Nummer på bulgariska

Nummer på bulgariska

Stavning och uttal av siffror på bulgariska

Nummer på bulgariska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig bulgariska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig bulgariska siffror på mycket kort tid!

Nummer på bulgariska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för bulgariska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på bulgariska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
нула
noll
1
едно
ett
2
две
två
3
три
tre
4
четири
fyra
5
пет
fem
6
шест
sex
7
седем
sju
8
осем
åtta
9
девет
nio
10
десет
tio
11
единайсет
elva
12
дванайсет
tolv
13
тринайсет
tretton
14
четиринайсет
fjorton
15
петнайсет
femton
16
шестнайсет
sexton
17
седемнайсет
sjutton
18
осемнайсет
arton
19
деветнайсет
nitton
20
двайсет
tjugo
21
двайсет и едно
tjugoett
22
двайсет и две
tjugotvå
23
двайсет и три
tjugotre
24
двайсет и четири
tjugofyra
25
двайсет и пет
tjugofem
26
двайсет и шест
tjugosex
27
двайсет и седем
tjugosju
28
двайсет и осем
tjugoåtta
29
двайсет и девет
tjugonio
30
трийсет
trettio
31
трийсет и едно
trettioett
32
трийсет и две
trettiotvå
33
трийсет и три
trettiotre
34
трийсет и четири
trettiofyra
35
трийсет и пет
trettiofem
36
трийсет и шест
trettiosex
37
трийсет и седем
trettiosju
38
трийсет и осем
trettioåtta
39
трийсет и девет
trettionio
40
четирийсет
fyrtio
41
четирийсет и едно
fyrtioett
42
четирийсет и две
fyrtiotvå
43
четирийсет и три
fyrtiotre
44
четирийсет и четири
fyrtiofyra
45
четирийсет и пет
fyrtiofem
46
четирийсет и шест
fyrtiosex
47
четирийсет и седем
fyrtiosju
48
четирийсет и осем
fyrtiåtta
49
четирийсет и девет
fyrtionio
50
петдесет
femtio
51
петдесет и едно
femtioett
52
петдесет и две
femtiotvå
53
петдесет и три
femtiotre
54
петдесет и четири
femtiofyra
55
петдесет и пет
femtiofem
56
петдесет и шест
femtiosex
57
петдесет и седем
femtiosju
58
петдесет и осем
femtioåtta
59
петдесет и девет
femtionio
60
шейсет
sextio
61
шейсет и едно
sextioett
62
шейсет и две
sextiotvå
63
шейсет и три
sextiotre
64
шейсет и четири
sextiofyra
65
шейсет и пет
sextiofem
66
шейсет и шест
sextiosex
67
шейсет и седем
sextiosju
68
шейсет и осем
sextioåtta
69
шейсет и девет
sextionio
70
седемдесет
sjuttio
71
седемдесет и едно
sjuttioett
72
седемдесет и две
sjuttiotvå
73
седемдесет и три
sjuttiotre
74
седемдесет и четири
sjuttiofyra
75
седемдесет и пет
sjuttiofem
76
седемдесет и шест
sjuttiosex
77
седемдесет и седем
sjuttiosju
78
седемдесет и осем
sjuttioåtta
79
седемдесет и девет
sjuttionio
80
осемдесет
åttio
81
осемдесет и едно
åttoiett
82
осемдесет и две
åttiotvå
83
осемдесет и три
åttiotre
84
осемдесет и четири
åttiofyra
85
осемдесет и пет
åttiofem
86
осемдесет и шест
åttiosex
87
осемдесет и седем
åttiosju
88
осемдесет и осем
åttioåtta
89
осемдесет и девет
åttionio
90
деветдесет
nittio
91
деветдесет и едно
nittioett
92
деветдесет и две
nittiotvå
93
деветдесет и три
nittiotre
94
деветдесет и четири
nittiofyra
95
деветдесет и пет
nittiofem
96
деветдесет и шест
nittiosex
97
деветдесет и седем
nittiosju
98
деветдесет и осем
nittioåtta
99
деветдесет и девет
nittionio
100
сто
hundra