Tallord på portugisisk

Tallord på portugisisk

Stave og uttale av tall på portugisisk

Tallord på portugisisk

Tallord på portugisisk, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære portugisisk tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære portugisisk tall på veldig kort tid!

Tallord på portugisisk og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for portugisisk språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på portugisisk er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
Zero
null
1
Um
én
2
Dois
to
3
Três
tre
4
Quatro
fire
5
Cinco
fem
6
Seis
seks
7
Sete
sju
8
Oito
åtte
9
Nove
ni
10
Dez
ti
11
Onze
elleve
12
Doze
tolv
13
Treze
tretten
14
Catorze
fjorten
15
Quinze
femten
16
Dezasseis
seksten
17
Dezassete
sytten
18
Dezoito
atten
19
Dezanove
nitten
20
Vinte
tjue
21
Vinte e um
tjueén / én og tyve
22
Vinte e dois
tjueto
23
Vinte e três
tjuetre
24
Vinte e quatro
tjuefire
25
Vinte e cinco
tjuefem
26
Vinte e seis
tjueseks
27
Vinte e sete
tjuesju
28
Vinte e oito
tjueåtte
29
Vinte e nove
tjueni
30
Trinta
tretti
31
Trinta e um
trettien
32
Trinta e dois
trettito
33
Trinta e três
trettitre
34
Trinta e quatro
trettifire
35
Trinta e cinco
trettifem
36
Trinta e seis
trettiseks
37
Trinta e sete
trettisju
38
Trinta e oito
trettiåtte
39
Trinta e nove
trettini
40
Quarenta
førti
41
Quarenta e um
førtien
42
Quarenta e dois
førtito
43
Quarenta e três
førtitre
44
Quarenta e quatro
førtifire
45
Quarenta e cinco
førtifem
46
Quarenta e seis
førtiseks
47
Quarenta e sete
førtisju
48
Quarenta e oito
førtiåtte
49
Quarenta e nove
førtini / ni og førti
50
Cinquenta
femti
51
Cinquenta e um
femtién / en og femti
52
Cinquenta e dois
femtito
53
Cinquenta e três
femtitre
54
Cinquenta e quatro
femtifire
55
Cinquenta e cinco
femtifem
56
Cinquenta e seis
femtiseks
57
Cinquenta e sete
femtisju
58
Cinquenta e oito
femtiåtte
59
Cinquenta e nove
femtini
60
Sessenta
seksti
61
Sessenta e um
sekstien
62
Sessenta e dois
sekstito
63
Sessenta e três
sekstitre
64
Sessenta e quatro
sekstifire
65
Sessenta e cinco
sekstifem
66
Sessenta e seis
sekstiseks
67
Sessenta e sete
sekstisju
68
Sessenta e oito
sekstiåtte
69
Sessenta e nove
sekstini
70
Setenta
sytti
71
Setenta e um
syttien
72
Setenta e dois
syttito
73
Setenta e três
syttitre
74
Setenta e quatro
syttifire
75
Setenta e cinco
syttifem
76
Setenta e seis
syttiseks
77
Setenta e sete
syttisju
78
Setenta e oito
syttiåtte
79
Setenta e nove
syttini
80
Oitenta
åtti
81
Oitenta e um
åttien
82
Oitenta e dois
åttito
83
Oitenta e três
åttitre
84
Oitenta e quatro
åttifire
85
Oitenta e cinco
åttifem
86
Oitenta e seis
åttiseks
87
Oitenta e sete
åttisju
88
Oitenta e oito
åttiåtte
89
Oitenta e nove
åttini
90
Noventa
nitti
91
Noventa e um
nittien
92
Noventa e dois
nittito
93
Noventa e três
nittitre
94
Noventa e quatro
nittifire
95
Noventa e cinco
nittifem
96
Noventa e seis
nittiseks
97
Noventa e sete
nittisju / syv og nitti
98
Noventa e oito
nittiåtte
99
Noventa e nove
nittini / ni og nitti
100
Cem
hundre