Nummer på engelska

Nummer på engelska

Stavning och uttal av siffror på engelska

Nummer på engelska

Nummer på engelska, upptar en stor majoritet av våra dagliga liv. Även när man pratar med andra människor; Vi måste använda den i många fält som telefonnummer, pengebelopp, datum etc. Det är viktigt att ha rätt accent förutom att känna till numren. Därför måste vi lära oss siffror med rätt accent.

För att lära dig engelska nummer på det snabbaste sättet måste du öva på att läsa och lyssna på de siffror som vi erbjuder dig en efter en. Du kan också följa och lyssna på innehållet i videon vi har förberett så att du enkelt kan lära dig siffrorna. Som ett resultat av konstant lyssnande lär du dig engelska siffror på mycket kort tid!

Nummer på engelska och deras uttal uttalas som en av de viktigaste frågorna som måste läsas inledningsvis för engelska språkutbildning. Av denna anledning måste du lära dig mycket bra för att du ska kunna slutföra språkutbildningen ordentligt.

Nedan Nummer på engelska ges från 1 till 100 åt dig. Genom att följa siffrorna regelbundet varje dag kan du enkelt stärka din språkutbildning tack vare den video vi har förberett för dig.

0
Zero
noll
1
One
ett
2
Two
två
3
Three
tre
4
Four
fyra
5
Five
fem
6
Six
sex
7
Seven
sju
8
Eight
åtta
9
Nine
nio
10
Ten
tio
11
Eleven
elva
12
Twelve
tolv
13
Thirteen
tretton
14
Fourteen
fjorton
15
Fifteen
femton
16
Sixteen
sexton
17
Seventeen
sjutton
18
Eighteen
arton
19
Nineteen
nitton
20
Twenty
tjugo
21
Twenty one
tjugoett
22
Twenty two
tjugotvå
23
Twenty three
tjugotre
24
Twenty four
tjugofyra
25
Twenty five
tjugofem
26
Twenty six
tjugosex
27
Twenty seven
tjugosju
28
Twenty eight
tjugoåtta
29
Twenty nine
tjugonio
30
Thirty
trettio
31
Thirty one
trettioett
32
Thirty two
trettiotvå
33
Thirty three
trettiotre
34
Thirty four
trettiofyra
35
Thirty five
trettiofem
36
Thirty six
trettiosex
37
Thirty seven
trettiosju
38
Thirty eight
trettioåtta
39
Thirty nine
trettionio
40
Forty
fyrtio
41
Forty one
fyrtioett
42
Forty two
fyrtiotvå
43
Forty three
fyrtiotre
44
Forty four
fyrtiofyra
45
Forty five
fyrtiofem
46
Forty six
fyrtiosex
47
Forty seven
fyrtiosju
48
Forty eight
fyrtiåtta
49
Forty nine
fyrtionio
50
Fifty
femtio
51
Fifty one
femtioett
52
Fifty two
femtiotvå
53
Fifty three
femtiotre
54
Fifty four
femtiofyra
55
Fifty five
femtiofem
56
Fifty six
femtiosex
57
Fifty seven
femtiosju
58
Fifty eight
femtioåtta
59
Fifty nine
femtionio
60
Sixty
sextio
61
Sixty one
sextioett
62
Sixty two
sextiotvå
63
Sixty three
sextiotre
64
Sixty four
sextiofyra
65
Sixty five
sextiofem
66
Sixty six
sextiosex
67
Sixty seven
sextiosju
68
Sixty eight
sextioåtta
69
Sixty nine
sextionio
70
Seventy
sjuttio
71
Seventy one
sjuttioett
72
Seventy two
sjuttiotvå
73
Seventy three
sjuttiotre
74
Seventy four
sjuttiofyra
75
Seventy five
sjuttiofem
76
Seventy six
sjuttiosex
77
Seventy seven
sjuttiosju
78
Seventy eight
sjuttioåtta
79
Seventy nine
sjuttionio
80
Eighty
åttio
81
Eighty one
åttoiett
82
Eighty two
åttiotvå
83
Eighty three
åttiotre
84
Eighty four
åttiofyra
85
Eighty five
åttiofem
86
Eighty six
åttiosex
87
Eighty seven
åttiosju
88
Eighty eight
åttioåtta
89
Eighty nine
åttionio
90
Ninety
nittio
91
Ninety one
nittioett
92
Ninety two
nittiotvå
93
Ninety three
nittiotre
94
Ninety four
nittiofyra
95
Ninety five
nittiofem
96
Ninety six
nittiosex
97
Ninety seven
nittiosju
98
Ninety eight
nittioåtta
99
Ninety nine
nittionio
100
One hundred
hundra