Nummer på armeniska

Nummer på armeniska

Stavning och uttal av siffror på armeniska

Nummer på armeniska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig armeniska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig armeniska siffror på mycket kort tid!

Nummer på armeniska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för armeniska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på armeniska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
զէրօ
noll
1
մեկ
ett
2
երկու
två
3
երեք
tre
4
չորս
fyra
5
հինգ
fem
6
վեց
sex
7
յոթ
sju
8
ութ
åtta
9
ինը
nio
10
տաս
tio
11
տասնմեկ
elva
12
տասներկու
tolv
13
տասներեք
tretton
14
տասնչորս
fjorton
15
տասնհինգ
femton
16
տասնվեց
sexton
17
տասնյոթ
sjutton
18
տասնութ
arton
19
տասնինը
nitton
20
քսան
tjugo
21
քսանմեկ
tjugoett
22
քսաներկու
tjugotvå
23
քսաներեք
tjugotre
24
քսանչորս
tjugofyra
25
քսանհինգ
tjugofem
26
քսանվեց
tjugosex
27
քսանյոթ
tjugosju
28
քսանութ
tjugoåtta
29
քսանինը
tjugonio
30
երեսուն
trettio
31
երեսունմեկ
trettioett
32
երեսուներեք
trettiotvå
33
երեսուներեք
trettiotre
34
երեսունչորս
trettiofyra
35
երեսունհինգ
trettiofem
36
երեսունվեց
trettiosex
37
երեսունյոթ
trettiosju
38
երեսունութ
trettioåtta
39
երեսունինը
trettionio
40
քառասուն
fyrtio
41
քառասունմեկ
fyrtioett
42
քառասուներկու
fyrtiotvå
43
քառասուներեք
fyrtiotre
44
քառասունչորս
fyrtiofyra
45
քառասունհինգ
fyrtiofem
46
քառասունվեց
fyrtiosex
47
քառասունյոթ
fyrtiosju
48
քառասունութ
fyrtiåtta
49
քառասունինը
fyrtionio
50
հիսուն
femtio
51
հիսունմեկ
femtioett
52
հիսուներկու
femtiotvå
53
հիսուներեք
femtiotre
54
հիսունչորս
femtiofyra
55
հիսունհինգ
femtiofem
56
հիսունվեց
femtiosex
57
հիսունյոթ
femtiosju
58
հիսունութ
femtioåtta
59
հիսունինը
femtionio
60
վաթսուն
sextio
61
վաթսունմեկ
sextioett
62
Վաթսուն
sextiotvå
63
վաթսուներեք
sextiotre
64
վաթսունչորս
sextiofyra
65
վաթսունհինգ
sextiofem
66
վաթսունվեց
sextiosex
67
վաթսունյոթ
sextiosju
68
վաթսունութ
sextioåtta
69
վաթսունինը
sextionio
70
յոթանասուն
sjuttio
71
յոթանասունմեկ
sjuttioett
72
յոթանասուներկու
sjuttiotvå
73
յոթանասուներեք
sjuttiotre
74
յոթանասունչորս
sjuttiofyra
75
յոթանասունհինգ
sjuttiofem
76
յոթանասունվեց
sjuttiosex
77
յոթանասունյոթ
sjuttiosju
78
յոթանասունութ
sjuttioåtta
79
յոթանասունինը
sjuttionio
80
ութանասուն
åttio
81
ութանասունմեկ
åttoiett
82
ութանասուներկու
åttiotvå
83
ութանասուներեք
åttiotre
84
ութանասունչորս
åttiofyra
85
ութանասունհինգ
åttiofem
86
ութանասունվեց
åttiosex
87
ութանասունյոթ
åttiosju
88
ութանասունութ
åttioåtta
89
ութանասունինը
åttionio
90
իննսուն
nittio
91
իննսունմեկ
nittioett
92
իննսուներկու
nittiotvå
93
իննսուներեք
nittiotre
94
իննսունչորս
nittiofyra
95
իննսունհինգ
nittiofem
96
իննսունվեց
nittiosex
97
իննսունյոթ
nittiosju
98
իննսունութ
nittioåtta
99
իննսունինը
nittionio
100
հարյուր
hundra