Nummer på norska

Nummer på norska

Stavning och uttal av siffror på norska

Nummer på norska

Nummer på norska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig norska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig norska siffror på mycket kort tid!

Nummer på norska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för norska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på norska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
null
noll
1
én
ett
2
to
två
3
tre
tre
4
fire
fyra
5
fem
fem
6
seks
sex
7
sju
sju
8
åtte
åtta
9
ni
nio
10
ti
tio
11
elleve
elva
12
tolv
tolv
13
tretten
tretton
14
fjorten
fjorton
15
femten
femton
16
seksten
sexton
17
sytten
sjutton
18
atten
arton
19
nitten
nitton
20
tjue
tjugo
21
tjueén / én og tyve
tjugoett
22
tjueto
tjugotvå
23
tjuetre
tjugotre
24
tjuefire
tjugofyra
25
tjuefem
tjugofem
26
tjueseks
tjugosex
27
tjuesju
tjugosju
28
tjueåtte
tjugoåtta
29
tjueni
tjugonio
30
tretti
trettio
31
trettien
trettioett
32
trettito
trettiotvå
33
trettitre
trettiotre
34
trettifire
trettiofyra
35
trettifem
trettiofem
36
trettiseks
trettiosex
37
trettisju
trettiosju
38
trettiåtte
trettioåtta
39
trettini
trettionio
40
førti
fyrtio
41
førtien
fyrtioett
42
førtito
fyrtiotvå
43
førtitre
fyrtiotre
44
førtifire
fyrtiofyra
45
førtifem
fyrtiofem
46
førtiseks
fyrtiosex
47
førtisju
fyrtiosju
48
førtiåtte
fyrtiåtta
49
førtini / ni og førti
fyrtionio
50
femti
femtio
51
femtién / en og femti
femtioett
52
femtito
femtiotvå
53
femtitre
femtiotre
54
femtifire
femtiofyra
55
femtifem
femtiofem
56
femtiseks
femtiosex
57
femtisju
femtiosju
58
femtiåtte
femtioåtta
59
femtini
femtionio
60
seksti
sextio
61
sekstien
sextioett
62
sekstito
sextiotvå
63
sekstitre
sextiotre
64
sekstifire
sextiofyra
65
sekstifem
sextiofem
66
sekstiseks
sextiosex
67
sekstisju
sextiosju
68
sekstiåtte
sextioåtta
69
sekstini
sextionio
70
sytti
sjuttio
71
syttien
sjuttioett
72
syttito
sjuttiotvå
73
syttitre
sjuttiotre
74
syttifire
sjuttiofyra
75
syttifem
sjuttiofem
76
syttiseks
sjuttiosex
77
syttisju
sjuttiosju
78
syttiåtte
sjuttioåtta
79
syttini
sjuttionio
80
åtti
åttio
81
åttien
åttoiett
82
åttito
åttiotvå
83
åttitre
åttiotre
84
åttifire
åttiofyra
85
åttifem
åttiofem
86
åttiseks
åttiosex
87
åttisju
åttiosju
88
åttiåtte
åttioåtta
89
åttini
åttionio
90
nitti
nittio
91
nittien
nittioett
92
nittito
nittiotvå
93
nittitre
nittiotre
94
nittifire
nittiofyra
95
nittifem
nittiofem
96
nittiseks
nittiosex
97
nittisju / syv og nitti
nittiosju
98
nittiåtte
nittioåtta
99
nittini / ni og nitti
nittionio
100
hundre
hundra