Antal på slovenska

Antal på slovenska

Stavning och uttal av siffror på slovenska

Antal på slovenska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig slovenska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig slovenska siffror på mycket kort tid!

Antal på slovenska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för slovenska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Antal på slovenska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
Nič
noll
1
Ena
ett
2
Dve
två
3
Tri
tre
4
štiri
fyra
5
Pet
fem
6
šest
sex
7
Sedem
sju
8
Osem
åtta
9
Devet
nio
10
Deset
tio
11
Enajst
elva
12
Dvanajst
tolv
13
Trinajst
tretton
14
štirinajst
fjorton
15
Petnajst
femton
16
šestnajst
sexton
17
Sedemnajst
sjutton
18
Osemnajst
arton
19
Devetnajst
nitton
20
Dvajset
tjugo
21
Enaindvajset
tjugoett
22
Dvaindvajset
tjugotvå
23
Triindvajset
tjugotre
24
štiriindvajset
tjugofyra
25
Petindvajset
tjugofem
26
šestindvajset
tjugosex
27
Sedemindvajset
tjugosju
28
Osemindvajset
tjugoåtta
29
Devetindvajset
tjugonio
30
Trideset
trettio
31
Enaintrideset
trettioett
32
Dváintrídeset
trettiotvå
33
Tríintrídeset
trettiotre
34
štíriintrídeset
trettiofyra
35
Pétintrídeset
trettiofem
36
šéstintrídeset
trettiosex
37
Sédemintrídeset
trettiosju
38
ósemintrídeset
trettioåtta
39
Devétintrídeset
trettionio
40
štirideset
fyrtio
41
ênainštírideset
fyrtioett
42
dváinštírideset
fyrtiotvå
43
Tríinštírideset
fyrtiotre
44
štíriinštírideset
fyrtiofyra
45
Pétinštírideset
fyrtiofem
46
šéstinštírideset
fyrtiosex
47
Sédeminštírideset
fyrtiosju
48
óseminštírideset
fyrtiåtta
49
Devétinštírideset
fyrtionio
50
Pétdeset
femtio
51
ênainpétdeset
femtioett
52
Dváinpétdeset
femtiotvå
53
Tríinpétdeset
femtiotre
54
štíriinpétdeset
femtiofyra
55
Pétinpétdeset
femtiofem
56
šéstinpétdeset
femtiosex
57
sédeminpétdeset
femtiosju
58
óseminpétdeset
femtioåtta
59
devétinpétdeset
femtionio
60
šéstdeset
sextio
61
ênainšéstdeset
sextioett
62
dváinšéstdeset
sextiotvå
63
tríinšéstdeset
sextiotre
64
štíriinšéstdeset
sextiofyra
65
pétinšéstdeset
sextiofem
66
šéstinšéstdeset
sextiosex
67
sédeminšéstdeset
sextiosju
68
óseminšéstdeset
sextioåtta
69
devétinšéstdeset
sextionio
70
Sédemdeset
sjuttio
71
ênainsédemdeset
sjuttioett
72
dváinsédemdeset
sjuttiotvå
73
tríinsédemdeset
sjuttiotre
74
štíriinsédemdeset
sjuttiofyra
75
pétinsédemdeset
sjuttiofem
76
šéstinsédemdeset
sjuttiosex
77
sédeminsédemdeset
sjuttiosju
78
óseminsédemdeset
sjuttioåtta
79
devétinsédemdeset
sjuttionio
80
ósemdeset
åttio
81
ênainósemdeset
åttoiett
82
dváinósemdeset
åttiotvå
83
tríinósemdeset
åttiotre
84
štíriinósemdeset
åttiofyra
85
pétinósemdeset
åttiofem
86
šéstinósemdeset
åttiosex
87
sédeminósemdeset
åttiosju
88
óseminósemdeset
åttioåtta
89
devétinósemdeset
åttionio
90
devétdeset
nittio
91
ênaindevétdeset
nittioett
92
dváindevétdeset
nittiotvå
93
tríindevétdeset
nittiotre
94
štíriindevétdeset
nittiofyra
95
pétindevétdeset
nittiofem
96
šéstindevétdeset
nittiosex
97
sédemindevétdeset
nittiosju
98
ósemindevétdeset
nittioåtta
99
devétindevétdeset
nittionio
100
Stó
hundra