Nummer på Gujarati

Nummer på Gujarati

Stavning och uttal av siffror på gujarati

0
શૂન્ય
noll
1
એક
ett
2
બે
två
3
ત્રણ
tre
4
ચાર
fyra
5
પાંચ
fem
6
sex
7
સાત
sju
8
આઠ
åtta
9
નવ
nio
10
દસ
tio
11
અગિયાર
elva
12
બાર
tolv
13
તેર
tretton
14
ચૌદ
fjorton
15
પંદર
femton
16
સોળ
sexton
17
સત્તર
sjutton
18
અઢાર
arton
19
ઓગણિસ
nitton
20
વીસ
tjugo
21
એકવીસ
tjugoett
22
બાવીસ
tjugotvå
23
તેવીસ
tjugotre
24
ચોવીસ
tjugofyra
25
પચ્ચીસ
tjugofem
26
છવીસ
tjugosex
27
સત્તાવીસ
tjugosju
28
અઠ્ઠાવીસ
tjugoåtta
29
ઓગણત્રીસ
tjugonio
30
ત્રીસ
trettio
31
એકત્રીસ
trettioett
32
બત્રીસ
trettiotvå
33
તેત્રીસ
trettiotre
34
ચોત્રીસ
trettiofyra
35
પાંત્રીસ
trettiofem
36
છત્રીસ
trettiosex
37
સડત્રીસ
trettiosju
38
અડત્રીસ
trettioåtta
39
ઓગણચાલીસ
trettionio
40
ચાલીસ
fyrtio
41
એકતાલીસ
fyrtioett
42
બેતાલીસ
fyrtiotvå
43
ત્રેતાલીસ
fyrtiotre
44
ચુંમાલીસ
fyrtiofyra
45
પિસ્તાલીસ
fyrtiofem
46
છેતાલીસ
fyrtiosex
47
સુડતાલીસ
fyrtiosju
48
અડતાલીસ
fyrtiåtta
49
ઓગણપચાસ
fyrtionio
50
પચાસ
femtio
51
એકાવન
femtioett
52
બાવન
femtiotvå
53
ત્રેપન
femtiotre
54
ચોપન
femtiofyra
55
પંચાવન
femtiofem
56
છપ્પન
femtiosex
57
સત્તાવન
femtiosju
58
અઠ્ઠાવન
femtioåtta
59
ઓગણસાઠ
femtionio
60
સાઈઠ
sextio
61
એકસઠ
sextioett
62
બાસઠ
sextiotvå
63
ત્રેસઠ
sextiotre
64
ચોસઠ
sextiofyra
65
પાંસઠ
sextiofem
66
છાસઠ
sextiosex
67
સડસઠ
sextiosju
68
અડસઠ
sextioåtta
69
અગણોસિત્તેર
sextionio
70
સિત્તેર
sjuttio
71
એકોતેર
sjuttioett
72
બોતેર
sjuttiotvå
73
તોતેર
sjuttiotre
74
ચુમોતેર
sjuttiofyra
75
પંચોતેર
sjuttiofem
76
છોતેર
sjuttiosex
77
સિત્યોતેર
sjuttiosju
78
ઇઠ્યોતેર
sjuttioåtta
79
ઓગણાએંસી
sjuttionio
80
એંસી
åttio
81
એક્યાસી
åttoiett
82
બ્યાસી
åttiotvå
83
ત્યાસી
åttiotre
84
ચોર્યાસી
åttiofyra
85
પંચાસી
åttiofem
86
છ્યાસી
åttiosex
87
સિત્યાસી
åttiosju
88
ઈઠ્યાસી
åttioåtta
89
નેવ્યાસી
åttionio
90
નેવું
nittio
91
એકાણું
nittioett
92
બાણું
nittiotvå
93
ત્રાણું
nittiotre
94
ચોરાણું
nittiofyra
95
પંચાણું
nittiofem
96
છન્નું
nittiosex
97
સત્તાણું
nittiosju
98
અઠ્ઠાણું
nittioåtta
99
નવ્વાણું
nittionio
100
સો
hundra

Nummer på Gujarati, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig gujarati nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig gujarati siffror på mycket kort tid!

Nummer på Gujarati och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för gujarati språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på Gujarati ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.