Tallord på Afrikaans

Tallord på Afrikaans

Stave og uttale av tall på afrikaans

Tallord på Afrikaans, opptar et stort flertall av hverdagen vår. Selv når du snakker med de andre menneskene; Vi må bruke den på mange felt som telefonnumre, pengebeløp, datoer osv. Det er viktig å ha riktig aksent i tillegg til å kjenne tallene. Derfor trenger vi å lære tall med riktig aksent.

For å lære afrikaans tall på den raskeste måten, må du øve på å lese og lytte til tallene vi tilbyr deg en etter en. Du kan også følge med og lytte til innholdet på videoen vi har utarbeidet, slik at du enkelt kan lære tallene. Som et resultat av konstant lytting vil du lære afrikaans tall på veldig kort tid!

Tallord på Afrikaans og deres uttale regnes som en av de viktigste sakene som må læres innledningsvis for afrikaans språkopplæring. Av denne grunn må du lære veldig bra for å fullføre språkopplæringen riktig.

Under Tallord på Afrikaans er gitt fra 1 til 100 for deg. Ved å følge tallene regelmessig hver dag, kan du enkelt styrke språkopplæringen takket være videoen vi har forberedt for deg.

0
nul
null
1
een
én
2
twee
to
3
drie
tre
4
vier
fire
5
vyf
fem
6
ses
seks
7
sewe
sju
8
agt
åtte
9
nege
ni
10
tien
ti
11
elf
elleve
12
twaalf
tolv
13
dertien
tretten
14
veertien
fjorten
15
vyftien
femten
16
sestien
seksten
17
sewentien
sytten
18
agttien
atten
19
negentien
nitten
20
twintig
tjue
21
een en twintig
tjueén / én og tyve
22
twee en twintig
tjueto
23
drie en twintig
tjuetre
24
vier en twintig
tjuefire
25
vyf en twintig
tjuefem
26
ses en twintig
tjueseks
27
sewe en twintig
tjuesju
28
agt en twintig
tjueåtte
29
nege en twintig
tjueni
30
dertig
tretti
31
een en dertig
trettien
32
twee en dertig
trettito
33
drie en dertig
trettitre
34
vier en dertig
trettifire
35
vyf en dertig
trettifem
36
ses en dertig
trettiseks
37
sewe en dertig
trettisju
38
agt en dertig
trettiåtte
39
nege en dertig
trettini
40
veertig
førti
41
een en veertig
førtien
42
twee en veertig
førtito
43
drie en veertig
førtitre
44
vier en veertig
førtifire
45
vyf en veertig
førtifem
46
ses en veertig
førtiseks
47
sewe en veertig
førtisju
48
agt en veertig
førtiåtte
49
nege en veertig
førtini / ni og førti
50
vyftig
femti
51
een en vyftig
femtién / en og femti
52
twee en vyftig
femtito
53
drie en vyftig
femtitre
54
vier en vyftig
femtifire
55
vyf en vyftig
femtifem
56
ses en vyftig
femtiseks
57
sewe en vyftig
femtisju
58
agt en vyftig
femtiåtte
59
nege en vyftig
femtini
60
sestig
seksti
61
een en sestig
sekstien
62
twee en sestig
sekstito
63
drie en sestig
sekstitre
64
vier en sestig
sekstifire
65
vyf en sestig
sekstifem
66
ses en sestig
sekstiseks
67
sewe en sestig
sekstisju
68
agt en sestig
sekstiåtte
69
nege en sestig
sekstini
70
sewentig
sytti
71
een en sewentig
syttien
72
twee en sewentig
syttito
73
drie en sewentig
syttitre
74
vier en sewentig
syttifire
75
vyf en sewentig
syttifem
76
ses en sewentig
syttiseks
77
sewe en sewentig
syttisju
78
agt en sewentig
syttiåtte
79
nege en sewentig
syttini
80
tagtig
åtti
81
een en tagtig
åttien
82
twee en tagtig
åttito
83
drie en tagtig
åttitre
84
vier en tagtig
åttifire
85
vyf en tagtig
åttifem
86
ses en tagtig
åttiseks
87
sewe en tagtig
åttisju
88
agt en tagtig
åttiåtte
89
nege en tagtig
åttini
90
negentig
nitti
91
een en negentig
nittien
92
twee en negentig
nittito
93
drie en negentig
nittitre
94
vier en negentig
nittifire
95
vyf en negentig
nittifem
96
ses en negentig
nittiseks
97
sewe en negentig
nittisju / syv og nitti
98
agt en negentig
nittiåtte
99
nege en negentig
nittini / ni og nitti
100
een honderd
hundre