitti
91
Deväťdesiatjeden
nittien
92
Deväťdesiatdva
nittito
93
Deväťdesiattri
nittitre
94
Deväťdesiatštyri
nittifire
95
Deväťdesiatpäť
nittifem
96
Deväťdesiatšesť
nittiseks
97
Deväťdesiatsedem
nittisju / syv og nitti
98
Deväťdesiatosem
nittiåtte
99
Deväťdesiatdeväť
nittini / ni og nitti
100
Sto
hundre