Nummer på svenska

Nummer på svenska

Stavning och uttal av siffror på svenska

Nummer på svenska
0
noll
noll
1
ett
ett
2
två
två
3
tre
tre
4
fyra
fyra
5
fem
fem
6
sex
sex
7
sju
sju
8
åtta
åtta
9
nio
nio
10
tio
tio
11
elva
elva
12
tolv
tolv
13
tretton
tretton
14
fjorton
fjorton
15
femton
femton
16
sexton
sexton
17
sjutton
sjutton
18
arton
arton
19
nitton
nitton
20
tjugo
tjugo
21
tjugoett
tjugoett
22
tjugotvå
tjugotvå
23
tjugotre
tjugotre
24
tjugofyra
tjugofyra
25
tjugofem
tjugofem
26
tjugosex
tjugosex
27
tjugosju
tjugosju
28
tjugoåtta
tjugoåtta
29
tjugonio
tjugonio
30
trettio
trettio
31
trettioett
trettioett
32
trettiotvå
trettiotvå
33
trettiotre
trettiotre
34
trettiofyra
trettiofyra
35
trettiofem
trettiofem
36
trettiosex
trettiosex
37
trettiosju
trettiosju
38
trettioåtta
trettioåtta
39
trettionio
trettionio
40
fyrtio
fyrtio
41
fyrtioett
fyrtioett
42
fyrtiotvå
fyrtiotvå
43
fyrtiotre
fyrtiotre
44
fyrtiofyra
fyrtiofyra
45
fyrtiofem
fyrtiofem
46
fyrtiosex
fyrtiosex
47
fyrtiosju
fyrtiosju
48
fyrtiåtta
fyrtiåtta
49
fyrtionio
fyrtionio
50
femtio
femtio
51
femtioett
femtioett
52
femtiotvå
femtiotvå
53
femtiotre
femtiotre
54
femtiofyra
femtiofyra
55
femtiofem
femtiofem
56
femtiosex
femtiosex
57
femtiosju
femtiosju
58
femtioåtta
femtioåtta
59
femtionio
femtionio
60
sextio
sextio
61
sextioett
sextioett
62
sextiotvå
sextiotvå
63
sextiotre
sextiotre
64
sextiofyra
sextiofyra
65
sextiofem
sextiofem
66
sextiosex
sextiosex
67
sextiosju
sextiosju
68
sextioåtta
sextioåtta
69
sextionio
sextionio
70
sjuttio
sjuttio
71
sjuttioett
sjuttioett
72
sjuttiotvå
sjuttiotvå
73
sjuttiotre
sjuttiotre
74
sjuttiofyra
sjuttiofyra
75
sjuttiofem
sjuttiofem
76
sjuttiosex
sjuttiosex
77
sjuttiosju
sjuttiosju
78
sjuttioåtta
sjuttioåtta
79
sjuttionio
sjuttionio
80
åttio
åttio
81
åttoiett
åttoiett
82
åttiotvå
åttiotvå
83
åttiotre
åttiotre
84
åttiofyra
åttiofyra
85
åttiofem
åttiofem
86
åttiosex
åttiosex
87
åttiosju
åttiosju
88
åttioåtta
åttioåtta
89
åttionio
åttionio
90
nittio
nittio
91
nittioett
nittioett
92
nittiotvå
nittiotvå
93
nittiotre
nittiotre
94
nittiofyra
nittiofyra
95
nittiofem
nittiofem
96
nittiosex
nittiosex
97
nittiosju
nittiosju
98
nittioåtta
nittioåtta
99
nittionio
nittionio
100
hundra
hundra

Nummer på svenska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig svenska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig svenska siffror på mycket kort tid!

Nummer på svenska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för svenska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på svenska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.