Nummer på bengali

Nummer på bengali

Stavning och uttal av siffror på bengali

Nummer på bengali

Nummer på bengali, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig bengali nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig bengali siffror på mycket kort tid!

Nummer på bengali och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för bengali språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på bengali ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
শূন্য
noll
1
এক
ett
2
দুই
två
3
তিন
tre
4
চার
fyra
5
পাঁচ
fem
6
ছয়
sex
7
সাত
sju
8
আট
åtta
9
নয়
nio
10
দশ
tio
11
এগারো
elva
12
বারো
tolv
13
তেরো
tretton
14
চৌদ্দ
fjorton
15
পনেরো
femton
16
ষোল
sexton
17
সতেরো
sjutton
18
আঠারো
arton
19
উনিশ
nitton
20
বিশ
tjugo
21
একুশ
tjugoett
22
বাইশ
tjugotvå
23
তেইশ
tjugotre
24
চব্বিশ
tjugofyra
25
পঁচিশ
tjugofem
26
ছাব্বিশ
tjugosex
27
সাতাশ
tjugosju
28
আটাশ
tjugoåtta
29
ঊনত্রিশ
tjugonio
30
ত্রিশ
trettio
31
একত্রিশ
trettioett
32
বত্রিশ
trettiotvå
33
তেত্রিশ
trettiotre
34
চৌত্রিশ
trettiofyra
35
পঁয়ত্রিশ
trettiofem
36
ছত্রিশ
trettiosex
37
সাঁইত্রিশ
trettiosju
38
আটত্রিশ
trettioåtta
39
ঊনচল্লিশ
trettionio
40
চল্লিশ
fyrtio
41
একচল্লিশ
fyrtioett
42
বিয়াল্লিশ
fyrtiotvå
43
তেতাল্লিশ
fyrtiotre
44
চুয়াল্লিশ
fyrtiofyra
45
পঁয়তাল্লিশ
fyrtiofem
46
ছেচল্লিশ
fyrtiosex
47
সাতচল্লিশ
fyrtiosju
48
আটচল্লিশ
fyrtiåtta
49
ঊনপঞ্চাশ
fyrtionio
50
পঞ্চাশ
femtio
51
একান্ন
femtioett
52
বাহান্ন
femtiotvå
53
তিপ্পান্ন
femtiotre
54
চুয়ান্ন
femtiofyra
55
পঞ্চান্ন
femtiofem
56
ছাপ্পান্ন
femtiosex
57
সাতান্ন
femtiosju
58
আটান্ন
femtioåtta
59
ঊনষাট
femtionio
60
ষাট
sextio
61
একষট্টি
sextioett
62
বাষট্টি
sextiotvå
63
তেষট্টি
sextiotre
64
চৌষট্টি
sextiofyra
65
পঁয়ষট্টি
sextiofem
66
ছেষট্টি
sextiosex
67
সাতষট্টি
sextiosju
68
আটষট্টি
sextioåtta
69
ঊনসত্তর
sextionio
70
সত্তর
sjuttio
71
একাত্তর
sjuttioett
72
বাহাত্তর
sjuttiotvå
73
তিয়াত্তর
sjuttiotre
74
চুয়াত্তর
sjuttiofyra
75
পঁচাত্তর
sjuttiofem
76
ছিয়াত্তর
sjuttiosex
77
সাতাত্তর
sjuttiosju
78
আটাত্তর
sjuttioåtta
79
ঊনআশি
sjuttionio
80
আশি
åttio
81
একাশি
åttoiett
82
বিরাশি
åttiotvå
83
তিরাশি
åttiotre
84
চুরাশি
åttiofyra
85
পঁচাশি
åttiofem
86
ছিয়াশি
åttiosex
87
সাতাশি
åttiosju
88
আটাশি
åttioåtta
89
ঊননব্বই
åttionio
90
নব্বই
nittio
91
একানব্বই
nittioett
92
বিরানব্বই
nittiotvå
93
তিরানব্বই
nittiotre
94
চুরানব্বই
nittiofyra
95
পঁচানব্বই
nittiofem
96
ছিয়ানব্বই
nittiosex
97
সাতানব্বই
nittiosju
98
আটানব্বই
nittioåtta
99
নিরানব্বই
nittionio
100
একশত
hundra