Nummer på Slovakiska

Nummer på Slovakiska

Stavning och uttal av siffror på slovakiska

Nummer på Slovakiska

Nummer på Slovakiska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig slovakiska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig slovakiska siffror på mycket kort tid!

Nummer på Slovakiska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för slovakiska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på Slovakiska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
Nula
noll
1
Jeden
ett
2
Dva
två
3
Tri
tre
4
Štyri
fyra
5
Päť
fem
6
Šesť
sex
7
Sedem
sju
8
Osem
åtta
9
Deväť
nio
10
Desať
tio
11
Jedenásť
elva
12
Dvanásť
tolv
13
Trinásť
tretton
14
Štrnásť
fjorton
15
Pätnásť
femton
16
Šestnásť
sexton
17
Sedemnásť
sjutton
18
Osemnásť
arton
19
Devätnásť
nitton
20
Dvadsať
tjugo
21
Dvadsaťjeden
tjugoett
22
Dvadsaťdva
tjugotvå
23
Dvadsaťtri
tjugotre
24
Dvadsaťštyri
tjugofyra
25
Dvadsaťpäť
tjugofem
26
Dvadsaťšesť
tjugosex
27
Dvadsaťsedem
tjugosju
28
Dvadsaťosem
tjugoåtta
29
Dvadsaťdeväť
tjugonio
30
Tridsať
trettio
31
Tridsaťjeden
trettioett
32
Tridsaťdva
trettiotvå
33
Tridsaťtri
trettiotre
34
Tridsaťštyri
trettiofyra
35
Tridsaťpäť
trettiofem
36
Tridsaťšesť
trettiosex
37
Tridsaťsedem
trettiosju
38
Tridsaťosem
trettioåtta
39
Tridsaťdeväť
trettionio
40
Štyridsať
fyrtio
41
Štyridsaťjeden
fyrtioett
42
Štyridsaťdva
fyrtiotvå
43
Štyridsaťdva
fyrtiotre
44
Štyridsaťštyri
fyrtiofyra
45
Štyridsaťpäť
fyrtiofem
46
Štyridsaťšesť
fyrtiosex
47
Štyridsaťsedem
fyrtiosju
48
Štyridsaťosem
fyrtiåtta
49
Štyridsaťdeväť
fyrtionio
50
Päťdesiat
femtio
51
Päťdesiatjeden
femtioett
52
Päťdesiatdva
femtiotvå
53
Päťdesiattri
femtiotre
54
Päťdesiatštyri
femtiofyra
55
Päťdesiatpäť
femtiofem
56
Päťdesiatšesť
femtiosex
57
Päťdesiatsedem
femtiosju
58
Päťdesiatosem
femtioåtta
59
Päťdesiatdeväť
femtionio
60
Šesťdesiat
sextio
61
Šesťdesiatjeden
sextioett
62
Šesťdesiatdva
sextiotvå
63
Šesťdesiattri
sextiotre
64
Šesťdesiatštyri
sextiofyra
65
Šesťdesiatpäť
sextiofem
66
Šesťdesiatšesť
sextiosex
67
Šesťdesiatsedem
sextiosju
68
Šesťdesiatosem
sextioåtta
69
Šesťdesiatdeväť
sextionio
70
Sedemdesiat
sjuttio
71
Sedemdesiatjeden
sjuttioett
72
Sedemdesiatdva
sjuttiotvå
73
Sedemdesiattri
sjuttiotre
74
Sedemdesiatštyri
sjuttiofyra
75
Sedemdesiatpäť
sjuttiofem
76
Sedemdesiatšesť
sjuttiosex
77
Sedemdesiatsedem
sjuttiosju
78
Sedemdesiatosem
sjuttioåtta
79
Sedemdesiatdeväť
sjuttionio
80
Osemdesiat
åttio
81
Osemdesiatjeden
åttoiett
82
Osemdesiatdva
åttiotvå
83
Osemdesiattri
åttiotre
84
Osemdesiatštyri
åttiofyra
85
Osemdesiatpäť
åttiofem
86
Osemdesiatšesť
åttiosex
87
Osemdesiatsedem
åttiosju
88
Osemdesiatosem
åttioåtta
89
Osemdesiatdeväť
åttionio
90
Deväťdesiat
nittio
91
Deväťdesiatjeden
nittioett
92
Deväťdesiatdva
nittiotvå
93
Deväťdesiattri
nittiotre
94
Deväťdesiatštyri
nittiofyra
95
Deväťdesiatpäť
nittiofem
96
Deväťdesiatšesť
nittiosex
97
Deväťdesiatsedem
nittiosju
98
Deväťdesiatosem
nittioåtta
99
Deväťdesiatdeväť
nittionio
100
Sto
hundra