Nummer på tyska

Nummer på tyska

Stavning och uttal av siffror på tyska

Nummer på tyska

Nummer på tyska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig tyska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig tyska siffror på mycket kort tid!

Nummer på tyska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för tyska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på tyska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
Null
noll
1
Eins
ett
2
Zwei
två
3
Drei
tre
4
Vier
fyra
5
Fünf
fem
6
Sechs
sex
7
Sieben
sju
8
Acht
åtta
9
Neun
nio
10
Zehn
tio
11
Elf
elva
12
Zwölf
tolv
13
Dreizehn
tretton
14
Vierzehn
fjorton
15
Fünfzehn
femton
16
Sechzehn
sexton
17
Siebzehn
sjutton
18
Achtzehn
arton
19
Neunzehn
nitton
20
Zwanzig
tjugo
21
Einundzwanzig
tjugoett
22
Zweiundzwanzig
tjugotvå
23
Dreiundzwanzig
tjugotre
24
Vierundzwanzig
tjugofyra
25
Fϋnfundzwanzig
tjugofem
26
Sechsundzwanzig
tjugosex
27
Siebenundzwanzig
tjugosju
28
Achtundzwanzig
tjugoåtta
29
Neunundzwanzig
tjugonio
30
Dreißig
trettio
31
Einunddreißig
trettioett
32
Zweiunddreißig
trettiotvå
33
Dreiunddreißig
trettiotre
34
Vierunddreißig
trettiofyra
35
Fϋnfunddreißig
trettiofem
36
Sechsunddreißig
trettiosex
37
Siebenunddreißig
trettiosju
38
Achtunddreißig
trettioåtta
39
Neununddreißig
trettionio
40
Vierzig
fyrtio
41
Einundvierzig
fyrtioett
42
Zweiundvierzig
fyrtiotvå
43
Dreiundvierzig
fyrtiotre
44
Vierundvierzig
fyrtiofyra
45
Fϋnfundvierzig
fyrtiofem
46
Sechsundvierzig
fyrtiosex
47
Siebenundvierzig
fyrtiosju
48
Achtundvierzig
fyrtiåtta
49
Neunundvierzig
fyrtionio
50
Fϋnfzig
femtio
51
Einundfϋnfzig
femtioett
52
Zweiundfϋnfzig
femtiotvå
53
Dreiundfϋnfzig
femtiotre
54
Vierundfϋnfzig
femtiofyra
55
Fϋnfundfϋnfzig
femtiofem
56
Sechsundfϋnfzig
femtiosex
57
Siebenundfϋnfzig
femtiosju
58
Achtundfϋnfzig
femtioåtta
59
Neunundfünfzig
femtionio
60
Sechzig
sextio
61
Einundsechzig
sextioett
62
Zweiundsechzig
sextiotvå
63
Dreiundsechzig
sextiotre
64
Vierundsechzig
sextiofyra
65
Fϋnfundsechzig
sextiofem
66
Sechsundsechzig
sextiosex
67
Siebenundsechzig
sextiosju
68
Achtundsechzig
sextioåtta
69
Neunundsechzig
sextionio
70
Siebzig
sjuttio
71
Einundsiebzig
sjuttioett
72
Zweiundsiebzig
sjuttiotvå
73
Dreiundsiebzig
sjuttiotre
74
Vierundsiebzig
sjuttiofyra
75
Fϋnfundsiebzig
sjuttiofem
76
Sechsundsiebzig
sjuttiosex
77
Siebenundsiebzig
sjuttiosju
78
Achtundsiebzig
sjuttioåtta
79
Neunundsiebzig
sjuttionio
80
Achtzig
åttio
81
Einundachtzig
åttoiett
82
Zweiundachtzig
åttiotvå
83
Dreiundachtzig
åttiotre
84
Vierundachtzig
åttiofyra
85
Fϋnfundachtzig
åttiofem
86
Sechsundachtzig
åttiosex
87
Siebenundachtzig
åttiosju
88
Achtundachtzig
åttioåtta
89
Neunundachtzig
åttionio
90
Neunzig
nittio
91
Einundneunzig
nittioett
92
Zweiundneunzig
nittiotvå
93
Dreiundneunzig
nittiotre
94
Vierundneunzig
nittiofyra
95
Fϋnfundneunzig
nittiofem
96
Sechsundneunzig
nittiosex
97
Siebenundneunzig
nittiosju
98
Achtundneunzig
nittioåtta
99
Neunundneunzig
nittionio
100
Hundert
hundra