Nummer på hindi

Nummer på hindi

Stavning och uttal av siffror på hindi

Nummer på hindi

Nummer på hindi, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig hindi nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig hindi siffror på mycket kort tid!

Nummer på hindi och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för hindi språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på hindi ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
शून्य
noll
1
एक
ett
2
दो
två
3
तीन
tre
4
चार
fyra
5
पाँच
fem
6
छः
sex
7
सात
sju
8
आठ
åtta
9
नौ
nio
10
दस
tio
11
ग्यारह
elva
12
बारह
tolv
13
तेरह
tretton
14
चौदह
fjorton
15
पंद्रह
femton
16
सोलह
sexton
17
सत्रह
sjutton
18
अट्ठारह
arton
19
उन्नीस
nitton
20
बीस
tjugo
21
इक्कीस
tjugoett
22
बाईस
tjugotvå
23
तेईस
tjugotre
24
चौबीस
tjugofyra
25
पच्चीस
tjugofem
26
छब्बीस
tjugosex
27
सत्ताईस
tjugosju
28
अट्ठाईस
tjugoåtta
29
उनतीस
tjugonio
30
तीस
trettio
31
इकतीस
trettioett
32
बत्तीस
trettiotvå
33
तैंतीस
trettiotre
34
चौतीस
trettiofyra
35
पैंतीस
trettiofem
36
छ्त्तीस
trettiosex
37
सैंतीस
trettiosju
38
अड़तीस
trettioåtta
39
उनतालीस
trettionio
40
चालीस
fyrtio
41
इकतालीस
fyrtioett
42
बयालीस
fyrtiotvå
43
तैंतालीस
fyrtiotre
44
चवालीस
fyrtiofyra
45
पैंतालीस
fyrtiofem
46
छियालीस
fyrtiosex
47
सैंतालीस
fyrtiosju
48
अ़ड़तालीस
fyrtiåtta
49
उनचास
fyrtionio
50
पचास
femtio
51
इक्यावन
femtioett
52
बावन
femtiotvå
53
तिरपन
femtiotre
54
चौवन
femtiofyra
55
पचपन
femtiofem
56
छप्पन
femtiosex
57
सत्तावन
femtiosju
58
अठ्ठावन
femtioåtta
59
उनसठ
femtionio
60
साठ
sextio
61
इकसठ
sextioett
62
बासठ
sextiotvå
63
तिरसठ
sextiotre
64
चौसठ
sextiofyra
65
पैंसठ
sextiofem
66
छियासठ
sextiosex
67
सड़सठ
sextiosju
68
अड़सठ
sextioåtta
69
उनहत्तर
sextionio
70
सत्तर
sjuttio
71
इकहत्तर
sjuttioett
72
बहत्तर
sjuttiotvå
73
तिहत्तर
sjuttiotre
74
चौहत्तर
sjuttiofyra
75
पचहत्तर
sjuttiofem
76
छिहत्तर
sjuttiosex
77
सतहत्तर
sjuttiosju
78
अठहत्तर
sjuttioåtta
79
उन्यासी
sjuttionio
80
अस्सी
åttio
81
इक्यासी
åttoiett
82
बयासी
åttiotvå
83
तिरासी
åttiotre
84
चौरासी
åttiofyra
85
पचासी
åttiofem
86
छियासी
åttiosex
87
सत्तासी
åttiosju
88
अठ्ठासी
åttioåtta
89
नवासी
åttionio
90
नब्बे
nittio
91
इक्यानवे
nittioett
92
बानवे
nittiotvå
93
तिरानवे
nittiotre
94
चौरानवे
nittiofyra
95
पचानवे
nittiofem
96
छियानवे
nittiosex
97
सत्तानवे
nittiosju
98
अट्ठानवे
nittioåtta
99
निन्यानवे
nittionio
100
एक सौ
hundra