Nummer på japanska

Nummer på japanska

Stavning och uttal av siffror på japanska

Nummer på japanska

Nummer på japanska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig japanska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig japanska siffror på mycket kort tid!

Nummer på japanska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för japanska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på japanska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
(ゼロ/零)
noll
1
ett
2
två
3
tre
4
fyra
5
fem
6
sex
7
sju
8
åtta
9
nio
10
tio
11
十一
elva
12
十二
tolv
13
十三
tretton
14
十四
fjorton
15
十五
femton
16
十六
sexton
17
十七
sjutton
18
十八
arton
19
十九
nitton
20
二十
tjugo
21
二十一
tjugoett
22
二十二
tjugotvå
23
二十三
tjugotre
24
二十四
tjugofyra
25
二十五
tjugofem
26
二十六
tjugosex
27
二十七
tjugosju
28
二十八
tjugoåtta
29
二十九
tjugonio
30
三十
trettio
31
三十一
trettioett
32
三十二
trettiotvå
33
三十三
trettiotre
34
三十四
trettiofyra
35
三十五
trettiofem
36
三十六
trettiosex
37
三十七
trettiosju
38
三十八
trettioåtta
39
三十九
trettionio
40
四十
fyrtio
41
四十一
fyrtioett
42
四十二
fyrtiotvå
43
四十三
fyrtiotre
44
四十四
fyrtiofyra
45
四十五
fyrtiofem
46
四十六
fyrtiosex
47
四十七
fyrtiosju
48
四十八
fyrtiåtta
49
四十九
fyrtionio
50
五十
femtio
51
五十一
femtioett
52
五十二
femtiotvå
53
五十三
femtiotre
54
五十四
femtiofyra
55
五十五
femtiofem
56
五十六
femtiosex
57
五十七
femtiosju
58
五十八
femtioåtta
59
五十九
femtionio
60
六十
sextio
61
六十一
sextioett
62
六十二
sextiotvå
63
六十三
sextiotre
64
六十四
sextiofyra
65
六十五
sextiofem
66
六十六
sextiosex
67
六十七
sextiosju
68
六十八
sextioåtta
69
六十九
sextionio
70
七十
sjuttio
71
七十一
sjuttioett
72
七十二
sjuttiotvå
73
七十三
sjuttiotre
74
七十四
sjuttiofyra
75
七十五
sjuttiofem
76
七十六
sjuttiosex
77
七十七
sjuttiosju
78
七十八
sjuttioåtta
79
七十九
sjuttionio
80
八十
åttio
81
八十一
åttoiett
82
八十二
åttiotvå
83
八十三
åttiotre
84
八十四
åttiofyra
85
八十五
åttiofem
86
八十六
åttiosex
87
八十七
åttiosju
88
八十八
åttioåtta
89
八十九
åttionio
90
九十
nittio
91
九十一
nittioett
92
九十二
nittiotvå
93
九十三
nittiotre
94
九十四
nittiofyra
95
九十五
nittiofem
96
九十六
nittiosex
97
九十七
nittiosju
98
九十八
nittioåtta
99
九十九
nittionio
100
hundra